Open main menu
U+7B81, 箁
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B81

[U+7B80]
CJK Unified Ideographs
[U+7B82]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 118, +8, 14 strokes, cangjie input 竹卜廿口 (HYTR), composition𥫗)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 886, character 24
  • Dai Kanwa Jiten: character 26104
  • Dae Jaweon: page 1314, character 21
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 2985, character 8
  • Unihan data for U+7B81

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*bɯːʔ, *bɯːʔ
*bɯːʔ
*bɯːʔ, *bɯʔ, *bɯː, *bɯːɡ
*bruː, *poːʔ, *bɯ, *bɯ
*pʰoːʔ, *pʰoʔ
*pʰɯʔ, *bɯʔ, *bɯː
*pʰɯs, *bɯːɡ
*bɯ
*pʰɯʔ, *pʰl'oːs
*boːʔ, *boːʔ, *boːʔ, *boːʔ
*boːʔ, *bɯː
*boːʔ
*boːʔ, *bɯ, *bo
*pɯʔ, *pʰoʔ, *qɯːɡ
*pʰɯ, *pʰɯː
*bɯ, *broːŋʔ, *bɯː
*bɯ
*bɯː
*bɯː
*bɯː
*bɯːs

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (3)
Final () (137)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bəu/
Pan
Wuyun
/bəu/
Shao
Rongfen
/bəu/
Edwin
Pulleyblank
/bəw/
Li
Rong
/bu/
Wang
Li
/bəu/
Bernard
Karlgren
/bʱə̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
póu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 9845
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*bɯ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.