Open main menu
See also:
U+7E1B, 縛
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7E1B

[U+7E1A]
CJK Unified Ideographs
[U+7E1C]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 120, +10, 16 strokes, cangjie input 女火戈月戈 (VFIBI), four-corner 23942, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 934, character 10
 • Dai Kanwa Jiten: character 27771
 • Dae Jaweon: page 1372, character 34
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3434, character 13
 • Unihan data for U+7E1B

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pʰoːs, *pʰa, *pʰas
*baːɡs, *baɡ
*paː
*paː, *baːs
*paː
*paː
*paː, *pʰaː
*paː, *baːs
*paː
*paː, *pʰaː, *pʰaːʔ, *pʰaːs
秿 *paː, *pʰa, *baʔ
*paː, *pʰaː, *paʔ
*paːʔ
*paːʔ, *paːs
*pʰaː, *pʰaːs, *pʰa
*pʰaː, *pʰa
*pʰaːʔ
*pʰaːʔ
*pʰaːʔ, *paːɡ
*pʰaːs
*baː
*baː
*baː, *paʔ
*baː, *paʔ
*baː
*baː
*baː
簿 *baːʔ, *baːɡ
*baːs
*baːs
*pa, *paʔ, *pʰas
*paʔ
*paʔ
*paʔ
*paʔ, *pʰaʔ
*paʔ, *pʰa
*paɡs
*paɡs, *paːɡ, *pʰaːɡ
*pʰa
*pʰa
*ba
*baʔ
*baʔ
*baɡs
*paːɡ
*paːɡ
*paːɡ
*paːɡ
*paːɡ
*paːɡ
*paːɡ, *baːɡ
*paːɡ, *baɡ, *breːɡ
*pʰaːɡ
*pʰaːɡ
*baːɡ
*baːɡ

Phono-semantic compound (形聲, OC *baːɡs, *baɡ): semantic  (rope) + phonetic  (OC *pʰa).

PronunciationEdit


Note: bok6, fok6 - variants.
Note:
 • pa̍k - vernacular;
 • ho̍k - literary.
 • Wu

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /fu⁵¹/
  Harbin /fu²⁴/
  Tianjin /fu⁵³/
  Jinan /fə⁴²/
  Qingdao /fu⁵⁵/
  Zhengzhou /fu³¹²/
  Xi'an /fo²⁴/
  Xining /fv̩²⁴/
  Yinchuan /fu⁵³/
  /fu¹³/
  Lanzhou /fə⁵³/
  Ürümqi /fu²¹³/
  Wuhan /fu⁴²/
  Chengdu /po³¹/
  /fu¹³/
  Guiyang /po²¹/
  Kunming /fu²¹²/
  Nanjing /fu⁴⁴/
  Hefei /fəʔ⁵/
  /pɐʔ⁵/
  Jin Taiyuan /fəʔ⁵⁴/
  Pingyao /xuʌʔ⁵³/
  Hohhot /fəʔ⁴³/
  Wu Shanghai /boʔ¹/
  /voʔ¹/
  Suzhou /voʔ³/
  Hangzhou /boʔ²/
  Wenzhou /ɦo²¹³/
  Hui Shexian /fuʔ²¹/
  /pɔʔ²¹/
  Tunxi
  Xiang Changsha /po²⁴/
  /xo⁵⁵/
  Xiangtan /ho⁵⁵/
  Gan Nanchang
  Hakka Meixian /pʰiok̚⁵/
  Taoyuan
  Cantonese Guangzhou /pɔk̚³/
  Nanning /pɔk̚³³/
  Hong Kong /pɔk̚³/
  Min Xiamen (Min Nan) /hɔk̚⁵/
  /pak̚⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /puoʔ⁵/
  Jian'ou (Min Bei) /pɔ²⁴/
  /pu⁴⁴/
  Shantou (Min Nan) /pak̚⁵/
  Haikou (Min Nan) /ʔbak̚³/

  Rime
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  Initial () (3) (3)
  Final () (95) (108)
  Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
  Openness (開合) Closed Closed
  Division () I III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /buɑH/ /bʉɐk̚/
  Pan
  Wuyun
  /buɑH/ /bʷiɐk̚/
  Shao
  Rongfen
  /buɑH/ /biuɑk̚/
  Edwin
  Pulleyblank
  /bwaH/ /buak̚/
  Li
  Rong
  /buɑH/ /biuak̚/
  Wang
  Li
  /buɑH/ /bĭak̚/
  Bernard
  Karlgren
  /bʱuɑH/ /bʱiwak̚/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/1
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  Middle
  Chinese
  ‹ bjak ›
  Old
  Chinese
  /*bak/
  English bind (v.)

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2 2/2
  No. 3409 3493
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  1 0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*baːɡs/ /*baɡ/

  DefinitionsEdit

  1. to tie, to bind
  2. to attach

  CompoundsEdit


  JapaneseEdit

  KanjiEdit

  (common “Jōyō” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  ReadingsEdit


  KoreanEdit

  HanjaEdit

  (bak) (hangeul )

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  (phược, phọc, phước)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.