Open main menu
U+7FAC, 羬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7FAC

[U+7FAB]
CJK Unified Ideographs
[U+7FAD]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 123, +9, 15 strokes, cangjie input 廿手戈竹口 (TQIHR), four-corner 83550, composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kɯːmʔ
*kɯːmʔ
*kʰɯːmʔ, *ŋɡrɯːms
*kʰɯːmʔ, *kʰɯːms
*ɡɯːmʔ
*ɡɯːms
*qʰaːmʔ, *qʰrɯːmʔ, *ɡrɯːmʔ
*krɯːm
*krɯːm, *kjum
*krɯːm, *ŋɡrɯːm
*krɯːmʔ, *ɡrɯːmʔ
*ŋɡrɯːm, *ɡram
*ŋɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡam, *ɡram, *kjɯm
*kjɯm
*kjɯm
*kjum

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (30) (31)
Final () (154) (151)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡˠiᴇm/ /ŋˠɛm/
Pan
Wuyun
/ɡᵚiɛm/ /ŋᵚæm/
Shao
Rongfen
/ɡiæm/ /ŋɐm/
Edwin
Pulleyblank
/gjiam/ /ŋəɨm/
Li
Rong
/ɡjɛm/ /ŋɐm/
Wang
Li
/ɡĭɛm/ /ŋɐm/
Bernard
Karlgren
/gi̯ɛm/ /ŋăm/
Expected
Mandarin
Reflex
qián yán
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 13511 13524
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋɡrɯːm/ /*ɡram/

DefinitionsEdit

  1. a large wild sheep
  2. a mythical sheep with a long tail
  3. antelope with slender horns