U+8049, 聉
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8049

[U+8048]
CJK Unified Ideographs
[U+804A]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 128, +5, 11 strokes, cangjie input 尸十山山 (SJUU), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 966, character 28
  • Dai Kanwa Jiten: character 29048
  • Dae Jaweon: page 1415, character 5
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 4, page 2787, character 12
  • Unihan data for U+8049

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
Initial () (6) (31) (9) (31)
Final () (42) (49) (76) (76)
Tone (調) Rising (X) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Open Closed Closed
Division () I Chongniu III II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/tʰuʌiX/ /ŋˠiɪt̚/ /ʈˠuɛt̚/ /ŋˠuɛt̚/
Pan
Wuyun
/tʰuoiX/ /ŋᵚit̚/ /ʈʷᵚæt̚/ /ŋʷᵚæt̚/
Shao
Rongfen
/tʰuɒiX/ /ŋiet̚/ /ȶuæt̚/ /ŋuæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/tʰwəjX/ /ŋjit̚/ /ʈwəɨt̚/ /ŋwəɨt̚/
Li
Rong
/tʰuᴀiX/ /ŋjĕt̚/ /ȶuɛt̚/ /ŋuɛt̚/
Wang
Li
/tʰuɒiX/ /ŋĭĕt̚/ /ȶwæt̚/ /ŋwæt̚/
Bernard
Karlgren
/tʰuɑ̆iX/ /ŋi̯ĕt̚/ /ȶwat̚/ /ŋwat̚/
Expected
Mandarin
Reflex
tuǐ zhua
Expected
Cantonese
Reflex
teoi2 ngat6 zaat3 ngaat6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/4 2/4 3/4 4/4
No. 1542 1547 1550 1552
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2 2 2
Corresponding
MC rime
𦤙
Old
Chinese
/*r̥ʰuːlʔ/ /*ŋrɯd/ /*ʔr'uːd/ /*ŋruːd/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.