Open main menu
U+84AB, 蒫
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-84AB

[U+84AA]
CJK Unified Ideographs
[U+84AC]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +10, 16 strokes, cangjie input 廿廿手一 (TTQM), four-corner 44510, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1049, character 21
  • Dai Kanwa Jiten: character 31595
  • Dae Jaweon: page 1510, character 30
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3269, character 4
  • Unihan data for U+84AB

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsaːlʔ, *ʔsaːls
*ʔsaːls
*ʔslaːls
*sʰlaːl
*sʰlaːl, *sʰlaːlʔ
*sʰlaːl
*sʰlaːl
*sʰlaːl, *sraːl, *ʔsraːls
*sʰlaːl, *slaːl
*zlaːl
*zlaːl, *ʔsljal, *sʰreːls
*zlaːl
*zlaːl, *sʰral
*zlaːl
*zlaːl, *ʔsljal, *ʔslɯl
*zlaːl, *sʰraːl
*zlaːl, *sʰral, *zral
*slaːlʔ, *sʰral, *sʰlaːɡ
*slaːlʔ
*ʔsljal
*sʰraːl, *sʰraːls, *sʰreːl, *sʰreːl, *sʰreːls, *sʰral
*sʰraːl
*zraːl, *zraːlʔ
*zlals

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (13) (15) (13)
Final () (15) (94) (100)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡siɪ/ /d͡zɑ/ /t͡sia/
Pan
Wuyun
/t͡si/ /d͡zɑ/ /t͡sia/
Shao
Rongfen
/t͡sjɪ/ /d͡zɑ/ /t͡sia/
Edwin
Pulleyblank
/t͡si/ /d͡za/ /t͡sia/
Li
Rong
/t͡si/ /d͡zɑ/ /t͡sia/
Wang
Li
/t͡si/ /d͡zɑ/ /t͡sĭa/
Bernard
Karlgren
/t͡si/ /d͡zʱɑ/ /t͡si̯a/
Expected
Mandarin
Reflex
cuó jiē
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 18020 18028 18047
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zlaːl/ /*ʔsljal/ /*ʔslɯl/

DefinitionsEdit

  1. seeds of shepherd's purse