Open main menu
U+850A, 蔊
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-850A

[U+8509]
CJK Unified Ideographs
[U+850B]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +11, 17 strokes, cangjie input 廿火日十 (TFAJ), four-corner 44941, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1053, character 27
  • Dai Kanwa Jiten: character 31768
  • Dae Jaweon: page 1516, character 15
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3284, character 4
  • Unihan data for U+850A

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*krads, *krads, *ked, *kad
*kaːn
竿 *kaːn
*kaːn
*kaːn
*kaːn
*kaːn, *ɡaːn, *ɡaːns
*kaːn
*kaːn, *ɡaːns
*kaːn
*kaːn, *ɡaːn
*kaːnʔ
*kaːnʔ, *kaːns, *ɡaːns
*kaːnʔ
*kaːnʔ
*kaːnʔ
*kaːnʔ
*kaːnʔ
*kaːns
*kaːns
*kaːns
*kaːns
*kaːns, *ɡraːns
*kaːnʔ
*kaːnʔ
*kaːnʔ
*kʰaːn
*kʰaːn, *kʰaːns, *kreːn, *kan
*kʰaːnʔ, *kʰaːns
*ŋaːn, *ŋaːns
*ŋaːn, *ŋaːns, *ɦŋaːns, *ŋ̊ʰraːn
*ŋaːns, *hŋaːn, *ŋaːd
*ŋɡaːns
*qʰaːn, *ɢaːns
*qʰaːnʔ, *qʰaːns
*qʰaːnʔ, *ɡaːns
*qʰaːnʔ
*ɡaːn
*ɡaːnʔ
*ɡaːnʔ
*ɡaːns
*ɡaːns
*ɡaːns
*ɡaːns, *kʰraːn
*ɡaːns, *ɡraːnʔ
*ɡaːns
*ɡaːns
*ɡaːns
*ɡaːns
*ɡʷranʔ
*ɡraːns
*kan
*ɡan, *ɡʷad
*qʰan
*qʰan
*qʰaːŋʔ
*ɡʷaːnʔ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (32)
Final () (61)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hɑnX/
Pan
Wuyun
/hɑnX/
Shao
Rongfen
/xɑnX/
Edwin
Pulleyblank
/hanX/
Li
Rong
/xɑnX/
Wang
Li
/xɑnX/
Bernard
Karlgren
/xɑnX/
Expected
Mandarin
Reflex
hǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 3609
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰaːnʔ/

DefinitionsEdit

  1. Only used in 蔊菜 (hàncài).