Open main menu
U+8633, 蘳
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8633

[U+8632]
CJK Unified Ideographs
[U+8634]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 140, +18, 24 strokes, cangjie input 廿廿金土 (TTCG) or X廿廿金土 (XTTCG), four-corner 44814, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1070, character 42
  • Dai Kanwa Jiten: character 32550
  • Dae Jaweon: page 1537, character 22
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3334, character 4
  • Unihan data for U+8633

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kreː, *kreː
*ɡreː, *ɡreː, *ɡreː
*ŋreː, *ŋreːʔ
*kreː
*ɡreː, *kʷeː, *kʰʷeː
*ŋreː, *ŋre
*ŋreː, *ŋre
*ŋreː
*ŋreː
*ŋreː
*ŋreːs
*qreː
*qreː, *qʷraː, *kʷeː
*qreː, *qʷraː
*ɡeː, *kʷeː
*qeːns
*ɡʷraːʔ
*ɡʷraːʔ, *ɡʷreːs, *ɡʷeː
*ɡʷraːʔ, *qʰʷe
*qʷraː, *qʷreː
*qʷraː
*kʷreːs
*kʷreːs
*kʷreːs
詿 *kʷreːs, *ɡʷreːs
*kʷreːs, *ɡʷreːs, *kʷeːs
*kʰʷreː, *ɡʷreːs
*ɢʷreː, *qʷreː
*kʷeː
*kʷeː
*kʷeː
*kʷeː
*kʷeː
*kʷeː, *ɡʷeː
*kʷeː, *kʰʷeː
*kʷeːs
*kʷeːs
*kʰʷeː
*kʰʷeː
*kʰʷeː
*kʰʷeː
*qʰʷeː
*ɡʷeː
*ɡʷeː, *sqʰʷe, *qʰʷe, *qʰʷi
*qʷeː, *kʰʷeːŋʔ
*kʰʷeʔ
*qʷes
*qʰʷreɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (32) (33)
Final () (12) (99)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hiuᴇ/ /ɦˠuaX/
Pan
Wuyun
/hʷiɛ/ /ɦʷᵚaX/
Shao
Rongfen
/xjuɛ/ /ɣuaX/
Edwin
Pulleyblank
/hwiə̆/ /ɦwaɨX/
Li
Rong
/xiue/ /ɣuaX/
Wang
Li
/xǐwe/ /ɣwaX/
Bernard
Karlgren
/xwie̯/ /ɣwaX/
Expected
Mandarin
Reflex
huī huà
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 4551 4597
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡʷraːʔ/ /*qʰʷe/

DefinitionsEdit

  1. yellow flower
  2. Describes the appearance of flower petals.
  3. (of fruits) appearing; growing