Open main menu
U+86A2, 蚢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-86A2

[U+86A1]
CJK Unified Ideographs
[U+86A3]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 142, +4, 10 strokes, cangjie input 中戈卜竹弓 (LIYHN), four-corner 50117, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1078, character 18
  • Dai Kanwa Jiten: character 32891
  • Dae Jaweon: page 1547, character 17
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2840, character 10
  • Unihan data for U+86A2

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kaːŋ, *ɡaːŋs
*kaːŋ, *kʰaːŋs
*kaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kaːŋ, *ɡaːŋ
*kʰaːŋ, *kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*kʰaːŋʔ, *qʰaːŋ
*kʰaːŋʔ, *ɡaːŋʔ, *qaːŋ
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*kʰaːŋs, *qʰaːŋ
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ
*kʰaːŋs, *kʰraːŋ
*kʰaːŋs, *kʰraːŋ
*kʰaːŋs, *ɡaːŋ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ
*ɡaːŋ
*ɡaːŋ, *ɡaːŋʔ, *ɡaːŋs
*kraːŋ
*kʰraːŋ
*kʰraːŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (33) (33) (29)
Final () (101) (101) (101)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦɑŋ/ /ɦɑŋX/ /kʰɑŋH/
Pan
Wuyun
/ɦɑŋ/ /ɦɑŋX/ /kʰɑŋH/
Shao
Rongfen
/ɣɑŋ/ /ɣɑŋX/ /kʰɑŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦaŋ/ /ɦaŋX/ /kʰaŋH/
Li
Rong
/ɣɑŋ/ /ɣɑŋX/ /kʰɑŋH/
Wang
Li
/ɣɑŋ/ /ɣɑŋX/ /kʰɑŋH/
Bernard
Karlgren
/ɣɑŋ/ /ɣɑŋX/ /kʰɑŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
háng hàng kàng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 7371 7385 7392
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰaːŋs/ /*ɡaːŋ/ /*ɡaːŋʔ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. a wild silkworm which eats artemisia leaves
  2. large cowrie shell