Open main menu
U+88B2, 袲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-88B2

[U+88B1]
CJK Unified Ideographs
[U+88B3]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 145, +6, 12 strokes, cangjie input 卜弓戈女 (YNIV), four-corner 00732, composition𧘇)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1115, character 24
  • Dai Kanwa Jiten: character 34234
  • Dae Jaweon: page 1581, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3087, character 10
  • Unihan data for U+88B2

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔl'aːl
*ʔl'aːlʔ, *ʔl'aːls, *ʔr'aːls, *hr'aːl, *l̥ʰjaːlʔ, *l̥ʰjalʔ, *l̥ʰjɯs
*ʔl'aːls, *ʔl'aːds
*ʔl'aːls, *l̥ʰaːl, *l̥ʰaːn
*daːʔ, *tjaː
*l'aːlʔ, *l'alʔ
*naːlʔ
*naːlʔ, *l̥ʰjalʔ, *lal
*ʔr'aːl, *ʔr'aːls
*ɦljeːl, *lal
*ʔleːl, *ʔlil
*sʰlo, *l'al
*l'al, *l̥ʰjalʔ
*l'al, *lal
*ʔljjal, *l̥ʰjal
*ʔljalʔ, *l̥ʰjalʔ, *ɦljalʔ
*l̥ʰjalʔ
*l̥ʰjalʔ, *ɦljal, *ɦljalʔ
*l̥ʰjalʔ, *lal
*l̥ʰjalʔ
*l̥ʰjalʔ
*l̥ʰjals, *hljals
*ŋral
*ŋrals
*ŋrals
*lal
*lal
*lal
*lal, *lalʔ
*lal
*lal
*ɢljad

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (36) (24) (8)
Final () (11) (11) (94)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jiᴇ/ /t͡ɕʰiᴇX/ /nɑX/
Pan
Wuyun
/jiɛ/ /t͡ɕʰiɛX/ /nɑX/
Shao
Rongfen
/jɛ/ /t͡ɕʰjɛX/ /nɑX/
Edwin
Pulleyblank
/jiə̆/ /cʰiə̆X/ /naX/
Li
Rong
/ie/ /t͡ɕʰieX/ /nɑX/
Wang
Li
/jǐe/ /t͡ɕʰǐeX/ /nɑX/
Bernard
Karlgren
/ie̯/ /t͡ɕʰie̯X/ /nɑX/
Expected
Mandarin
Reflex
chǐ nuǒ
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 2646 2669 2683
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*naːlʔ/ /*l̥ʰjalʔ/ /*lal/
Notes

DefinitionsEdit

  1. Alternative form of .
  2. Used in 𧙃袲.