See also:

Contents

TranslingualEdit

EtymologyEdit

Phono-semantic compound (形聲): semantic  ‎(say) + phonetic 

Han characterEdit

(radical 149 +8, 15 strokes, cangjie input 卜口人一月 (YROMB), four-corner 08627, composition)

 1. debate
 2. discuss
 3. discourse

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1168, character 13
 • Dai Kanwa Jiten: character 35658
 • Dae Jaweon: page 1633, character 19
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3988, character 3
 • Unihan data for U+8AD6

ChineseEdit

trad.
simp.

Etymology 1Edit

PronunciationEdit

Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /luən⁵¹/
Harbin /luən⁵³/
Tianjin /luən⁵³/
Jinan /luẽ⁴²/
Qingdao /luə̃⁴²/
Zhengzhou /luən⁴²/
Xi'an /lyẽ²⁴/
Xining /lyə̃²¹³/
Yinchuan /luŋ⁵³/ ~語
/luŋ¹³/ 言~
Lanzhou /lũn¹³/
Ürümqi /lun²¹³/
Wuhan /nən³⁵/
Chengdu /nən¹³/
/nuən¹³/
Guiyang /len²¹³/
Kunming /luə̃²¹²/
Nanjing /lun⁴⁴/
Hefei /lən⁵³/
Jin Taiyuan /luəŋ¹¹/
/lyəŋ¹¹/
/luəŋ⁴⁵/
/lyəŋ⁴⁵/
Pingyao /luŋ³⁵/
Hohhot /lũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /ləŋ¹³/
Suzhou /lən³¹/
Hangzhou /len²¹³/
Wenzhou /lø³¹/
Hui Shexian /lʌ̃²²/
Tunxi /luːə/
Xiang Changsha /lən¹³/
Xiangtan /nən¹²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /lun⁵³/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /løn²²/
Nanning /lɐn²²/
Hong Kong /løn²²/
Min Xiamen (Min Nan) /lun³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /lɔuŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /lɔŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /luŋ³⁵/
Haikou (Min Nan) /lun³³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/3

Initial: (37)
Final:
Division: III

Openness: Closed
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/liuɪn/ /li̯uĕn/ /liuĕn/ /lʷin/ /lwin/ /lĭuĕn/ /ljuen/
Character (), Pronunciation 2/3

Initial: (37)
Final:
Division: I

Openness: Closed
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/luən/ /luən/ /luən/ /luon/ /lwən/ /luən/ /luən/
Character (), Pronunciation 3/3

Initial: (37)
Final:
Division: I

Openness: Closed
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/luənH/ /luənH/ /luənH/ /luonH/ /lwənH/ /luənH/ /luənH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
8649 2 /*ruːn/
8656 2 /*ruːns/
8667 2 /*run/

NounEdit

 1. debate
 2. discuss
 3. discourse

CompoundsEdit

Etymology 2Edit

PronunciationEdit

Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /luən⁵¹/
Harbin /luən⁵³/
Tianjin /luən⁵³/
Jinan /luẽ⁴²/
Qingdao /luə̃⁴²/
Zhengzhou /luən⁴²/
Xi'an /lyẽ²⁴/
Xining /lyə̃²¹³/
Yinchuan /luŋ⁵³/ ~語
/luŋ¹³/ 言~
Lanzhou /lũn¹³/
Ürümqi /lun²¹³/
Wuhan /nən³⁵/
Chengdu /nən¹³/
/nuən¹³/
Guiyang /len²¹³/
Kunming /luə̃²¹²/
Nanjing /lun⁴⁴/
Hefei /lən⁵³/
Jin Taiyuan /luəŋ¹¹/
/lyəŋ¹¹/
/luəŋ⁴⁵/
/lyəŋ⁴⁵/
Pingyao /luŋ³⁵/
Hohhot /lũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /ləŋ¹³/
Suzhou /lən³¹/
Hangzhou /len²¹³/
Wenzhou /lø³¹/
Hui Shexian /lʌ̃²²/
Tunxi /luːə/
Xiang Changsha /lən¹³/
Xiangtan /nən¹²/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /lun⁵³/
Taoyuan
Cantonese Guangzhou /løn²²/
Nanning /lɐn²²/
Hong Kong /løn²²/
Min Xiamen (Min Nan) /lun³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /lɔuŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /lɔŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /luŋ³⁵/
Haikou (Min Nan) /lun³³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/3

Initial: (37)
Final:
Division: III

Openness: Closed
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/liuɪn/ /li̯uĕn/ /liuĕn/ /lʷin/ /lwin/ /lĭuĕn/ /ljuen/
Character (), Pronunciation 2/3

Initial: (37)
Final:
Division: I

Openness: Closed
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/luən/ /luən/ /luən/ /luon/ /lwən/ /luən/ /luən/
Character (), Pronunciation 3/3

Initial: (37)
Final:
Division: I

Openness: Closed
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/luənH/ /luənH/ /luənH/ /luonH/ /lwənH/ /luənH/ /luənH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
8649 2 /*ruːn/
8656 2 /*ruːns/
8667 2 /*run/

Proper nounEdit

 1. Abbreviation of 論語.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(grade 6 “Kyōiku” kanji)

 1. argument, discussion

ReadingsEdit

CompoundsEdit

NounEdit

‎(hiragana ろん, romaji ron)

 1. theory

KoreanEdit

HanjaEdit

‎(ron>non, ryun>yun) (hangeul >, >, revised ron>non, yun, McCune-Reischauer ron>non, ryun>yun, Yale lon>non, lyun>yun)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

CompoundsEdit


VietnameseEdit

Han characterEdit

(luận, gọn, lấn, lẩn, lọn, lộn, lòn, lụn, chọn, giọn, lốn, luồn, trọn, trộn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
Read in another language