Open main menu
U+8C60, 豠
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8C60

[U+8C5F]
CJK Unified Ideographs
[U+8C61]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 152, +5, 12 strokes, cangjie input 一人月一 (MOBM), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1195, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 36367
  • Dae Jaweon: page 1657, character 26
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3613, character 2
  • Unihan data for U+8C60

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*zaːl, *zaː
*zlaːl, *sʰaːʔ
*rnaː, *ʔsraː
*ʔsjaː, *zaʔ
*ʔsjaː, *ʔsas, *zaʔ
*ʔsjaː
*ʔslja, *ʔsraːʔ
*ʔsjaːʔ
*ʔsljaːʔ, *ljaːʔ, *ʔsraː
*ʔsjaːʔ
*sʰjaːʔ, *ʔsa
*sʰjaːs, *sʰa
*sʰjaːs
*ʔsraː, *zraː, *zraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*ʔsraː
*zraː
*zraː, *ʔsa, *ʔsaʔ, *sʰa
*ʔslaːŋʔ, *zaːʔ
*ʔsaː
*ʔsaː, *ʔsaːʔ, *sʰa
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*ʔsaːʔ
*sʰaː, *zaːʔ
*zaː
*zaː
*zaːʔ, *zras
*zaːʔ, *sʰa
*ʔsa, *sʰa
*ʔsa, *ʔsas, *sʰa, *zaʔ, *ʔsra
*ʔsaʔ, *zaʔ
*sʰa
*sʰa
*sʰa, *sʰas
*sʰa
*sʰa
*sʰa, *sʰas
*sʰas
*sʰas
*sʰas
*zaʔ
*das
*ʔsra
*ʔsra
*ʔsraʔ, *ʔsras
*ʔsraʔ
*ʔsraʔ, *ʔsras
*zra, *zraʔ
*zra
*zra
*zra, *zras
*zraʔ
*zras

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (20)
Final () (22)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒɨʌ/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐiɔ/
Shao
Rongfen
/d͡ʒiɔ/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐɨə̆/
Li
Rong
/d͡ʒiɔ/
Wang
Li
/d͡ʒĭo/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱi̯wo/
Expected
Mandarin
Reflex
chú
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 10452
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*zra/

DefinitionsEdit

  1. a kind of pig