Open main menu
See also: 赶紧

Contents

ChineseEdit

 
to catch up; to overtake; to hurry; to rush; to drive away
tight; nervous; strict
trad. (趕緊)
simp. (赶紧)

PronunciationEdit


AdverbEdit

趕緊

  1. quickly; hurriedly; without delay
    趕緊拉開 / 赶紧拉开  ―  gǎnjǐn bǎ tā lākāi  ―  to hurriedly pull him away
    他們趕緊 / 他们赶紧  ―  Tāmen gǎnjǐn qù bāng tā.  ―  They hurried to help him.

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 趕緊 (“quickly; without delay”) [map]
Variety Location Words
Formal (Written Standard Chinese) 趕緊
Mandarin Beijing 趕緊趕快
Taiwan 趕緊趕快
Jinan 趕緊趕快
Xi'an 趕緊趕快
Wuhan 趕快連忙
Chengdu 趕快趕緊搞快搞起
Yangzhou 趕緊趕忙
Hefei 趕緊趕快
Cantonese Guangzhou 快啲快脆啦啦聲嗱嗱臨擒擒青
Hong Kong 快啲快脆啦啦聲嗱嗱臨擒擒青
Taishan 快快快脆嘞聲啦啦聲啦聲
Yangjiang 快脆
Gan Nanchang 趕緊
Hakka Meixian 抗快撞快上緊
Miaoli (N. Sixian) 趕緊趕遽遽遽煞煞
Liudui (S. Sixian) 趕緊趕遽遽啊共快煞煞
Hsinchu (Hailu) 趕緊遽遽煞煞
Dongshi (Dabu) 趕緊遽遽煞煞
Hsinchu (Raoping) 趕緊趕遽遽遽緊緊煞煞
Yunlin (Zhao'an) 攔緊較緊緊緊煞著
Jin Taiyuan 趕緊趕快
Min Bei Jian'ou 趕緊
Min Dong Fuzhou 趕緊此刻
Min Nan Xiamen 緊猛較緊趕緊
Quanzhou 較緊趕緊
Zhangzhou 緊猛較緊較猛較快趕緊
Taipei 趕緊窸倏
Penang 較猛
Chaozhou 猛猛是是
Wu Wenzhou 妝緊抓緊趕緊
Xiang Changsha 趕快
Shuangfeng 趕快