Open main menu

Wiktionary β

U+8EE5, 軥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE5

[U+8EE4]
CJK Unified Ideographs
[U+8EE6]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 159 +5, 12 strokes, cangjie input 十十心口 (JJPR), four-corner 57020, composition)

  1. yoke

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1241, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 38236
  • Dae Jaweon: page 1717, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3524, character 4
  • Unihan data for U+8EE5

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Chu Slip and silk script Small seal script
   
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*koː, *koːs
*koː
*koː, *ɡo
*koː, *koːs, *kos, *ɡo
*koː, *koːs, *kʰoː
*koː, *koːʔ, *koʔ
*koː, *koːs, *ɡo
*koːʔ
*koːʔ
*koːʔ, *ko
*koːʔ
*koːʔ
*koːʔ
豿 *koːʔ, *qʰroːɡ
*koːʔ
*koːs, *kʰoːs, *qʰoːs, *kos
*koːs
*kʰoːʔ, *kʰoʔ
*qʰoː
*qʰoːʔ, *qʰos
*qʰoːʔ, *ɡo
*qʰoːs
*qʰoːs, *ɡoːs
*qʰoːs
*ko
*ko
*ko
*ko
*ko
*ko
*koʔ, *kos
*kos, *ɡo
*kos
*ɡo
*ɡo
*ɡo
*ɡo
*ɡo
*ɡo
*ɡo, *qʰo, *qʰoʔ, *qʰos
*qʰo, *qʰoʔ
*qʰoʔ
*qʰoʔ, *qʰos
*qʰos

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (30) (28) (28)
Final () (24) (137) (137)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Open Open
Division () III I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨo/ /kəu/ /kəuH/
Pan
Wuyun
/ɡio/ /kəu/ /kəuH/
Shao
Rongfen
/ɡio/ /kəu/ /kəuH/
Edwin
Pulleyblank
/guə̆/ /kəw/ /kəwH/
Li
Rong
/ɡio/ /ku/ /kuH/
Wang
Li
/ɡĭu/ /kəu/ /kəuH/
Bernard
Karlgren
/gi̯u/ /kə̯u/ /kə̯uH/
Expected
Mandarin
Reflex
gōu gòu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 7067 7080 7111
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*koː/ /*koːs/ /*ɡo/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.