Open main menu

Wiktionary β

U+8EE5, 軥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EE5

[U+8EE4]
CJK Unified Ideographs
[U+8EE6]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 159 +5, 12 strokes, cangjie input 十十心口 (JJPR), four-corner 57020, composition)

  1. yoke

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1241, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 38236
  • Dae Jaweon: page 1717, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3524, character 4
  • Unihan data for U+8EE5

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Bamboo and silk script Small seal script
   
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*koː, *koːs
*koː
*koː, *ɡo
*koː, *koːs, *kos, *ɡo
*koː, *koːs, *kʰoː
*koː, *koːʔ, *koʔ
*koː, *koːs, *ɡo
*koːʔ
*koːʔ
*koːʔ, *ko
*koːʔ
*koːʔ
*koːʔ
豿 *koːʔ, *qʰroːɡ
*koːʔ
*koːs, *kʰoːs, *qʰoːs, *kos
*koːs
*kʰoːʔ, *kʰoʔ
*qʰoː
*qʰoːʔ, *qʰos
*qʰoːʔ, *ɡo
*qʰoːs
*qʰoːs, *ɡoːs
*qʰoːs
*ko
*ko
*ko
*ko
*ko
*ko
*koʔ, *kos
*kos, *ɡo
*kos
*ɡo
*ɡo
*ɡo
*ɡo
*ɡo
*ɡo
*ɡo, *qʰo, *qʰoʔ, *qʰos
*qʰo, *qʰoʔ
*qʰoʔ
*qʰoʔ, *qʰos
*qʰos

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (30) (28) (28)
Final () (24) (137) (137)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Closed Open Open
Division () III I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨo/ /kəu/ /kəuH/
Pan
Wuyun
/ɡio/ /kəu/ /kəuH/
Shao
Rongfen
/ɡio/ /kəu/ /kəuH/
Edwin
Pulleyblank
/guə̆/ /kəw/ /kəwH/
Li
Rong
/ɡio/ /ku/ /kuH/
Wang
Li
/ɡĭu/ /kəu/ /kəuH/
Bernard
Karlgren
/gi̯u/ /kə̯u/ /kə̯uH/
Expected
Mandarin
Reflex
gōu gòu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 7067 7080 7111
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*koː/ /*koːs/ /*ɡo/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.