Open main menu
U+91A6, 醦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-91A6

[U+91A5]
CJK Unified Ideographs
[U+91A7]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 164, +11, 18 strokes, cangjie input 一田戈戈竹 (MWIIH), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1287, character 5
  • Dai Kanwa Jiten: character 39998
  • Dae Jaweon: page 1787, character 5
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3597, character 4
  • Unihan data for U+91A6

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsluːm, *ʔsluːms
*sʰluːm, *sʰluːms, *sloːm, *sʰrum, *srum
*sʰluːm
*sʰluːm, *sʰluːmʔ
*sʰluːmʔ
*sʰluːmʔ, *sʰloːmʔ
*sʰluːms
毿 *sluːm
*sluːm, *srum
*sluːm, *sru, *srɯu
*sluːmʔ
*sluːmʔ, *sʰrum, *srum, *srumʔ
*sloːm
*sruːm, *sruːmʔ
*sruːmʔ, *sʰrumʔ
縿 *sroːm
*sroːm
*sʰrum
*sʰrumʔ
*sʰrumʔ
*srum
*srumʔ
*srums

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (19) (21)
Final () (140) (151)
Tone (調) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () Chongniu III II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃʰˠiɪmX/ /ʃˠɛmX/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂʰᵚimX/ /ʃᵚæmX/
Shao
Rongfen
/t͡ʃʰiemX/ /ʃɐmX/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂʰjimX/ /ʂəɨmX/
Li
Rong
/t͡ʃʰjəmX/ /ʃɐmX/
Wang
Li
/t͡ʃʰĭĕmX/ /ʃɐmX/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂʰi̯əmX/ /ʂămX/
Expected
Mandarin
Reflex
chěn shǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 1099 1107
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sruːmʔ/ /*sʰrumʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit