See also:
U+92E5, 鋥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E5

[U+92E4]
CJK Unified Ideographs
[U+92E6]

Translingual

edit

Han character

edit

(Kangxi radical 167, +7, 15 strokes, cangjie input 金口一土 (CRMG), composition )

 1. polish

References

edit
 • Kangxi Dictionary: page 1308, character 13
 • Dai Kanwa Jiten: character 40483
 • Dae Jaweon: page 1810, character 9
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 6, page 4207, character 6
 • Unihan data for U+92E5

Chinese

edit
trad.
simp.

Glyph origin

edit

Pronunciation

edit


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (11)
Final () (109)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Baxter draengH
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɖˠæŋH/
Pan
Wuyun
/ɖᵚaŋH/
Shao
Rongfen
/ȡaŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ɖaɨjŋH/
Li
Rong
/ȡɐŋH/
Wang
Li
/ȡɐŋH/
Bernard
Karlgren
/ȡʱɐŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhèng
Expected
Cantonese
Reflex
zang6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 1429
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rleːŋs/
Notes

Definitions

edit

 1. Utensils shine brightly after being wiped or polished

References

edit

Japanese

edit

Kanji

edit

(Hyōgai kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Readings

edit

Korean

edit

Hanja

edit

(jeong) (hangeul , revised jeong, McCune–Reischauer chŏng, Yale ceng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese

edit

Han character

edit

Readings

edit

: Hán Việt readings: trành ((trừ)(canh)(thiết))
: Nôm readings: xiềng

References

edit
 • Thiều Chửu (1942), Hán Việt Tự Điển, Hà Nội
 • Trần Văn Chánh (1999), Từ Điển Hán Việt, Ho Chi Minh City: Youth Publishing House (Hán Việt fanqie)
 • Vũ Văn Kính (1999), Đại Tự Điển Chữ Nôm, Ho Chi Minh City: Arts Publishing House
 • Lê Sơn Thanh, "Nom-Viet.dat", WinVNKey (details)