Open main menu
See also:
U+95A1, 閡
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-95A1

[U+95A0]
CJK Unified Ideographs
[U+95A2]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 169, +6, 14 strokes, cangjie input 日弓卜女人 (ANYVO), four-corner 77280, composition)

 1. blocked or separated
 2. to prevent

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1333, character 37
 • Dai Kanwa Jiten: character 41289
 • Dae Jaweon: page 1840, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4299, character 2
 • Unihan data for U+95A1

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *ɡɯː
*kɯː, *krɯː
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *ɡrɯːʔ
*kɯː
*kɯː
*kɯː, *kʰɯː, *ɡɯːʔ, *ɡrɯːʔ
*kɯː
*kɯːʔ, *ɡɯː
*kʰɯː
*kʰɯːʔ
*kʰɯːɡs, *qraːds
*ŋɡɯːɡs
*ŋɡɯːɡs
*qʰɯː, *ɡɯː
*ɡɯː
*ɡɯːʔ
*ɡɯːɡs, *kʰrɯːɡs, *ɡɯːɡ
*krɯː
*kʰrɯːɡs
*ɡrɯː
*ɡrɯːʔ
*kʰɯːɡ
*qɯːɡ
*ɡuːd, *ɡrɯːɡ

Phono-semantic compound (形聲, OC *ŋɡɯːɡs): semantic  (gate) + phonetic  (OC *ɡɯːʔ).

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (31)
Final () (41)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋʌiH/
Pan
Wuyun
/ŋəiH/
Shao
Rongfen
/ŋɒiH/
Edwin
Pulleyblank
/ŋəjH/
Li
Rong
/ŋᴀiH/
Wang
Li
/ŋɒiH/
Bernard
Karlgren
/ŋɑ̆iH/
Expected
Mandarin
Reflex
ài
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 4822
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋɡɯːɡs/

DefinitionsEdit

 1. to separate; to cut off

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. blocked or separated
 2. to prevent

ReadingsEdit

 • On (unclassified): がい (gai); (ge); かい (kai); こく (koku)