U+966C, 陬
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-966C

[U+966B]
CJK Unified Ideographs
[U+966D]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 170, +8, 11 strokes, cangjie input 弓中尸十水 (NLSJE), four-corner 71247, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1352, character 23
  • Dai Kanwa Jiten: character 41685
  • Dae Jaweon: page 1855, character 5
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 6, page 4135, character 1
  • Unihan data for U+966C

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (13) (18) (13)
Final () (24) (136) (137)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Open Open
Division () III III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sɨo/ /t͡ʃɨu/ /t͡səu/
Pan
Wuyun
/t͡sio/ /ʈ͡ʂiu/ /t͡səu/
Shao
Rongfen
/t͡sio/ /t͡ʃiəu/ /t͡səu/
Edwin
Pulleyblank
/t͡suə̆/ /ʈ͡ʂuw/ /t͡səw/
Li
Rong
/t͡sio/ /t͡ʃiu/ /t͡su/
Wang
Li
/t͡sĭu/ /t͡ʃĭəu/ /t͡səu/
Bernard
Karlgren
/t͡si̯u/ /ʈ͡ʂi̯ə̯u/ /t͡sə̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
zhōu zōu
Expected
Cantonese
Reflex
zeoi1 zau1 zau1
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 10621 10633 10651
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 1 0
Corresponding
MC rime
𣠏
Old
Chinese
/*ʔsloː/ /*ʔsru/ /*ʔslo/

DefinitionsEdit

  1. corner, cranny, nook, niche

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. corner

ReadingsEdit

(Can we verify(+) this pronunciation?)

CompoundsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(chu) (hangeul , revised chu, McCune–Reischauer ch'u, Yale chwu)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.