Open main menu

ChineseEdit

positive (electric.); sun; male
 
day; sun; date; day of the month; Japan (abbrev.)
trad. (陽日)
simp. (阳日)
anagram 日陽日阳
 
Wikipedia has an article on:

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1
Initial () (36) (38)
Final () (105) (48)
Tone (調) Level (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jɨɐŋ/ /ȵiɪt̚/
Pan
Wuyun
/jiɐŋ/ /ȵit̚/
Shao
Rongfen
/iɑŋ/ /ȵʑjet̚/
Edwin
Pulleyblank
/jɨaŋ/ /ȵit̚/
Li
Rong
/iaŋ/ /ȵiĕt̚/
Wang
Li
/jĭaŋ/ /ȵʑĭĕt̚/
Bernard
Karlgren
/i̯aŋ/ /ȵʑi̯ĕt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
yáng

NounEdit

陽日

  1. (literary) sun
  2. (literary) sunlight

Proper nounEdit

陽日

  1. () Yangri (a town in Shennongjia, Hubei, China)
  2. (社區) Yangri (a residential community in Yangri, Shennongjia, Hubei, China)
  3. () Yangri (a village in Yangri, Shennongjia, Hubei, China)