U+97CF, 韏
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97CF

[U+97CE]
CJK Unified Ideographs
[U+97D0]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 178, +6, 15 strokes, cangjie input 火手木一手 (FQDMQ), four-corner 90506, composition(GHT) or ⿱𠔉(K))

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1394, character 5
  • Dai Kanwa Jiten: character 43132
  • Dae Jaweon: page 1908, character 26
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4505, character 17
  • Unihan data for U+97CF

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (28) (29) (30)
Final () (80) (66) (80)
Tone (調) Rising (X) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Closed Closed Closed
Division () Chongniu III III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠiuᴇnX/ /kʰʉɐnH/ /ɡˠiuᴇnH/
Pan
Wuyun
/kʷᵚiɛnX/ /kʰʷiɐnH/ /ɡʷᵚiɛnH/
Shao
Rongfen
/kiuænX/ /kʰiuɐnH/ /ɡiuænH/
Edwin
Pulleyblank
/kwianX/ /kʰuanH/ /gwianH/
Li
Rong
/kjuɛnX/ /kʰiuɐnH/ /ɡjuɛnH/
Wang
Li
/kĭwɛnX/ /kʰĭwɐnH/ /ɡĭwɛnH/
Bernard
Karlgren
/ki̯wɛnX/ /kʰi̯wɐnH/ /gi̯wɛnH/
Expected
Mandarin
Reflex
juǎn quàn juàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 7156 7169 7175
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kronʔ/ /*ɡrons/ /*kʰons/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.