Open main menu
U+99A0, 馠
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A0

[U+999F]
CJK Unified Ideographs
[U+99A1]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 186, +7, 16 strokes, cangjie input 竹日人戈口 (HAOIR), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1429, character 13
  • Dai Kanwa Jiten: character 44535
  • Dae Jaweon: page 1956, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4424, character 8
  • Unihan data for U+99A0

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (32)
Final () (159)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hʌm/
Pan
Wuyun
/həm/
Shao
Rongfen
/xɒm/
Edwin
Pulleyblank
/həm/
Li
Rong
/xᴀm/
Wang
Li
/xɒm/
Bernard
Karlgren
/xăm/
Expected
Mandarin
Reflex
hān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6557
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰɯːm/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.