Open main menu
U+9AB1, 骱
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB1

[U+9AB0]
CJK Unified Ideographs
[U+9AB2]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 188, +4, 14 strokes, cangjie input 月月人中中 (BBOLL), four-corner 78820, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1448, character 21
  • Dai Kanwa Jiten: character 45128
  • Dae Jaweon: page 1974, character 21
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4408, character 7
  • Unihan data for U+9AB1

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ɡaːds, *ɡeːds
*kreːds
*kreːds
*kreːds
*kreːds
*kreːds
*kreːds
*kreːds, *kreːd, *ɡraːd
*kreːds
*kreːds
*kreːds, *ɡreːds
*ɡreːds
*ɡaːd, *kreːd
*kreːd
*kreːd
*kreːd

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (28)
Final () (63) (75)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦɑt̚/ /kˠɛt̚/
Pan
Wuyun
/ɦɑt̚/ /kᵚæt̚/
Shao
Rongfen
/ɣɑt̚/ /kæt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɦat̚/ /kəɨt̚/
Li
Rong
/ɣɑt̚/ /kɛt̚/
Wang
Li
/ɣɑt̚/ /kæt̚/
Bernard
Karlgren
/ɣɑt̚/ /kat̚/
Expected
Mandarin
Reflex
jia
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 6535 6536
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡaːd/ /*kreːd/

DefinitionsEdit

  1. (dialectal) joint between bones