Open main menu
U+9E99, 麙
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E99

[U+9E98]
CJK Unified Ideographs
[U+9E9A]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 198, 鹿+9, 20 strokes, cangjie input 戈心戈竹口 (IPIHR), four-corner 00253, composition鹿)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1511, character 3
  • Dai Kanwa Jiten: character 47669
  • Dae Jaweon: page 2039, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4734, character 9
  • Unihan data for U+9E99

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kɯːmʔ
*kɯːmʔ
*kʰɯːmʔ, *ŋɡrɯːms
*kʰɯːmʔ, *kʰɯːms
*ɡɯːmʔ
*ɡɯːms
*qʰaːmʔ, *qʰrɯːmʔ, *ɡrɯːmʔ
*krɯːm
*krɯːm, *kjum
*krɯːm, *ŋɡrɯːm
*krɯːmʔ, *ɡrɯːmʔ
*ŋɡrɯːm, *ɡram
*ŋɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡrɯːm
*ɡam, *ɡram, *kjɯm
*kjɯm
*kjɯm
*kjum

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (31)
Final () (151)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋˠɛm/
Pan
Wuyun
/ŋᵚæm/
Shao
Rongfen
/ŋɐm/
Edwin
Pulleyblank
/ŋəɨm/
Li
Rong
/ŋɐm/
Wang
Li
/ŋɐm/
Bernard
Karlgren
/ŋăm/
Expected
Mandarin
Reflex
yán
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 13512
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ŋɡrɯːm/

DefinitionsEdit

  1. antelope with slender horns