U+9EE6, 黦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE6

[U+9EE5]
CJK Unified Ideographs
[U+9EE7]

Translingual

edit

Han character

edit

(Kangxi radical 203, +8, 20 strokes, cangjie input 田火十弓山 (WFJNU), four-corner 63312, composition )

References

edit
  • Kangxi Dictionary: page 1520, character 31
  • Dai Kanwa Jiten: character 48127
  • Dae Jaweon: page 2055, character 13
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4751, character 12
  • Unihan data for U+9EE6

Chinese

edit
trad.
simp. #
alternative forms
𪑲

Glyph origin

edit

Pronunciation 1

edit


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3
Initial () (34) (34)
Final () (60) (68)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Baxter 'jut 'jwot
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔɨut̚/ /ʔʉɐt̚/
Pan
Wuyun
/ʔiut̚/ /ʔʷiɐt̚/
Shao
Rongfen
/ʔiuət̚/ /ʔiuɐt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔut̚/ /ʔuat̚/
Li
Rong
/ʔiuət̚/ /ʔiuɐt̚/
Wang
Li
/ĭuət̚/ /ĭwɐt̚/
Bernard
Karlgren
/ʔi̯uət̚/ /ʔi̯wɐt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
yu yue
Expected
Cantonese
Reflex
wat1 jyut3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/3 3/3
No. 16307 16310
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 2
Corresponding
MC rime
𡡕
Old
Chinese
/*qod/ /*qud/

Definitions

edit

  1. yellowish black
  2. to stain

Compounds

edit

Pronunciation 2

edit


Rime
Character
Reading # 3/3
Initial () (34)
Final () (67)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Baxter 'jot
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔɨɐt̚/
Pan
Wuyun
/ʔiɐt̚/
Shao
Rongfen
/ʔiɐt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔɨat̚/
Li
Rong
/ʔiɐt̚/
Wang
Li
/ĭɐt̚/
Bernard
Karlgren
/ʔɨ̯ɐt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ye
Expected
Cantonese
Reflex
jit3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3
No. 16306
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qod/
Notes

Definitions

edit

  1. to change color; to change countenance