Appendix:Gujarati Swadesh list

This is a Swadesh list of words in Gujarati, compared with that of English.

PresentationEdit

For further information, including the full final version of the list, read the Wikipedia article: Swadesh list.

American linguist Morris Swadesh believed that languages changed at measurable rates and that these could be determined even for languages without written precursors. Using vocabulary lists, he sought to understand not only change over time but also the relationships of extant languages. To be able to compare languages from different cultures, he based his lists on meanings he presumed would be available in as many cultures as possible. He then used the fraction of agreeing cognates between any two related languages to compute their divergence time by some (still debated) algorithms. Starting in 1950 with 165 meanings, his list grew to 215 in 1952, which was so expansive that many languages lacked native vocabulary for some terms. Subsequently, it was reduced to 207, and reduced much further to 100 meanings in 1955. A reformulated list was published posthumously in 1971.

ListEdit

No. English Gujarati
ગુજરાતી
1 I હું ()
2 you (singular) તું () (informal), તમે (tame) (formal)
3 he તે (te)
4 we અમે (ame)
5 you (plural) તમે (tame) (casual), આપ (āpa) (polite)
6 they તેઓ (teo)
7 this (ā)
8 that પેલું (pelũ)
9 here અહીં (ahī̃)
10 there ત્યાં (tyā̃)
11 who કોણ (koṇ)
12 what શું (śũ)
13 where ક્યાં (kyā̃)
14 when ક્યારે (kyāre)
15 how કેવી રીતે (kevī rīte), કેમ (kem)
16 not (na), નહીં (nahī̃)
17 all બધું (badhũ), તમામ (tamām), સર્વ (sarva)
18 many બહુ (bahu), ઘણું (ghaṇũ)
19 some અમુક (amuk), થોડું (thoḍũ)
20 few થોડું (thoḍũ)
21 other બીજું (bījũ), અન્ય (anya)
22 one એક (eka)
23 two બે (be)
24 three ત્રણ (traṇ)
25 four ચાર (cār)
26 five પાંચ (pā̃c)
27 big મોટું (moṭũ)
28 long લાંબુ (lā̃bu)
29 wide પહોળું (pahoḷũ)
30 thick જાડું (jāḍũ), ઘટ્ટ (ghaṭṭ)
31 heavy ભારે (bhāre)
32 small નાનું (nānũ)
33 short ટૂંકું (ṭū̃kũ)
34 narrow સાંકડું (sā̃kḍũ)
35 thin પાતળું (pātaḷũ)
36 woman સ્ત્રી (strī)
37 man (adult male) પુરુષ (puruṣ)
38 man (human being) માણસ (māṇas)
39 child બાળક (bāḷka), છોકરું (chokrũ)
40 wife પત્ની (patnī)
41 husband પતિ (pati)
42 mother માતા (mātā)
43 father પિતા (pitā)
44 animal પ્રાણી (prāṇī)
45 fish માછલી (māchlī)
46 bird પંખી (paṅkhī), પક્ષી (pakṣī)
47 dog કુતરો (kutro)
48 louse જૂ ()
49 snake સાપ (sāp)
50 worm કીડો (kīḍo)
51 tree ઝાડ (jhāḍ), વૃક્ષ (vṛkṣ)
52 forest જંગલ (jaṅgal), વન (van)
53 stick લાકડી (lākḍī)
54 fruit ફળ (phaḷ)
55 seed બીજ (bīj)
56 leaf પાંદડું (pā̃dḍũ)
57 root મૂળ (mūḷ)
58 bark (of a tree) છાલ (chāl)
59 flower ફૂલ (phūl)
60 grass ઘાસ (ghās)
61 rope દોરડું (dorḍũ)
62 skin ચામડી (cāmḍī)
63 meat માંસ (mā̃s)
64 blood લોહી (lohī)
65 bone હાડકું (hāḍkũ)
66 fat (noun) ચરબી (carbī)
67 egg ઈંડું (ī̃ḍũ)
68 horn શીંગડું (śī̃gḍũ)
69 tail પૂંછડી (pū̃chḍī)
70 feather પીંછું (pī̃chũ)
71 hair વાળ (vāḷ)
72 head માથું (māthũ)
73 ear કાન (kān)
74 eye આંખ (ā̃kha)
75 nose નાક (nāk)
76 mouth મોં (), મુખ (mukh)
77 tooth દાંત (dā̃t)
78 tongue (organ) જીભ (jībh)
79 fingernail નખ (nakh)
80 foot પગનો પંજો (pagno pañjo)
81 leg પગ (pag)
82 knee ઘૂંટણ (ghū̃ṭaṇ)
83 hand હાથ (hāth)
84 wing પાંખ (pā̃kh)
85 belly પેટ (peṭ)
86 guts આંતરડા (āntarḍā)
87 neck ગળું (gaḷũ)
88 back પીઠ (pīṭh)
89 breast છાતી (chātī)
90 heart હૃદય (hṛdya)
91 liver યકૃત (yakṛt), કાળજું (kāḷjũ)
92 to drink પીવું (pīvũ)
93 to eat ખાવું (khāvũ)
94 to bite બચકું ભરવું (backũ bharvũ)
95 to suck ચૂસવું (cūsvũ)
96 to spit થૂંકવું (thū̃kvũ)
97 to vomit ઉલટી કરવી (ulaṭī karvī)
98 to blow ફૂંકવું (phū̃kvũ)
99 to breathe શ્વાસ લેવો (śvās levo), શ્વસવું (śvasvũ)
100 to laugh હસવું (hasvũ)
101 to see જોવું (jovũ)
102 to hear સાંભળવું (sā̃bhaḷvũ)
103 to know જાણવું (jāṇvũ)
104 to think વિચારવું (vicārvũ)
105 to smell સુંઘવું (suṅghvũ)
106 to fear ડરવું (ḍarvũ)
107 to sleep ઊંઘવું (ū̃ghavũ)
108 to live જીવવું (jīvvũ)
109 to die મરવું (marvũ)
110 to kill મારવું (mārvũ)
111 to fight લડવું (laḍvũ)
112 to hunt શિકાર કરવો (śikār karvo)
113 to hit મારવું (mārvũ), ઠોકવું (ṭhokvũ)
114 to cut કાપવું (kāpvũ)
115 to split ભાગ કરવો (bhāg karvo), ભાગવું (bhāgvũ)
116 to stab ભોંકવું (bhoṅkvũ)
117 to scratch ખણવું (khaṇvũ)
118 to dig ખોદવું (khodvũ)
119 to swim તરવું (tarvũ)
120 to fly ઉડવું (uḍavũ)
121 to walk ચાલવું (cālvũ)
122 to come આવવું (āvavũ)
123 to lie (as in a bed) સુવું (suvũ)
124 to sit બેસવું (besvũ)
125 to stand ઊભવું (ūbhavũ), ઊભા રહેવું (ūbhā rahevũ)
126 to turn (intransitive) વાળવું (vāḷvũ)
127 to fall પડવું (paḍvũ)
128 to give આપવું (āpavũ)
129 to hold પકડવું (pakaḍvũ)
130 to squeeze નીચોવવું (nīcovvũ)
131 to rub ઘસવું (ghasvũ)
132 to wash ધોવું (dhovũ)
133 to wipe લૂછવું (lūchvũ)
134 to pull ખેંચવું (kheñcvũ)
135 to push ધક્કો મારવો (dhakko mārvo)
136 to throw ફેંકવું (pheṅkvũ)
137 to tie બાંધવું (bā̃dhvũ)
138 to sew સીવવું (sīvvũ)
139 to count ગણવું (gaṇvũ)
140 to say બોલવું (bolvũ)
141 to sing ગાવું (gāvũ)
142 to play રમવું (ramvũ)
143 to float તરવું (tarvũ), તરાવવું (tarāvvũ)
144 to flow વહેવું (vahevũ)
145 to freeze ઠારવું (ṭhārvũ), ઠરવું (ṭharvũ)
146 to swell સુજી જવું (sujī javũ), સોજો આવવો (sojo āvavo)
147 sun સૂર્ય (sūrya), સુરજ (suraj)
148 moon ચંદ્ર (candra), ચાંદો (cā̃do)
149 star તારો (tāro)
150 water પાણી (pāṇī)
151 rain વરસાદ (varsād)
152 river નદી (nadī)
153 lake સરોવર (sarovar), તળાવ (taḷāv)
154 sea દરિયો (dariyo)
155 salt મીઠું (mīṭhũ), ક્ષાર (kṣār)
156 stone પથ્થર (paththar)
157 sand રેતી (retī)
158 dust ધૂળ (dhūḷ)
159 earth પૃથ્વી (pṛthvī)
160 cloud વાદળ (vādaḷ)
161 fog ધુમ્મસ (dhummas)
162 sky આકાશ (ākāś)
163 wind પવન (pavan)
164 snow બરફ (baraph)
165 ice બરફ (baraph)
166 smoke ધુમાડો (dhumāḍo)
167 fire આગ (āga)
168 ash રાખ (rākh)
169 to burn બાળવું (bāḷvũ)
170 road રસ્તો (rasto)
171 mountain પર્વત (parvat)
172 red લાલ (lāl)
173 green લીલો (līlo)
174 yellow પીળો (pīḷo)
175 white સફેદ (saphed)
176 black કાળો (kāḷo)
177 night રાત (rāt)
178 day દિવસ (divas)
179 year વરસ (varas)
180 warm ગરમ (garam)
181 cold ઠંડુ (ṭhaṇḍu)
182 full ભરેલું (bharelũ)
183 new નવું (navũ)
184 old જુનું (junũ)
185 good સારું (sārũ)
186 bad ખરાબ (kharāb)
187 rotten સડેલું (saḍelũ)
188 dirty ગંદુ (gandu)
189 straight સીધું (sīdhũ)
190 round ગોળ (goḷ)
191 sharp (as a knife) ધારદાર (dhārdār)
192 dull (as a knife) બુઠ્ઠું (buṭhṭhũ)
193 smooth લીસું (līsũ)
194 wet ભીનું (bhīnũ)
195 dry સુકું (sukũ), કોરું (korũ)
196 correct સાચું (sācũ)
197 near નજીક (najīk), પાસે (pāse)
198 far દૂર (dūr)
199 right જમણું (jamṇũ)
200 left ડાબું (ḍābũ)
201 at (e)
202 in અંદર (andar)
203 with સાથે (sāthe)
204 and અને (ane)
205 if જો (jo)
206 because કારણકે (kāraṇke), કેમકે (kemke)
207 name નામ (nām)
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic: (Standard Arabic, Egyptian, Palestinian, Tunisian, Cypriot) – Armenian – Aromanian – Assamese – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber: (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese: (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch (Limburgish, Low Saxon) – Egyptian – English: (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Georgian – German – Greek: (Modern Greek, Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju - Jizhao - Kashubian – Khmer – Korean – Kurdish – Latin - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian: (Bokmål, Nynorsk) – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani – Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afro-Asiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Penutian – Romance – Sino-Tibetan: (Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed Proto languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Basque – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Japanese – Proto-Slavic – Vulgar Latin