Category:Classical Syriac proper nouns

Recent additions to the category
 1. ܨܗܝܘܢ
 2. ܝܫܘܥ
 3. ܐܝܪ
 4. ܐܕܪ
 5. ܐܒ
 6. ܐܘܪܫܠܡ
 7. ܢܪܣܝ
 8. ܡܝܟܐܝܠ
 9. ܐܘܪܝܬܐ
 10. ܠܘܝܬܐܢ
Oldest pages ordered by last edit
 1. ܠܘܝܬܐܢ
 2. ܝܫܘܥ
 3. ܐܒ
 4. ܐܕܪ
 5. ܐܝܪ
 6. ܘܝܩܝܦܕܝܐ
 7. ܟܐܦܐ
 8. ܟܫܛܐ
 9. ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ
 10. ܡܪܝܡ

» All languages » Classical Syriac language » Lemmas » Nouns » Proper nouns

Classical Syriac nouns that indicate individual entities, such as names of persons, places or organizations.