Open main menu

Index:Bulgarian/н

< Index:Bulgarian

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

на

 1. на prep particle * * *
 2. набивам *
 3. набивам на кол *
 4. набирам * *
 5. наблизо *
 6. наблъсквам *
 7. наблюдавам * * *
 8. наблюдателна кула *
 9. наблюдение n
 10. набода v
 11. набождам v
 12. набожен * *
 13. набожност *
 14. набор * * *
 15. на борда *
 16. наборник *
 17. набръчквам * * *
 18. набръчквам, намачквам *
 19. набръчквам се *
 20. на буци *
 21. навалица *
 22. наведа v
 23. навеждам v
 24. навеждам се * *
 25. навес * * *
 26. навестя v
 27. навестявам v
 28. навечерие *
 29. навивам * *
 30. навивка *
 31. навик * *
 32. навиквам *
 33. навирам v
 34. нависоко *
 35. навито въже *
 36. навлажнявам *
 37. навлажнявам се *
 38. навлека v
 39. навлизам v
 40. навлизам незаконно *
 41. навличам v *
 42. навляза v
 43. на вода *
 44. наводнен *
 45. наводнение *
 46. наводня v
 47. наводнявам v *
 48. навра v
 49. навреме * * *
 50. навсякъде * * * *
 51. навън *
 52. навяване *
 53. Нагасаки *
 54. нагласявам *
 55. нагласяване *
 56. нагласяем *
 57. нагласям *
 58. нагледен * *
 59. нагло adv adj
 60. наглост *
 61. Нагорни Карабах *
 62. награда *
 63. награждавам *
 64. нагреба v
 65. нагребвам v
 66. нагриза v
 67. нагризвам v
 68. нагръдник *
 69. нагъвам * *
 70. нагъл *
 71. над *
 72. надарявам *
 73. надвивам *
 74. надвиснала скала *
 75. надвишавам *
 76. надвнасям v
 77. надвнеса v
 78. надгробен надпис *
 79. наддаване * *
 80. надебелея v
 81. надебелявам v
 82. надежда n * *
 83. надежден adj * *
 84. надеждност n *
 85. наденица *
 86. надзирател *
 87. надигам се *
 88. надиплям *
 89. надколенен adj
 90. надлежно *
 91. надлез *
 92. надменен * * * * *
 93. надменност *
 94. надморска височина *
 95. надмощие *
 96. надничар *
 97. на добър път *
 98. на добър час *
 99. надолу * * * *
 100. надонасям v
 101. надонеса v
 102. надпис n * *
 103. надписвам *
 104. надписи *
 105. надсеменник *
 106. надсмивам се *
 107. надуваем дюшек *
 108. надуваем сал *
 109. надувам *
 110. надут * *
 111. надхвърлям *
 112. надхитрявам *
 113. надървен съм *
 114. надявам се v
 115. надясно *
 116. на един ред *
 117. наелектризирам *
 118. наелектризиране *
 119. наелектризиращ *
 120. наем *
 121. наема v *
 122. наемам v * * * *
 123. назад adv * * * * *
 124. название * *
 125. наздраве int *
 126. назидавам *
 127. назидание *
 128. назначавам * * *
 129. назначение * * *
 130. назова v
 131. назовавам v * *
 132. назубрям *
 133. назъбен * *
 134. наивен *
 135. наизлизам v
 136. наизляза v
 137. на име *
 138. наистина *
 139. най- *
 140. най-далечен *
 141. най-добре *
 142. най-добър *
 143. найлон *
 144. най-малък *
 145. Найпидо *
 146. най-после adv
 147. накажа v
 148. наказание n * * *
 149. наказвам v * * *
 150. наказвам строго *
 151. накит n
 152. наклада v
 153. наклаждам v
 154. накланям *
 155. наклон * * *
 156. наклонявам *
 157. наклонявам се *
 158. наклонявам се надолу *
 159. накова v
 160. наковавам v
 161. наковалня *
 162. на колко години си *
 163. на колко години сте *
 164. наконтвам *
 165. накрая *
 166. накренявам *
 167. накриво * *
 168. на кръст *
 169. на куково лято *
 170. накъде * *
 171. накъдето *
 172. накъдрен *
 173. накъдрям *
 174. накъдрям се *
 175. накълва v
 176. накълвавам v
 177. накълцвам *
 178. на/към левия борд на кораба *
 179. накърнявам *
 180. налагам * * *
 181. налагам запор *
 182. налбантин *
 183. на легло *
 184. належащ *
 185. налим *
 186. налитам *
 187. наличен * *
 188. налични пари *
 189. налог n
 190. наложителен *
 191. наложница *
 192. Налчик *
 193. наляво *
 194. намазвам * *
 195. намазвам с масло *
 196. намален *
 197. намаление * * *
 198. намалявам * * * * * * * *
 199. намалявам налягането *
 200. намалявам се *
 201. намалявам скоростта *
 202. намаляване * * *
 203. намаляващ *
 204. намаляващ болката *
 205. намек * *
 206. намеквам v
 207. намекващ *
 208. намекна v
 209. намерение n * *
 210. намесвам се *
 211. наметало *
 212. Намибия *
 213. намирам * *
 214. намирам се един до друг *
 215. намокрям * * *
 216. намотавам *
 217. намотка *
 218. Намур *
 219. намусен *
 220. нанадолен *
 221. нанадолнище *
 222. нанасям v
 223. на него *
 224. нанеса v
 225. на нея *
 226. нанижа *
 227. нанизвам *
 228. нано- *
 229. наново *
 230. нанолитър n
 231. нанометър n
 232. нанос *
 233. наносен *
 234. наноси *
 235. нанотехнология *
 236. наоблека v
 237. наобличам v
 238. наоколо *
 239. наопаки *
 240. на открито *
 241. наочници *
 242. нападам * *
 243. нападам от засада *
 244. нападател *
 245. нападателен *
 246. нападение * * * *
 247. на парче *
 248. на парчета *
 249. напаст *
 250. напека v
 251. наперен *
 252. написвам v
 253. напитка n * *
 254. напичам v
 255. напиша v
 256. наплета v
 257. наплитам v
 258. наподобявам *
 259. Наполеон *
 260. наполеонки n
 261. наполовина *
 262. напомням *
 263. напомняне *
 264. напорист *
 265. напоявам *
 266. напр. *
 267. направен *
 268. направление *
 269. направляващ *
 270. направо *
 271. на прага на *
 272. напред *
 273. напредвам v * *
 274. напредна v
 275. напреднал *
 276. напредък * * *
 277. напречен *
 278. напречен разрез *
 279. напречна греда *
 280. напречник *
 281. на простолюдието *
 282. напротив adv * * *
 283. на пръстите *
 284. напръстник * *
 285. напрягам *
 286. напрягане *
 287. напукан *
 288. напускам * * * * *
 289. напускане * * *
 290. напуснат *
 291. напълвам догоре *
 292. напълно * * * * * * *
 293. напъпвам *
 294. на път за *
 295. напявам * *
 296. нар *
 297. нараня v
 298. наранявам v *
 299. нараствам * *
 300. нарастващ *
 301. Нарва *
 302. нарвал *
 303. нареждам * * * *
 304. нареждам на опашка *
 305. нареждане * * * *
 306. нарека v
 307. наречие *
 308. нарицателен *
 309. нарицателно *
 310. наричам v * * *
 311. наричам се *
 312. наричане *
 313. наркоман n *
 314. наркоманка n
 315. наркотик * *
 316. народ *
 317. народна република *
 318. нарушавам *
 319. нарушение *
 320. нарушител *
 321. нарцис *
 322. наръсвам *
 323. наръч *
 324. Нарян Мар *
 325. насам *
 326. насека v
 327. насекомо n
 328. населвам *
 329. население *
 330. населя *
 331. населявам *
 332. насилвам * *
 333. насилие *
 334. насип *
 335. насипен товар *
 336. наситен *
 337. насичам v
 338. наслада * * *
 339. наслаждавам се *
 340. наследство * * *
 341. наследя v
 342. наследявам v
 343. насмета v
 344. насмешлив *
 345. насмитам v
 346. на смъртно легло *
 347. насока *
 348. насочвам *
 349. насочвам към общ център *
 350. насочен към Земята *
 351. насрещен *
 352. наставка * *
 353. настоявам * *
 354. настоятелен *
 355. настоящ *
 356. настояще *
 357. настрана * *
 358. настрани *
 359. настроение *
 360. настройвам *
 361. настройка *
 362. настъпление *
 363. на сушата *
 364. насърчавам * * *
 365. насърчителен *
 366. натам * *
 367. нататък *
 368. натискам *
 369. НАТО *
 370. натоварвам * *
 371. натриев бензоат *
 372. натрий *
 373. натрупан *
 374. натрупвам * * * *
 375. натрупване * * *
 376. натруфвам *
 377. натруфен *
 378. натурализиран чужденец *
 379. натъпквам * *
 380. натъпквам се *
 381. натъртвам *
 382. натъртвам се *
 383. натъртване *
 384. натъртено място *
 385. наука *
 386. Науру *
 387. научна степен *
 388. наушник *
 389. наушници *
 390. на фона на *
 391. нафта * *
 392. нахален * *
 393. нахалство * * * *
 394. нахапвам v
 395. нахапя v
 396. нахвърлям се * * *
 397. Нахичеван *
 398. Находка *
 399. находчив *
 400. нахут *
 401. нацапвам * *
 402. нацизъм * *
 403. национализъм *
 404. нация *
 405. начален *
 406. начална фаза *
 407. началник * *
 408. начало * * *
 409. на части *
 410. наченки *
 411. начертаване *
 412. начета v
 413. начин *
 414. начинаещ *
 415. начитам v
 416. начупен * *
 417. наш pronoun * *
 418. нашарен на ивици *
 419. нашепвам * *
 420. нашийник * *
 421. нащърбвам *
 422. нащърбвам се *
 423. наясно *

нг

 1. Нгуен *

не

 1. не particle * * *
 2. не- *
 3. неактивен *
 4. Неапол *
 5. небе n * *
 6. небеса *
 7. небесен * *
 8. небесен екватор *
 9. небесносин adj * *
 10. небесносиньо *
 11. неблагозвучие *
 12. неблагоприятен * *
 13. неблагоразумен adj
 14. неблагоразумие n
 15. неблагороден *
 16. небостъргач *
 17. небрежен adj * *
 18. небрежност n
 19. Невада *
 20. неважен adj
 21. невен *
 22. неверен adj *
 23. невероятен *
 24. невестулка *
 25. невидение *
 26. невидим *
 27. невинен *
 28. невнимателен adj * *
 29. невнимателност n
 30. неволен * *
 31. неволно *
 32. неврял adj *
 33. невъздържаност *
 34. невъзпитан *
 35. не вярвам *
 36. неглазирана керамика *
 37. него *
 38. негов *
 39. негоден * * *
 40. негодник * *
 41. неголям adj
 42. негостоприемен *
 43. Неготин *
 44. негър * * *
 45. негърка * * *
 46. неделя n *
 47. недоверие * *
 48. недоверчив *
 49. недоволен *
 50. недоволник *
 51. недоволство * * *
 52. недоврял adj
 53. недодялан *
 54. недоизкусурен *
 55. недоимък *
 56. недостатък * * * * * *
 57. недостатъчен *
 58. недостиг *
 59. недостигащ *
 60. недостоверен *
 61. недостъпен * *
 62. недружелюбен *
 63. недъгав *
 64. недъгавост *
 65. неестествен *
 66. нежелание *
 67. нежен * * * *
 68. неженен * *
 69. независим *
 70. независимост *
 71. незадължителен *
 72. незает *
 73. незаинтересованост *
 74. незаконнороден *
 75. незачитане *
 76. не знам *
 77. незнание *
 78. незначителен *
 79. незрял *
 80. неизбежен *
 81. неизбеляващ *
 82. неизброим *
 83. неизвестен *
 84. неизгоден *
 85. неизгодно положение *
 86. неизкусен adj
 87. неизменен *
 88. неизорана ивица земя *
 89. неизписан *
 90. неизправен *
 91. неизпълнение *
 92. неин * *
 93. ней *
 94. некадърен adj
 95. некадърник *
 96. некомпетентен adj
 97. некромантия *
 98. нелегален *
 99. нелеп *
 100. нелепост *
 101. неловък adj *
 102. нелюбезност *
 103. немарлив *
 104. немец n *
 105. немка *
 106. немкиня n
 107. неморален *
 108. немощ *
 109. немска овчарка *
 110. немски adj n *
 111. немски език *
 112. нему *
 113. немузикален *
 114. немци *
 115. ненавиждам * *
 116. ненавист *
 117. ненавистен *
 118. ненадежден adj *
 119. ненадеждност n
 120. ненадейно *
 121. неналичен *
 122. неналожителен *
 123. ненаситен * * *
 124. ненаситност *
 125. ненормален * *
 126. ненормалност *
 127. ненормално физиологично състояние *
 128. ненужен *
 129. необикновен * *
 130. необитаван *
 131. необитаем *
 132. необичаен *
 133. необичайност *
 134. необмислен *
 135. необоснован * *
 136. необработен * *
 137. необходим *
 138. необщителен * *
 139. неограничен * *
 140. неодим *
 141. неодобрение * * * *
 142. неодобрителен *
 143. не одобрявам * *
 144. неодушевен *
 145. неомъжена *
 146. неон *
 147. неоперен *
 148. неопитен adj *
 149. неопитност n
 150. неопределен *
 151. неопределително местоимение *
 152. неоседлан *
 153. неоснователен * *
 154. неоспорим *
 155. неотдавнашен *
 156. неотложен *
 157. неофициален *
 158. неохота *
 159. неоцветен *
 160. Непал proper *
 161. неплатежоспособност *
 162. неплодороден *
 163. неподатлив *
 164. неподвижен * *
 165. неподготвен *
 166. неподреден *
 167. неподходящ * *
 168. неподчинение * *
 169. неподчиняващ се *
 170. непоколебим adj
 171. непокорен * * *
 172. непокорство *
 173. непокрит *
 174. непокътнат adj *
 175. непопълнен *
 176. непорочност *
 177. непослушание *
 178. непослушен *
 179. непосредствен *
 180. непосредствена близост *
 181. непосредствено *
 182. непостоянен * * * *
 183. непостоянност *
 184. непохватен * *
 185. непохватност *
 186. непочтен *
 187. непочтеност *
 188. неправилен * * * *
 189. неправилно *
 190. неправилно пиша *
 191. неправилност * *
 192. неправителствена организация *
 193. неправоспособност *
 194. непредвиден *
 195. непредвидим *
 196. непредвидимост *
 197. непредубеден * *
 198. непреклонен * *
 199. непрекъснат * * *
 200. непрекъснатост *
 201. непременно *
 202. непреодолим *
 203. непрестанен *
 204. неприветлив * * *
 205. не приемам *
 206. неприличащ *
 207. неприличен * *
 208. непринуденост *
 209. неприязън * *
 210. неприятел n * *
 211. неприятелка n
 212. неприятен * * * *
 213. неприятна работа *
 214. неприятност *
 215. неприятности * *
 216. непрозрачен * *
 217. непромокаем *
 218. непропорционален *
 219. непротиворечив *
 220. непряк adj *
 221. нептуний *
 222. не работя *
 223. неравен *
 224. неравенство *
 225. неравностоен брак *
 226. неразбираем * *
 227. неразбираем език *
 228. не разбирам phrase *
 229. неразположение *
 230. неразположен съм *
 231. неразсъдителен adj
 232. неразсъдителност n
 233. неразсъдлив adj
 234. неразсъдливост n
 235. неразумен adj * *
 236. неразумност n
 237. нерешителен *
 238. нерешителност * * *
 239. несвойствен *
 240. несвързан * *
 241. несвършен вид *
 242. несдържаност *
 243. не се подчинявам *
 244. несериозен adj
 245. несериозност n
 246. не се схождам *
 247. не се съгласявам *
 248. несигурен * * * * * *
 249. несклоняем *
 250. нескопосана работа *
 251. нескопосник *
 252. несполука * *
 253. не сполучвам *
 254. неспособен adj
 255. неспособност *
 256. несравним *
 257. несръчен adj * * *
 258. несръчност *
 259. нестабилен *
 260. несъвместимост *
 261. несъвместим съм *
 262. несъвършен *
 263. несъгласие * * * * *
 264. несъгласуван *
 265. несъизмерим *
 266. несъмнен adj *
 267. несъмнено * * *
 268. несъответен *
 269. несъответствие * *
 270. несъоъветствие *
 271. несъразмерност *
 272. несъществено качество *
 273. несъществуващ *
 274. нетактичен *
 275. нетен капитал *
 276. нетърпелив *
 277. нетърпим *
 278. неубийство *
 279. не уважавам *
 280. неуважение * *
 281. неуважителен *
 282. неувереност *
 283. неудачник *
 284. неудобен * *
 285. неудобство *
 286. неудоволствие *
 287. неузрял adj *
 288. неукрасен *
 289. неуловим, изплъзващ се *
 290. неумел adj
 291. неуместен, неподходящ *
 292. неупотреба *
 293. неуспех n *
 294. не успявам *
 295. неустоим *
 296. неустойка *
 297. неустрашим *
 298. неутешим *
 299. неучтив *
 300. не харесвам *
 301. нехармоничен *
 302. нехранимайко *
 303. нецензурен *
 304. нецикличен *
 305. нечестен * * * * *
 306. нечестност *
 307. нечетлив *
 308. нечувствителен *
 309. нечувствителност *
 310. нещастие *
 311. нещо n adv * * * *
 312. нещо изхвърлено *
 313. нещо крадено *
 314. нея *
 315. неясен * * * * * * *
 316. неяснота *

ни

 1. нива n *
 2. нивелир *
 3. ниво n *
 4. нигериец *
 5. нигерийски *
 6. Нигерия *
 7. Нидерландия * *
 8. ние pronoun *
 9. Нижни Новгород *
 10. низ *
 11. низш adj
 12. низък *
 13. никакъв *
 14. Никарагуа *
 15. никел *
 16. никога adv *
 17. никой * * * *
 18. Никола *
 19. Николай *
 20. никъде *
 21. нилсборий *
 22. ниобий *
 23. нисш adj
 24. нисък * * *
 25. нит *
 26. нито *
 27. нито един *
 28. нитрид *
 29. Ница *
 30. ниша * *
 31. нишка n * *
 32. нищета *
 33. нищо *

но

 1. но conj *
 2. нобелий *
 3. нов adj
 4. Нова Гвинея *
 5. Нова Зеландия *
 6. Нова земя *
 7. новак * *
 8. Нова Каледония *
 9. новата ера *
 10. новговор *
 11. Новгород *
 12. новини *
 13. Нови Сад *
 14. новобранец *
 15. новокаменна епоха *
 16. Новокузнецк *
 17. новопокръстен *
 18. Новоросийск *
 19. Новосибирск *
 20. новости *
 21. Нов Южен Уелс *
 22. нога n
 23. ноември n *
 24. нож n * *
 25. ножар *
 26. ножица n *
 27. нокаутирам *
 28. нокът n * *
 29. номер n
 30. Норвегия *
 31. Норилск *
 32. нормален *
 33. Нормандия *
 34. нос n * * *
 35. носач * *
 36. нос Добра Надежда *
 37. носене *
 38. носилка *
 39. носия * *
 40. носорог n *
 41. носталгия * *
 42. нося * * *
 43. нося се * *
 44. нощ n *
 45. нощница *
 46. нощно гърне *

нр

 1. нрав *

ну

 1. нудист *
 2. нужда *
 3. нуждая се v
 4. нуждая се от доктор *
 5. нужник n *
 6. нула * *

ню

 1. Ню Делхи *
 2. Ню Йорк *
 3. Ню Мексико *
 4. Нюрнберг *
 5. нютон *

ня

 1. някакъв *
 2. някога *
 3. някой * * * *
 4. няколко *
 5. ням * *
 6. няма защо *