Index:Chinese radical/髟

< Index:Chinese radical

Chinese Radical index: 髟Edit

  • Category: Hair
  • Japanese name of 髟: かみかんむり (kamikammuri), かみがしら (kamigashira)

+0 Stroke

+2 Strokes

, ,

+3 Strokes

,

+4 Strokes

, , , , , , , , , , , , ,

+5 Strokes

, , , , , , , , , , ,

+6 Strokes

, , , , , , , , ,

+7 Strokes

, , , , , , , 髿, , ,

+8 Strokes

, , 䯿, , , , , , , , ,

+9 Strokes

, , , , , , , , , ,

+10 Strokes

, , , , , , ,

+11 Strokes

, , , , , , ,

+12 Strokes

, , , ,

+13 Strokes

, ,

+14 Strokes

, , , , ,

+15 Strokes

, ,

+16 Strokes

+17 Strokes

+19 Strokes

Read in another language