Open main menu

Index:Scottish Gaelic/p

< Index:Scottish Gaelic

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

pa

 1. pacach adj
 2. pacach-cearr n * * *
 3. pacaid n *
 4. Pàdraig proper * *
 5. pàganach adj n *
 6. pàganachd n
 7. pàgantachd n
 8. paidir n
 9. pàigh n v * * *
 10. pàighidh am feamann am feurach proverb
 11. pailt adj * * *
 12. pailteas n * *
 13. pailt-làmhach adj *
 14. paindeal *
 15. pàipear n *
 16. pàipear-craicinn n *
 17. pàipear-gainmhich n *
 18. pàipear-naidheachd n *
 19. pàipear-sgriobhaidh n *
 20. pàipear-sùghaidh n *
 21. pàirc n *
 22. pàirc-coillidh n
 23. pàirt n * *
 24. pàirt-thìde adj *
 25. pàirt-ùine adj *
 26. pàisde n * * *
 27. pallaidiam *
 28. pana n *
 29. pannal n *
 30. pannal-grèine n *
 31. pàp *
 32. paradacs n *
 33. paradocs n
 34. paraiste n *
 35. pàrant n *
 36. pàrlamaid n *
 37. Partan n
 38. partan n *
 39. Párthláin *
 40. pas n *
 41. pasaig v *
 42. pasaigeadh n
 43. pasgan *
 44. pathadh n *
 45. pàtran n *

pe

 1. peacach n adj *
 2. peacachadh n
 3. peacadh n *
 4. peacaich v * *
 5. Peadair proper
 6. Peadar proper *
 7. Peairt proper *
 8. peall n v
 9. peanas n *
 10. peanasaich v
 11. peann n *
 12. peant v n *
 13. peanta n *
 14. peanta dath-uisge n *
 15. peantadh n
 16. peantaichean *
 17. pearraid n *
 18. pearsa n *
 19. pearsanta adj *
 20. pearsantachd n *
 21. pearsantachd ana-chonaltrach *
 22. peasair n
 23. peata n
 24. peatrail *
 25. peileag n *
 26. pèileag n
 27. peilear n * * *
 28. peileir n
 29. peilig n
 30. pèilig n
 31. peineas n
 32. peinnsean n
 33. peirceall n *
 34. pèist n *
 35. peucag n *
 36. peur n *
 37. peurtag *

pi

 1. pian n v *
 2. piàna n *
 3. pianadh n
 4. pic n
 5. pic-catha n *
 6. pigheann n
 7. pillean n *
 8. pinc adj *
 9. pìob n * * *
 10. pìobair n *
 11. pìobaire n
 12. pìobaireachd n
 13. piobar n *
 14. pìob-chòmhla n
 15. pìob mhòr n
 16. pìob-mhòr n *
 17. pìob-shionnaich n *
 18. pìob-uilne n *
 19. pìochan n *
 20. piorraid n
 21. pìos n *
 22. pìos àrd a' ghuib n *
 23. pìos ìosal a' ghuib n * *
 24. piseach n * * * * *
 25. piseag n *
 26. pit n * *
 27. pithean *
 28. pitheid n *
 29. piuthar n *
 30. piuthar-athar n * *
 31. piuthar-bhean *
 32. piuthar-chèile n *
 33. piuthar-fhear *
 34. piuthar-màthar n *

pl

 1. plàigh n
 2. plaoisg *
 3. plaosg n v *
 4. plaosgadh n
 5. plaosg-uighe n *
 6. platanam *
 7. plathadh n * * * *
 8. plèan n *
 9. plèana n *
 10. plocan n *
 11. plocan buntàta n *
 12. plosg v n * *
 13. pluc n * * *
 14. pluic n *
 15. plumas n *
 16. plutòiniam *

po

 1. poball n *
 2. poblach adj * *
 3. poblachd n *
 4. Poblachd Afraga a Deas *
 5. poblachdail adj
 6. poblachdas n *
 7. poca n * * *
 8. pòca n *
 9. poca-cadail n *
 10. pòcaid n *
 11. pòcaid-achlais n *
 12. pòcaid-bhroillich n *
 13. pòcaid-tòine n
 14. pòg n v *
 15. poidseadh n *
 16. poidsear n *
 17. poidsig v *
 18. poileagan *
 19. poileas n * *
 20. poit n *
 21. pòitear n * * *
 22. pòitearachd n *
 23. Pòl *
 24. Pòlach n adj
 25. Pòlainn proper *
 26. Pòlainneach n adj * *
 27. Pòlainnis proper *
 28. poll n
 29. Poll a' Ghrùthain proper *
 30. poll-caca n *
 31. polòiniam *
 32. pònair n *
 33. pongail adj * * * * * * * * * * *
 34. ponndadh n
 35. port n * * * *
 36. port-adhair n *
 37. port-cruinn *
 38. pòs v * *
 39. pòsachail *
 40. pòsadh n * *
 41. pòsda adj *
 42. post n v
 43. posta n * *
 44. pòsta *
 45. postachd n
 46. postadh n
 47. post-bàire n *
 48. post-d n
 49. post-dealain n *
 50. potaisiam n *

pr

 1. praidhig v *
 2. prais n *
 3. pràis n *
 4. pràiseach adj *
 5. praiseoidimiam *
 6. preantas n *
 7. preantasachd n *
 8. preas n v * *
 9. preasarlach n * *
 10. priob v *
 11. priobadh n
 12. prìobhaideach adj * *
 13. prìomh adj
 14. prìomh- prefix
 15. prìomhail adj
 16. prìomhair *
 17. prìomh-àireamh n *
 18. prìomh-àros n
 19. prìomh-bhaile n *
 20. prìomh-eaglais n *
 21. prìomh ite sgèith n *
 22. prìomh-sheòl n *
 23. prìomh-sholas n *
 24. prionnsa n
 25. prionnsabal n *
 26. prìosanach n *
 27. prìosanach-chogaidh n *
 28. prìosanach-cogaidh n
 29. prìs n * *
 30. prìseil adj * *
 31. prògram n
 32. pròis n
 33. pròiseil adj *
 34. proitseach n *
 35. promèitiam *
 36. pronn v adj *
 37. pronnadh n * *
 38. pronnasdail *
 39. pronnasg *
 40. pronnasgach * *
 41. pronnasgail *
 42. pronnastan *
 43. pròtactainiam *
 44. prothaid n * * * *

pu

 1. pùball n *
 2. pùdach *
 3. pùdar n
 4. pùdar-gunna n
 5. puing n *
 6. puinnsean n * *
 7. puinnseanach adj
 8. puinnseanta adj * *
 9. pulaidh n *
 10. punc n *
 11. punc cruinn * *
 12. punc dubh *
 13. punc geal *
 14. pungadh n *
 15. punnd n *
 16. pupaid n *
 17. purpaidh adj *
 18. purpar n adj *
 19. put v n * *
 20. putan n * *
 21. put ann v
 22. puthag n *
 23. puthar *

py

 1. Pythagoras *