Open main menu

Wiktionary β

Index:Swedish/s

< Index:Swedish

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö &

s

  1. -s suffix * *
  2. -s- interfix
  3. s abbr

sa

  1. Saba *
  2. sabba *
  3. sabbat n *
  4. sabbatlig *
  5. sabbatsår n *
  6. sabel n *
  7. sabeltandad tiger *
  8. Sabina proper *
  9. sabla adj v * * * *
  10. sabotage n
  11. sabotera v
  12. saccosäck n *
  13. Sachsen *
  14. sackarid *
  15. sackaros n *
  16. sadelgjord *
  17. sadelpunkt n *
  18. sadism *
  19. sadist *
  20. sadomasochism *
  21. saffran n *
  22. saffransfärgad *
  23. saffransgul *
  24. safir n *
  25. saft n *
  26. saftig adj
  27. Saga proper
  28. saga n * * *
  29. sagge n *
  30. sagolik adj *
  31. sagt och gjort *
  32. saigaantilop *
  33. Saint Christopher och Nevis proper *
  34. Saint Helena *
  35. Saint Lucia *
  36. Saint Pierre och Miquelon *
  37. Saint Vincent och Grenadinerna proper *
  38. sajt n * *
  39. sajtkarta *
  40. sajtöversikt *
  41. sak n * * *
  42. saka v
  43. Sakarias proper *
  44. Sakarja proper * *
  45. saken talar för sig själv *
  46. sakfel n
  47. sakfråga n
  48. sakkundig *
  49. sakkunnig adj n * *
  50. saklig adj
  51. saklighet n
  52. sakligt adv
  53. sakna v * *
  54. saknad adj
  55. sakpolitisk adj
  56. sakprosa n
  57. sakristia *
  58. sakta adj adv v
  59. sal n
  60. salah *
  61. salami *
  62. salig adj
  63. saliv n
  64. sallad n *
  65. salladslök * *
  66. sallat n *
  67. Sally proper
  68. salmiak n *
  69. Salomo proper *
  70. Salomonöarna proper *
  71. salongsberusad * *
  72. salpeter *
  73. salpetersyra n *
  74. salpetersyrlighet *
  75. salskrake n *
  76. salt adj n *
  77. salta v *
  78. saltgurka *
  79. salthaltig *
  80. saltig *
  81. saltlake *
  82. saltsyra n *
  83. salva *
  84. -sam suffix
  85. sam- prefix
  86. samarbeta v *
  87. samarbeta, kollaborera *
  88. samarbete n *
  89. samarbetsområde n
  90. samarium *
  91. samba n
  92. samband n *
  93. sambo n
  94. same n * *
  95. Sameland *
  96. samexistera v
  97. samfund n
  98. samfärdsel *
  99. samhälle n * *
  100. samhällets stöttepelare *
  101. samhällsbyggande n
  102. samhällsinformation n
  103. samhällsområde n
  104. samhällsvetenskap n *
  105. samiska n * * *
  106. samkönat äktenskap * *
  107. samköra v
  108. samla v * * *
  109. samlad adj
  110. samlag n * * *
  111. samla in *
  112. samlare n
  113. samla sig *
  114. samling n * *
  115. samlingsdokument n
  116. samlingsskiva n
  117. samma pronoun adj *
  118. samma gamla visa *
  119. samman adv
  120. sammanbrott *
  121. sammandrag * *
  122. sammandragning *
  123. sammanfatta v * * * * *
  124. sammanfattande adj
  125. sammanfattning n * *
  126. sammanfattningsvis adv
  127. sammanfläta *
  128. sammanfoga *
  129. sammanhang n *
  130. sammanhållande adj
  131. sammanhållning n *
  132. sammanhängande rum n *
  133. sammanhängende *
  134. sammankalla *
  135. sammanlagd adj
  136. sammanlagt adv
  137. sammansatt adj *
  138. sammansatt funktion n *
  139. sammansatt ord *
  140. sammansatt tal n
  141. sammansatt ämne *
  142. sammansluta v
  143. sammanslutning n
  144. sammansmälta *
  145. sammanställa * *
  146. sammanställning *
  147. sammanstötning *
  148. sammansvärjning *
  149. sammansättning n * *
  150. sammantaget adv
  151. sammanträda v
  152. sammanträde n
  153. sammanträdesprotokoll n
  154. sammelsurium *
  155. sammet n
  156. Samoa *
  157. samoan *
  158. samoansk *
  159. samoanska *
  160. samordna v
  161. samordnad adj
  162. samordnande adj
  163. samordnare n
  164. samordning n
  165. samordningsgrupp n
  166. Samosata *
  167. samovar *
  168. sampan *
  169. samråd n *
  170. samslaviska * * *
  171. Samson *
  172. samspel n
  173. samspela v
  174. samstämmig *
  175. samt conj
  176. samtal n * * *
  177. samtalsämne *
  178. samtid n
  179. samtida adj *
  180. samtidig adj *
  181. samtidighet *
  182. samtidigt adv * * * *
  183. samtidigt som adv
  184. samtliga pronoun
  185. samtycka *
  186. samtycke * *
  187. Samuel proper *
  188. samuraj n *
  189. samverka v
  190. samverkan n
  191. samvete n *
  192. samvetsgrann *
  193. samvetsgrannhet *
  194. samvetslös adj
  195. sand n
  196. sanda v *
  197. sandal n *
  198. sandbank * *
  199. sanddyn *
  200. sandfärgad * *
  201. sandig *
  202. sandlåda n * *
  203. sandpapper n *
  204. sandpappra * *
  205. Sandra proper
  206. sandslott n *
  207. sandsten n *
  208. sandstorm n *
  209. sandstrand n * *
  210. Sandviken proper
  211. sandwich *
  212. sanera v
  213. sangvinisk *
  214. Sankt n
  215. Sankta n
  216. Sankt Elmseld *
  217. sanktion *
  218. Sankt Petersburg *
  219. San Marino *
  220. sann adj * * *
  221. Sanna proper
  222. sanna *
  223. sanna korset *
  224. sannerligen adv *
  225. sanning n * *
  226. sanning eller konsekvens *
  227. sanningshalt *
  228. sanningsvärde *
  229. sann kristen *
  230. sannolik adj *
  231. sannolikhet n * * *
  232. sannolikhetsfördelning *
  233. sannolikhetslära *
  234. sannolikhetsteori *
  235. sannolikt *
  236. sansa v
  237. sanskrit *
  238. São Tomé och Príncipe proper *
  239. SAP init
  240. Sapfo *
  241. Sara proper *
  242. Sarah proper
  243. Sarajevo *
  244. Sardinien *
  245. Sardiska *
  246. sarg n
  247. sarkasm n *
  248. sarkofag n *
  249. Sarkozy *
  250. sarv n
  251. s.a.s. abbr
  252. saschlik *
  253. Satan proper * *
  254. satan int
  255. satans *
  256. sate *
  257. satellit n *
  258. satir *
  259. satiriker *
  260. sats n * * * *
  261. satsa v *
  262. satsning n
  263. satt adj *
  264. Saturnus proper *
  265. Saudiarabien proper *
  266. Saul *
  267. sav n *
  268. sava v
  269. savig adj
  270. savoykål *
  271. sax n *
  272. saxa *
  273. saxofon n *
  274. saxofonist n

sc

  1. sc *
  2. SCB acronym
  3. scen n *
  4. scenario *
  5. sceneri *
  6. scenkonst n
  7. scenskräck *
  8. schablon *
  9. schack n int * *
  10. schackbräde *
  11. schack matt int *
  12. schackpjäs n *
  13. schakal *
  14. schalottenlök *
  15. schampo n *
  16. schamponera *
  17. schamponering *
  18. schappa *
  19. scharlakansrött *
  20. schatull *
  21. schejk *
  22. Schelde *
  23. schellack *
  24. schema n * *
  25. schemalägga * *
  26. schematisk adj
  27. schimpans n *
  28. schism * *
  29. schizofreni *
  30. schlager n
  31. Schlesien *
  32. schottis *
  33. Schrödingers katt n *
  34. schvung *
  35. Schweiz proper *
  36. schweizare *
  37. schweizisk adj *
  38. schweiziska n *
  39. schweizisk armékniv n *
  40. schäfer n *
  41. schäslong *
  42. scientologi *
  43. scilla *
  44. Scooby-Doo *
  45. scoop *
  46. scout n *
  47. Scrabble *
  48. screwdriver *
  49. scrotum *

sd

  1. sd abbr

se

  1. se v * * *
  2. seaborgium n *
  3. seans n *
  4. Sebastian proper *
  5. sebra n *
  6. second hand-affär *
  7. second hand-butik *
  8. sed n
  9. sedan adv conj prep n * * * *
  10. sedel n * *
  11. sedermera adv
  12. sedeslöshet n *
  13. Sedna *
  14. sedvanlig adj
  15. sedvänja n
  16. seeda v *
  17. seedning * *
  18. se efter v *
  19. se fram emot *
  20. segel n *
  21. segelbåt n *
  22. segelfartyg *
  23. se genom fingrarna v *
  24. seger n * *
  25. Segerdagen *
  26. segla v *
  27. seglande *
  28. seglare n
  29. seglarsko *
  30. seglats *
  31. segling *
  32. segmentera *
  33. segra v
  34. se grandet i grannens öga men inte bjälken i sitt eget *
  35. sej n
  36. sejare n
  37. sejval *
  38. sekatör n
  39. sekel n *
  40. sekond *
  41. sekretariat n *
  42. sekreterare n *
  43. sekretess n
  44. sekretessbelagd adj
  45. sekt * *
  46. sektion n
  47. sektionsnämnd n
  48. sektor n *
  49. sektorsövergripande adj
  50. sekulär *
  51. sekund n *
  52. sekundant n *
  53. sekundera v *
  54. sekundvisare n *
  55. -sel suffix
  56. selektiv adj
  57. selen n *
  58. selenologi *
  59. selleri n * *
  60. Selma proper *
  61. semafor *
  62. semantisk *
  63. se mellan fingrarna v *
  64. semester n * *
  65. semestra *
  66. semi n
  67. semicirkulär *
  68. semifinal n *
  69. semifinalist n *
  70. semikolon n *
  71. seminarium *
  72. semiotik *
  73. semla n *
  74. sen adj adv * *
  75. sena n *
  76. senap n *
  77. senapsgul *
  78. senapskål * *
  79. senare adj * *
  80. senarelägga *
  81. senast adv *
  82. senat *
  83. senator n *
  84. se ned på *
  85. Senegal *
  86. sengångare *
  87. senlatin n
  88. sensation *
  89. sensmoral *
  90. sensor n
  91. sent adv
  92. sentimental * *
  93. sep abbr
  94. separat *
  95. separatism *
  96. separatist *
  97. separatist- *
  98. separera v
  99. september n *
  100. septiljon *
  101. Septuaginta *
  102. se på *
  103. seraf *
  104. serafimerriddare n
  105. Serafina proper
  106. serb n *
  107. Serbien och Montenegro *
  108. serbisk adj *
  109. serbiska n *
  110. serbiskt *
  111. serbokroatisk adj
  112. serbo-kroatiska *
  113. serbokroatiska n *
  114. serendipitet n *
  115. sergeant *
  116. serie n * * *
  117. seriemördare n *
  118. serienummer n
  119. serin n
  120. seriös adj *
  121. seriöst *
  122. serpentin n
  123. serva v *
  124. serve *
  125. server n *
  126. servera v *
  127. servering *
  128. serveringslucka *
  129. serveringspersonal *
  130. servett n *
  131. serveäss *
  132. service n
  133. servitris n *
  134. servitör n *
  135. ses v
  136. se skillnad på *
  137. ses senare *
  138. sessil *
  139. session * *
  140. ses snart *
  141. Set proper *
  142. set n *
  143. Seth proper *
  144. se till * * *
  145. se upp v * * *
  146. se ut v *
  147. Sevilla proper
  148. sevärdhet *
  149. sex num n * * *
  150. sexa n v * *
  151. sex appeal *
  152. sexbening *
  153. sexhundra num
  154. sexhörning n *
  155. sexig adj * *
  156. sexigt adv *
  157. sexköpare *
  158. sexleksak *
  159. sexolog *
  160. sexologi *
  161. sexpack n * *
  162. sexslav *
  163. sextett *
  164. sextio num *
  165. sextioen num
  166. sextiofem num
  167. sextiofyra num
  168. sextionio num *
  169. sextiosex num
  170. sextiosju num
  171. sextiotre num
  172. sextiotvå num
  173. sextioåtta num
  174. sexton num *
  175. sextonde num
  176. sextondedel n
  177. sextondel n
  178. sexturism *
  179. sexuell adj *
  180. sexuella trakasserier *
  181. sexuell läggning n *
  182. sexuellt adv *
  183. sexuellt överförbar sjukdom *
  184. Seychellerna proper *

sf

  1. sfinkter *
  2. Sfinx *
  3. sfinx n *
  4. Sfinxen *
  5. SFS acronym
  6. sfär n * *
  7. sfärisk *

sg

  1. SGD init *

sh

  1. sheanöt *
  2. sheanötsträd *
  3. sheasmör *
  4. sheriff *
  5. Sherlock Holmes *
  6. Shetland proper *
  7. Shetlandsöarna proper *
  8. shetländare *
  9. shetländsk *
  10. shetlänning *
  11. Shiraz *
  12. shit pommes frites int
  13. shogun *
  14. shopping *
  15. shorts n
  16. shoshone *
  17. shoshoner *
  18. shot n *
  19. show n *
  20. sht abbr

si

  1. sia v
  2. siames n *
  3. siamesisk *
  4. siamesiska *
  5. siamesisk kampfisk *
  6. siames katt *
  7. siameskatt *
  8. siare *
  9. Sibirien *
  10. sibirier *
  11. sibirisk *
  12. sibirisk katt *
  13. Sibirisk tiger *
  14. Sibylla proper *
  15. sic *
  16. Sicilien *
  17. Sicilierna *
  18. sicken pronoun
  19. sid abbr
  20. SIDA abbr
  21. Sida abbr
  22. sida n v * * * *
  23. sida upp och sida ned phrase
  24. sidavbitare *
  25. sida vid sida *
  26. sidbrytning n
  27. siden *
  28. sidensvans n *
  29. sidformatmall n
  30. sidfot n
  31. sidhuvud n
  32. sidmarginal n
  33. sidnummer n
  34. sidoklass *
  35. sidöversikt *
  36. siemens n *
  37. Sierra Leone *
  38. sierska *
  39. sievert n *
  40. siffra n * * * *
  41. sig pronoun * * * * *
  42. Sigfrid proper
  43. sigill * *
  44. signal *
  45. signalement n *
  46. signalera v *
  47. signalkräfta *
  48. signatur *
  49. Signe proper
  50. signera v * *
  51. Signhild proper
  52. signifikant adj *
  53. Sigrid proper *
  54. sig själv pronoun * * * *
  55. sig själva pronoun
  56. Sigurd proper *
  57. Sigvard proper
  58. sik n *
  59. siklöja n *
  60. sikt n *
  61. sikta v * * *
  62. sikte * *
  63. sil *
  64. sileshår *
  65. silikat *
  66. silikon n *
  67. Siljan proper
  68. silke *
  69. silkesfjäril *
  70. sill n * *
  71. sillhaj *
  72. sillval *
  73. siluett *
  74. silver n *
  75. silver- *
  76. silverfisk * *
  77. silvergruva n
  78. silvermedalj n *
  79. silvermynt n
  80. silvertejp *
  81. silvrig *
  82. SIM * *
  83. sim n
  84. simbassäng *
  85. simfot *
  86. simfötter *
  87. Similaritet *
  88. simma v *
  89. simmare *
  90. simmerska *
  91. simning n *
  92. Simon proper *
  93. simoni *
  94. simpel adj
  95. simsnäppa n
  96. Simson proper
  97. simtag *
  98. simulation *
  99. simulera v *
  100. sin n pronoun * * * *
  101. sina v * * *
  102. singales *
  103. singalesisk *
  104. singalesiska *
  105. Singapore *
  106. singel n *
  107. singellista n
  108. singelsculler *
  109. singla v *
  110. singular *
  111. singularform n
  112. singularis n *
  113. singularitet *
  114. sinifiering *
  115. sinnad adj
  116. sinne n * *
  117. sinnebild n
  118. sinnebildlig adj
  119. sinnesfrid * *
  120. sinneslugn *
  121. sinnesorgan *
  122. sinnesro * *
  123. sinnessjuk *
  124. sinnessjukdom *
  125. sinnessvag *
  126. sinnestillstånd *
  127. sinus *
  128. sinusformad *
  129. sinus hyperbolicus *
  130. sinuskurva *
  131. sinusvåg *
  132. Sion proper *
  133. Sippora *
  134. sirap n *
  135. sirendjur *
  136. Siri proper
  137. Sirius * *
  138. sist adj adv * *
  139. sista adj
  140. sista skriket *
  141. sist men inte minst *
  142. sistnämnd adj
  143. siSwati *
  144. sitekarta *
  145. sitemap *
  146. siteöversikt *
  147. sitt * * * *
  148. sitta v * *
  149. sitta på huk *
  150. sittning *
  151. sittpinne *
  152. sittplats *
  153. situation n
  154. Siv proper *
  155. Sivert proper
  156. Siw proper
  157. Sixten proper

sj

  1. sjabbig * * *
  2. sjakal *
  3. sjal n * * *
  4. sjanghaja *
  5. sjappa * *
  6. sjas *
  7. sjasa *
  8. sjasa bort *
  9. sjasa iväg *
  10. sjaskig *
  11. sjavig *
  12. Sjeremetievo *
  13. sjok n
  14. sjtji *
  15. sju num *
  16. sjua n * *
  17. sjuda *
  18. sjudning *
  19. sju dödssynderna *
  20. sjufaldig *
  21. sjufaldigad *
  22. sjufaldigat *
  23. sjufaldigt *
  24. sjuhundrafemtio *
  25. sjuk adj * * *
  26. sjuka n *
  27. sjukamp *
  28. sjukanmäla v
  29. sjukdom n * *
  30. sjukdomsframkallande adj
  31. sjukförsäkring n
  32. sjukhus n *
  33. sjukhuskläder *
  34. sjuklig *
  35. sjukliga *
  36. sjukligt *
  37. sjuksköterska n * *
  38. sjuksyster n *
  39. sjukt *
  40. sjukvård n *
  41. sjukvårdare n
  42. sjukvårdsrådgivning n
  43. sjumilastövlar *
  44. sjunde num *
  45. sjundedel n *
  46. sjunga v *
  47. sjunga på sista versen idiom
  48. sjungom v
  49. sjunka v *
  50. sjurygg *
  51. sjusovare *
  52. sjuspaltig adj
  53. sjuttielfte *
  54. sjuttio num *
  55. sjuttioen num
  56. sjuttiofem num *
  57. sjuttiofyra num *
  58. sjuttionde num *
  59. sjuttiondel n *
  60. sjuttionio num
  61. sjuttiosex num
  62. sjuttiosju num
  63. sjuttiotre num *
  64. sjuttiotvå num
  65. sjuttioåtta num
  66. sjutton num *
  67. sjuttonde num
  68. sjuttondedel n
  69. sjuttondel n
  70. sjå n
  71. själ n * * * *
  72. Själland *
  73. själsfrände *
  74. själslig *
  75. själsro *
  76. själv pronoun n * * *
  77. själva pronoun *
  78. självbelåten *
  79. självbiografi n *
  80. självcentrerad *
  81. självdeklaration *
  82. självdistans *
  83. självförsvar *
  84. självgisslare n
  85. självgod adj *
  86. självisk adj *
  87. självklart adv * *
  88. självkännedom n * *
  89. självkänsla *
  90. självljud *
  91. självmedveten *
  92. självmord n *
  93. självmordsbombare n
  94. självmordsbombning n
  95. självmotsägelse * *
  96. självmål *
  97. självmördare *
  98. självstyre *
  99. självständig adj *
  100. självständighet n
  101. självständighetsförklaring n
  102. självständigt adv
  103. självt pronoun
  104. självuppfyllande adj
  105. självuppfyllande profetia n *
  106. självupptagen *
  107. själv är bästa dräng proverb
  108. sjätte num *
  109. sjättedel n *
  110. sjö n * * *
  111. sjöbotten *
  112. sjöfart n *
  113. sjöflygplan *
  114. sjöfågel *
  115. sjögräs n
  116. sjögurka *
  117. sjöhäst *
  118. sjöjungfru *
  119. sjöko * *
  120. sjöman n * * *
  121. sjörövare n * *
  122. sjöröveri n *
  123. sjösjuk *
  124. sjösjuka * * *
  125. sjöstjärna n *
  126. sjösätta *
  127. sjösättning *
  128. sjötrafik *
  129. sjövärdig adj *
  130. sjövärdighet n *

sk

  1. -sk *
  2. s.k. abbr
  3. -ska *
  4. ska n v
  5. ska bara v
  6. skabb n * *
  7. skada n v * * * *
  8. skadad adj * *
  9. skadedjur *
  10. skadeglädje n * *
  11. skadegörelse n
  12. skadereglering n
  13. skadeutfall n
  14. skadlig *
  15. skaffa v * *
  16. skafferi *
  17. Skagern proper
  18. skaka v * * * *
  19. skakar *
  20. skakning *
  21. skal n * * * *
  22. skala n v * * *
  23. skalbagge n *
  24. skald n
  25. skaldverk *
  26. skall n *
  27. skalla v * *
  28. skalle n * * * * *
  29. skallig adj *
  30. skallning *
  31. skallra *
  32. skalmeja *
  33. skalp *
  34. skalpell n
  35. skalpera *
  36. skalv n *
  37. skalär adj n *
  38. skalärfält n *
  39. skalärprodukt n *
  40. skam n * *
  41. skamlig adj *
  42. skamlös adj *
  43. skamsen adj *
  44. skandal n *
  45. skandinav *
  46. Skandinavien proper *
  47. skandinavisk adj *
  48. skandinaviska n
  49. Skandinaviska halvön *
  50. skandium n *
  51. skanner *
  52. -skap suffix *
  53. skapa v * * *
  54. skapad adj
  55. skapande adj n
  56. skapare n *
  57. skapelse n *
  58. skaplig adj
  59. skapligt adv
  60. Skara proper
  61. skara n *
  62. skare n
  63. skarp adj * * * * * *
  64. skarpsinnig * * *
  65. skarpskytt * *
  66. skarv n
  67. skarva v
  68. skarvsladd n
  69. skarvyxa *
  70. skata n *
  71. skatare * *
  72. skatbo n
  73. skateboard *
  74. skatt n * *
  75. skatta v
  76. skatteindrivare n *
  77. skatteparadis n *
  78. skatteutskott n
  79. skatteverk n
  80. skatteåterbäring *
  81. skattning *
  82. skava v *
  83. skavfötters adv *
  84. ske v * * *
  85. sked n *
  86. skede n
  87. skela *
  88. skelett n *
  89. Skellefteå proper
  90. sken n * *
  91. skena n v * * *
  92. skenbar magnitud n *
  93. skenben n * * *
  94. skenhelig *
  95. skenprocess *
  96. skenrättegång *
  97. skepp n *
  98. skeppa v *
  99. skeppare n
  100. skeppa ut *
  101. skeppsredare n
  102. skepsis n
  103. skeptisk * * *
  104. sketch *
  105. skevsymmetrisk adj *
  106. skicka v *
  107. skickad adj
  108. skicka efter *
  109. skickelse n
  110. skickelsediger adj
  111. skicklig adj * * * *
  112. skicklighet n * * *
  113. skida n v * * * *
  114. skidanläggning *
  115. skidskytte n *
  116. skidstav n *
  117. skidvalla *
  118. skidåkare n *
  119. skidåkning *
  120. skift n
  121. skifte n
  122. skiftlås n
  123. skiftlåstangent n
  124. skiftnyckel n *
  125. skifttangent n
  126. skikt n * *
  127. skikta v
  128. skikta sig *
  129. skild *
  130. skildra *
  131. skilja v * * * * *
  132. skilja agnarna från vetet idiom *
  133. skilja av *
  134. skiljande *
  135. skiljas * *
  136. skilja ut *
  137. skilja åt * *
  138. skiljd *
  139. skiljedomare *
  140. skiljetecken n *
  141. skiljs åt *
  142. skilling n
  143. skillingtryck *
  144. skillnad n *
  145. skilsmässa n *
  146. skina v * *
  147. skingra * * *
  148. skingras *
  149. skinhead * *
  150. skinka n * * *
  151. skinn n *
  152. skinnskalle * *
  153. skippa *
  154. skiss n *
  155. skissa *
  156. skit n int * * *
  157. skita v *
  158. skita i *
  159. skita i det blåa skåpet idiom
  160. skita knäck *
  161. skitan *
  162. skita ner * *
  163. skita på sig *
  164. skita ut *
  165. skithus *
  166. skithuspapper *
  167. skitig adj *
  168. skit ner dig int
  169. skit samma *
  170. skitsnack n * * *
  171. skitstövel * * * *
  172. skiva n v * * * * * *
  173. skivbolag n *
  174. skivbroms n *
  175. skivling n
  176. skjorta n *
  177. skjul n *
  178. skjuta v * * *
  179. skjuta av *
  180. skjuta på *
  181. skjuta sig själv i foten v *
  182. skjuta upp * * * *
  183. skjutbana *
  184. skjutfönster *
  185. skjutglad adj *
  186. skjutmått n * *
  187. skjuts * * *
  188. skjutvapen *
  189. sko n v * *
  190. skoblock *
  191. skock n
  192. skodon n
  193. skog n * * *
  194. skoghare *
  195. skogsdunge * *
  196. skogsduva *
  197. skogslämmel *
  198. skogsren *
  199. skogssork *
  200. skohorn n *
  201. skoj adj n *
  202. skoja v *
  203. skojare * *
  204. skojig adj * *
  205. skokräm *
  206. skola v n * * *
  207. skolbildning n *
  208. skolbänk n *
  209. skolen v
  210. skolgård *
  211. skolk *
  212. skolka * *
  213. skolkamrat n *
  214. skolmatt *
  215. skolminister n
  216. skolmästare n
  217. skoltsamiska *
  218. skolväsen n *
  219. skomakare n * *
  220. skonert *
  221. Skonertskepp *
  222. skoningslös adj * *
  223. skopa n v * * *
  224. Skopje *
  225. skorpa * * *
  226. skorsten n *
  227. skorstenstejare *
  228. skosnöre * *
  229. skosula *
  230. skoter *
  231. skotofobi *
  232. skotsk adj *
  233. skotska n *
  234. skotsk gäliska *
  235. skotsk hjorthund *
  236. skotstek *
  237. skott n * * * *
  238. skotta v *
  239. skottar *
  240. skottdag n *
  241. skotte n * *
  242. skottglugg *
  243. skottkärra n *
  244. Skottland proper *
  245. skottsekund *
  246. skottsäker adj *
  247. skottår n *
  248. skov n *
  249. skovel *
  250. skrake *
  251. skranglig *
  252. skrapa n
  253. skratt n * *
  254. skratta v *
  255. skrattar bäst som skrattar sist proverb *
  256. skrattgrop *
  257. skrattmås n *
  258. skrattretande * * *
  259. skred *
  260. skri * *
  261. skribent *
  262. skridsko n *
  263. skridskoåkare *
  264. skrift n
  265. skriftlig adj
  266. skriftligen adv
  267. skriftligt adv
  268. skrik * *
  269. skrika v * * * *
  270. skrika som en stucken gris *
  271. skriknattskärra *
  272. skrin n *
  273. skrinlägga *
  274. skrinnare *
  275. skriptorium *
  276. skriva v *
  277. skriva av *
  278. skriva in v *
  279. skriva in sig *
  280. skriva på *
  281. skrivare n
  282. skriva som en kråka idiom
  283. skriva under * *
  284. skriva ut *
  285. skrivbok n *
  286. skrivbord n
  287. skrivbordsbakgrund *
  288. skrivbordsbild *
  289. skrivelse n *
  290. skriven adj
  291. skrivkramp n *
  292. skrivmaskin n *
  293. skrivmaskinist n *
  294. skrivning *
  295. skrivregel n
  296. skrivtavla n * *
  297. skrock *
  298. skrocka *
  299. skrot n *
  300. skrota v
  301. skrotum *
  302. skrotupplag *
  303. skrubbskädda *
  304. skrupulös *
  305. skruv n * * *
  306. skruva v * *
  307. skruva upp *
  308. skruvdragare n *
  309. skruvkork n *
  310. skruvmejsel n *
  311. skruvstäd * *
  312. skrymtare *
  313. skrynklig *
  314. skryt *
  315. skryta v *
  316. skrytsamhet * *
  317. skrytsamt *
  318. skrå *
  319. skräck n * * * *
  320. skräckfilm *
  321. skräckinjagande adj n
  322. skräckis *
  323. skräda orden idiom
  324. skrädarsy *
  325. skräddare n * *
  326. skräddarsy *
  327. skrädderska *
  328. skräll * *
  329. skrämd adj
  330. skrämma v * *
  331. skrämmande adj * *
  332. skräp n * * *
  333. skräp-DNA *
  334. skräpmat *
  335. skräppost *
  336. skräptidning *
  337. skrävla *
  338. skubba *
  339. skuff *
  340. skugga n v * * *
  341. skula *
  342. skuld n * * * * *
  343. skulderblad *
  344. skuldkänsla *
  345. skuldra n *
  346. skull n
  347. skulle * * *
  348. skullen v
  349. skulptera v
  350. skulptur *
  351. skulptör n *
  352. skum adj n * * * * *
  353. skumma *
  354. skummande *
  355. skummjölk * *
  356. skumrask *
  357. skunk n *
  358. skur * *
  359. skuren *
  360. skurk n * * * *
  361. skurkstreck n *
  362. skutt *
  363. skutta * *
  364. skvaller n *
  365. skvallerbytta *
  366. skvallra v * *
  367. skvark *
  368. sky n v * * *
  369. skydd n * * *
  370. skydda v * * *
  371. skyddad adj
  372. skyddsande *
  373. skyddsglasögon n *
  374. skyddsling *
  375. skyddsobjekt n
  376. skyddsplåt *
  377. skyddstid n
  378. skyddsvärde n
  379. skyddsängel n *
  380. skyffel *
  381. skyffla *
  382. skygg adj
  383. skygglapp * *
  384. skyla v
  385. skyldig adj
  386. skyldra v
  387. skylla v
  388. skylt n *
  389. skylta v
  390. skyltfönster n *
  391. skymf * *
  392. skymfa *
  393. skymflig *
  394. skymma v
  395. skymning n * * *
  396. skymt n *
  397. skymta v *
  398. skynda v * * *
  399. skynda på * *
  400. skynke *
  401. skyskrapa n *
  402. skytsam *
  403. Skytten proper *
  404. skåda v *
  405. skådaden v
  406. skåda inte en given häst i munnen *
  407. skådebana n
  408. skådeplats n
  409. skådespel n
  410. skådespelare n * *
  411. skådespelerska n *
  412. skål int n * * * *
  413. skåla *
  414. Skåne proper *
  415. skåning *
  416. skånk n
  417. skånsk *
  418. skånska n *
  419. skåp n
  420. skåpbil *
  421. skåra n
  422. skägg n *
  423. skäggbiff n
  424. skäggig *
  425. skäkta *
  426. skäl n *
  427. skälig *
  428. skälla n v * * *
  429. skälla ut *
  430. skällgumse *
  431. skälva n v
  432. skämd adj *
  433. skämma v
  434. skämma bort v *
  435. skämmas v
  436. skämt n *
  437. skämta v *
  438. skämtare n
  439. skämtsam adj *
  440. skämt åsido *
  441. skända *
  442. skändlig *
  443. skändlighet *
  444. skänk n *
  445. skänka v * *
  446. Skänninge proper
  447. skäppa *
  448. skär adj n * * * * * *
  449. skära v n * * *
  450. skärbräda n *
  451. skärbräde n *
  452. skärgård n *
  453. skärm n
  454. skärmbild n *
  455. skärmdump n *
  456. skärmytsling n *
  457. skärning * *
  458. skärpa n v * * *
  459. skärseld n
  460. skärselden *
  461. skärskåda *
  462. skärsår *
  463. skärtorsdag n *
  464. skärva n
  465. sköld n *
  466. sköldkörtel n *
  467. sköldmö *
  468. sköldpadda n * *
  469. skölja *
  470. sköljmedel n *
  471. sköljning *
  472. skön adj n * *
  473. skönhet n *
  474. skönhetssalong *
  475. skör adj
  476. skörbjugg n *
  477. skörd n *
  478. skörda v
  479. skördemaskin *
  480. skördetröska *
  481. skörlevnad n
  482. sköt n
  483. sköta v * * *
  484. sköta om *
  485. skötare n
  486. sköte n
  487. sköterska n
  488. sköt om dig *
  489. skötsel n *
  490. skött adj
  491. Skövde proper

sl

  1. sladd n *
  2. sladda v *
  3. sladder *
  4. slag n * * * * * * * * * * *
  5. slaga *
  6. slaganfall *
  7. slagare n
  8. slagbom *
  9. slagfält *
  10. slagga v
  11. slaglängd *
  12. slagman n *
  13. slagruta *
  14. slagsmål * *
  15. slagträ *
  16. slag under bältet *
  17. slagverkare n
  18. slakt *
  19. slakta v * *
  20. slaktare *
  21. slakteri *
  22. slakthus * *
  23. slalom *
  24. slampa n * * * * *
  25. slamström *
  26. slang n * *
  27. slangbella n *
  28. slangord n
  29. slank adj *
  30. slantsingling *
  31. slapp adj * *
  32. slappa v
  33. slask * *
  34. slav n * *
  35. slava v *
  36. slaveri n * *
  37. slavisk *
  38. Slavonien *
  39. slavsändare n
  40. slem * *
  41. slemhinna n
  42. slentrian n
  43. slev n *
  44. sleva v
  45. slicka v *
  46. slickepinne n *
  47. slida n *
  48. slinga n
  49. slingra * *
  50. slingra sig *
  51. slinka n v
  52. slipa v * * *
  53. slipark n * *
  54. slippa v
  55. slippa lös *
  56. slips n *
  57. slira *
  58. slit n
  59. slita v *
  60. slitage n *
  61. slitas *
  62. slita sig *
  63. slocknad *
  64. slopa v
  65. slott n * *
  66. slovak n *
  67. Slovakien proper *
  68. slovakisk adj *
  69. slovakiska n *
  70. sloven n *
  71. Slovenien proper *
  72. slovensk adj *
  73. slovenska n *
  74. sludder *
  75. sluddra * *
  76. slug adj *
  77. slug som en räv *
  78. sluka v * *
  79. slukhål *
  80. slump n *
  81. slumpartad *
  82. slumpartikel n
  83. slumpmässig *
  84. slumpvariabel *
  85. slumpvis adj adv
  86. slumra * *
  87. slunga n v *
  88. slup *
  89. slurk * *
  90. sluss *
  91. slut adj n * * * * *
  92. sluta v * * * *
  93. slutare n *
  94. sluta upp *
  95. slutbetänkande n
  96. sluten adj *
  97. sluten krets *
  98. slutet adv
  99. slutet på världen som vi känner den *
  100. slutföra * * *
  101. slutgiltig * *
  102. slutigen *
  103. slut kom *
  104. slutkörd *
  105. slutledning *
  106. slutlig adj *
  107. slutliga *
  108. slutligen adv *
  109. slutrea n
  110. slutsats *
  111. slutspelsskägg *
  112. slutspurt n
  113. slutstycke *
  114. slutta v
  115. sluttning *
  116. sly n
  117. slyna * *
  118. slyngel *
  119. slå v n * * * * * * * * * * *
  120. slå emot *
  121. slående *
  122. slå en drill v
  123. slå en sjua v
  124. slå gul och blå v
  125. slå huvudet på spiken *
  126. slå hål v *
  127. slå igen *
  128. slå ihjäl *
  129. slå ihjäl tid v
  130. slå ihop *
  131. slå in v * *
  132. slå med lie *
  133. slån n * *
  134. slå om v
  135. slå på djungeltrumman v
  136. slå samman *
  137. slå sig för bröstet v
  138. slå sig i slang v
  139. slåss v * *
  140. slåss med näbbar och klor *
  141. slå två flugor i en smäll v *
  142. slå upp v *
  143. slå vad v *
  144. släcka v * * * *
  145. släcka ut *
  146. släckt *
  147. släckt kalk *
  148. släde n * * *
  149. slägga *
  150. släggyxa *
  151. släkt n * *
  152. släkte n *
  153. släktforskning *
  154. släkting n * *
  155. släktingar *
  156. släkting genom giftermål *
  157. släktklenod *
  158. släktnamn *
  159. släkttavla n
  160. slända *
  161. slänga v * * *
  162. slänga ut *
  163. slängnick *
  164. släntra *
  165. släpa v *
  166. släplina n
  167. släppa v *
  168. släppa in * *
  169. släppa ur *
  170. släppa ut *
  171. släpvagn *
  172. slät adj * *
  173. slätt *
  174. slö adj * * * *
  175. slöd adj
  176. slöja *
  177. slöjd n *
  178. slösa *

sm

  1. smack n
  2. smak n * * *
  3. smaka v *
  4. smakbit *
  5. smaken är som baken phrase *
  6. smakfull *
  7. smakförstärkare *
  8. smaklig adj * * *
  9. smaklig måltid int *
  10. smaklös * * *
  11. smakprov *
  12. smaksätta * *
  13. smaktillsats *
  14. smakämne *
  15. smal adj * *
  16. smaragd *
  17. smaragdgrön *
  18. smarrig adj
  19. smart adj
  20. smaskig *
  21. smed n *
  22. smedja n *
  23. smegma *
  24. smeka v *
  25. smekmånad *
  26. smeknamn n * * *
  27. smet n * *
  28. SMHI acronym
  29. smickra *
  30. smickrande * *
  31. smida *
  32. smida medan järnet är varmt *
  33. smidbar *
  34. smidesjärn *
  35. smidig som en elefant i en porslinsbutik *
  36. smiley *
  37. smilgrop *
  38. Smilla proper
  39. smink *
  40. smisk *
  41. smiska *
  42. smita v *
  43. smita före *
  44. smitning n *
  45. smitningsolycka *
  46. smitta n v *
  47. smittas *
  48. smittbärande *
  49. smittkoppor n *
  50. smittsam *
  51. smittsamhet *
  52. smittskydd n
  53. smocka n
  54. smog *
  55. sms n *
  56. [[1]] v *
  57. smuggla *
  58. smula n v * * *
  59. smulan *
  60. smultron n *
  61. smurf *
  62. smuts n * * *
  63. smutsa ner * *
  64. smutsig adj * *
  65. smutsig bomb *
  66. smutsig byk idiom *
  67. smutsigt *
  68. smutsigt sår *
  69. smutskasta *
  70. smutstitel *
  71. smutstvätt *
  72. smutt adj adv
  73. smycka v *
  74. smycke n
  75. smyga v * * * *
  76. småaktig *
  77. småbarn *
  78. småbitar *
  79. små bokstäver *
  80. småcirkel *
  81. småelak adj
  82. småfranska * *
  83. smågnabb *
  84. små grytor har också öron *
  85. små grå *
  86. små gröna män *
  87. småkaka *
  88. Småland proper
  89. smålom *
  90. småländska n
  91. smålänning n
  92. småningom adv
  93. småplanet n *
  94. småprat * *
  95. småprata *
  96. småsak *
  97. småspov n *
  98. småtimmar *
  99. smäda * * *
  100. smälek *
  101. smäll n * * * *
  102. smälla n v *
  103. smälta n v * *
  104. smältande *
  105. smältdegel *
  106. smälter *
  107. smältpunkt n *
  108. smärre adj
  109. smärt adj
  110. smärta n v * *
  111. smärtlindrare *
  112. smärtlindring *
  113. smärtsam *
  114. smärtstillande * *
  115. smör n *
  116. smörgås n *
  117. smörgåsbord n
  118. smörja n v * *
  119. smörjgrop *
  120. smörjmedel *
  121. smörjning n
  122. smörsyra n *

sn

  1. snabb adj * * * *
  2. snabba v
  3. snabbis *
  4. snabbkaffe n *
  5. snabbmat n *
  6. snabbmatsrestaurang *
  7. snabbmeny n
  8. snabbt adv * *
  9. snabel * *
  10. snabel-a *
  11. snack n * * * *
  12. snacka v * * *
  13. snacka skit v *
  14. snar adj
  15. snara n *
  16. snarare adv
  17. snarast adv
  18. snarka v *
  19. snarkning *
  20. snart adv *
  21. snask n *
  22. snatta v * * * *
  23. snattare * *
  24. sned adj *
  25. snedfitta n *
  26. snedstreck n * * *
  27. snedvriden *
  28. snegla *
  29. snes n
  30. snickarbyxor *
  31. snickare n *
  32. snickeri n
  33. snickerifabrik n
  34. snickra v
  35. snigel *
  36. snigelfart *
  37. snille *
  38. snippa n *
  39. snitt n * *
  40. sno v * * * *
  41. snobb *
  42. Snobben *
  43. snodd * *
  44. snok n * *
  45. snoka *
  46. snokande *
  47. snooker *
  48. snopp *
  49. snor n *
  50. snorunge * *
  51. snubbe n * *
  52. snudda v
  53. snudd på adv *
  54. snurra n v * * *
  55. snus *
  56. snusk *
  57. snuskig * *
  58. snusnäsduk *
  59. snustorr *
  60. snut n * *
  61. snuttefilt *
  62. snuva n *
  63. snyft *
  64. snyftare *
  65. snyfthistoria *
  66. snyftning *
  67. snygg adj * * * *
  68. snygging * *
  69. snylta *
  70. snyta v
  71. snyta sig *
  72. snål * *
  73. snåljåp * *
  74. snår *
  75. snäcka n *
  76. snäll adj *
  77. snälla adv *
  78. snällism n
  79. snälltåg n *
  80. snäppa *
  81. snärja *
  82. snö n * *
  83. snöa v *
  84. snöblandat regn *
  85. snöblind *
  86. snöboll n *
  87. snöbollskrig n *
  88. snödroppe n *
  89. snöfall * *
  90. snöflinga *
  91. snögubbe *
  92. snökedja *
  93. snöleopard *
  94. snömos n
  95. snöpa *
  96. snöplog *
  97. snöra *
  98. snöre n * *
  99. snösko *
  100. snöskoter *
  101. snöskred *
  102. snöslunga *
  103. snöstorm n *
  104. Snövit proper *

so

  1. so n *
  2. social adj
  3. socialdemokrat n *
  4. Socialdemokraterna proper
  5. socialdemokrati n *
  6. socialdepartement n
  7. socialfond n
  8. socialförsäkring n
  9. socialförsäkringsminister n
  10. socialförsäkringsutskott n
  11. socialisera *
  12. socialism *
  13. socialist *
  14. socialistisk *
  15. Socialistiska federativa republiken Jugoslavien *
  16. Socialistiska rådsrepublikernas union *
  17. socialistländerna *
  18. socialklass *
  19. socialminister n
  20. socialpsykologi *
  21. socialutskott n
  22. sociniansk *
  23. sociogram *
  24. sociologi *
  25. sociologisk adj *
  26. sock n
  27. socka n *
  28. sockel *
  29. socken n
  30. sockenkyrka n
  31. sockenstämma n
  32. socker n *
  33. sockerbagare *
  34. sockerbeta n * *
  35. sockerbit *
  36. sockerkaka *
  37. sockerrör *
  38. sockertillverkning n
  39. sockertopp *
  40. sockervadd n * * *
  41. sockra v *
  42. soda n *
  43. sodavatten *
  44. soffa n *
  45. soffkudde *
  46. soffliggare n *
  47. Sofi proper
  48. Sofia proper * *
  49. Sofie proper
  50. Sofokles *
  51. Sogdiana *
  52. soja *
  53. sojaböna *
  54. sojamjölk n *
  55. Sokrates proper *
  56. Sol *
  57. sol n *
  58. sola v * * *
  59. solarium n
  60. solbada *
  61. Solbritt proper
  62. solbränd * *
  63. solbränna n * *
  64. solcell n *
  65. soldat n *
  66. soldygn *
  67. solfjäder n *
  68. solfångare n *
  69. solförmörkelse n *
  70. solglasögon n *
  71. solid adj n *
  72. solidaritet n *
  73. solig adj *
  74. solist *
  75. solkräm *
  76. solljus n * *
  77. solnedgång n * *
  78. solo *
  79. solregn *
  80. solros n *
  81. solsken *
  82. solskydd *
  83. solskyddskräm *
  84. solskyddsmedel *
  85. solstråle n
  86. solsystem n *
  87. soltak *
  88. soluppgång n * * *
  89. solur *
  90. Solveig proper
  91. Solvig proper
  92. solvind n *
  93. som conj pronoun * * * * * * * * *
  94. Somalia *
  95. somalier n
  96. somaliska *
  97. som att sno godis från småbarn *
  98. som att stjäla godis från småbarn *
  99. som av en händelse phrase
  100. som en blixt ifrån klar himmel * *
  101. som hemma *
  102. som i förrgår *
  103. somlig pronoun
  104. somliga *
  105. som man bäddar får man ligga phrase * * * *
  106. som man sår får man skörda * *
  107. sommar n *
  108. sommar- *
  109. sommargylling *
  110. sommarsolstånd * *
  111. sommarspel n
  112. sommarstuga n
  113. sommartid *
  114. sommarvilla n
  115. sommelier n *
  116. somna v *
  117. somna in v *
  118. som resultat av *
  119. somrig adj * *
  120. som smör i solsken *
  121. som vatten på en gås *
  122. -son suffix
  123. son n
  124. sona v *
  125. sonat *
  126. sonatform n *
  127. sonatin *
  128. sonbarn n
  129. sondotter n *
  130. sonett *
  131. sonhustru *
  132. Sonja proper *
  133. Sonny proper
  134. sonson n *
  135. sopa n v *
  136. sopa golvet med någon *
  137. sopa rent framför egen dörr *
  138. sopbil *
  139. Sophia proper
  140. Sophie proper
  141. sophink n
  142. sopp n *
  143. soppa n *
  144. soppkök *
  145. sopran *
  146. sorbat n
  147. sorbiska *
  148. sordin n * *
  149. sorg n * * *
  150. sorgfri *
  151. sorglig *
  152. sorgsen *
  153. sork *
  154. sororat *
  155. sort n * *
  156. sortera v *
  157. sortering *
  158. sorteringsalgoritm *
  159. sorti n *
  160. sortiment n * *
  161. sot n *
  162. sotare n *
  163. sothöna *
  164. Sotji *
  165. SOU acronym
  166. soul *
  167. sousafon *
  168. souterränghus n *
  169. sova v *
  170. sova med * *
  171. sovande *
  172. sovare *
  173. sova ut *
  174. Sovjet proper
  175. sovjet n *
  176. sovjetisk adj *
  177. Sovjetunionen proper *
  178. sovmöss *
  179. sovplats *
  180. sovra v
  181. sovrum n *
  182. sovsal *
  183. sov så gott phrase
  184. sovsäck n *
  185. sov sött int
  186. sovvagn *

sp

  1. spa *
  2. spackel *
  3. spackelfärg *
  4. spad *
  5. spade n * *
  6. spader n * *
  7. spader dam *
  8. spader ess *
  9. spader knekt *
  10. spader kung *
  11. spagat *
  12. spagetti *
  13. spaghetti *
  14. spak *
  15. spalt n *
  16. spalta v
  17. spaltbredd n
  18. spam *
  19. spamma v *
  20. spana * *
  21. Spanien proper *
  22. spanjor n
  23. spanjorska n
  24. spankulera *
  25. spann n * *
  26. spannmålsgnagare *
  27. spansk adj *
  28. spanska n *
  29. spanska sjukan *
  30. spansk ryttare *
  31. spansk vattenhund *
  32. spara v * *
  33. sparbank *
  34. sparbössa *
  35. spargris n *
  36. spark n * *
  37. sparka v * * * * * *
  38. sparka på någon som ligger v *
  39. sparkcykel *
  40. sparken *
  41. sparkonto *
  42. sparkstötting *
  43. sparris n *
  44. sparsam * *
  45. sparsamhet * *
  46. Sparta *
  47. spastiker *
  48. spastisk *
  49. spatel *
  50. spatserkäpp *
  51. specialförband n
  52. specialisera v
  53. specialist n
  54. specialistsjuksköterska n
  55. specialistsjuksköterskeexamen n
  56. specialité * *
  57. specialitet * *
  58. specialsamling n
  59. specialstyrka n
  60. specialtecken n
  61. speciell adj *
  62. speciellt adv
  63. specificera v *
  64. specifik adj
  65. spegel n *
  66. spektakel n
  67. spektakulär adj
  68. spektrum n
  69. spekulera v
  70. spel n * * * *
  71. spela v * *
  72. spela död *
  73. spela in v *
  74. -spelare *
  75. spelare n * *
  76. spelar ingen roll *
  77. spela roll v int *
  78. spela trumpet *
  79. spela upp v *
  80. speldosa *
  81. spelkonsoll *
  82. spelkort *
  83. spelledarperson *
  84. spellista *
  85. spelning *
  86. spelpjäs n *
  87. spelt *
  88. spelteori *
  89. spelöppning n *
  90. spenat n *
  91. spendera v *
  92. spene *
  93. sperma * * *
  94. spermatozo *
  95. spermie *
  96. speta *
  97. spets n * * * * * * * *
  98. spetsa *
  99. spetsa öronen *
  100. spetsig adj * * *
  101. spetsvinklig *
  102. spetsvinklig triangel n
  103. spett *
  104. spetälska n *
  105. spik n * *
  106. spika v *
  107. spikad adj *
  108. spikklubba *
  109. spill n *
  110. spilla v * *
  111. spilla tid v
  112. spillkråka n *
  113. spillra n
  114. spilta n *
  115. spindel n *
  116. spindelfobi *
  117. spindellik *
  118. Spindelmannen proper
  119. spindelnät n * *
  120. spindelväv *
  121. spinga n v
  122. spingare n
  123. spinn *
  124. spinna v * * *
  125. spinnrock *
  126. spinnrockshuvud *
  127. spinnsidan *
  128. spion *
  129. spionera v *
  130. spionprogram *
  131. spira n v *
  132. spiritism *
  133. spiritualitet n
  134. spirituell adj
  135. spis n * * *
  136. spisa v
  137. spiselkrok *
  138. spiskrok *
  139. spiskummin *
  140. spisoffer n
  141. spjut n *
  142. split n
  143. splitterskyddsväst *
  144. splittra v *
  145. splittring *
  146. spola * *
  147. spole n * *
  148. sponsa *
  149. sponsor n *
  150. sponsra v *
  151. sponsring n
  152. spontan adj
  153. spor *
  154. sporadisk *
  155. sporra * * *
  156. sporre *
  157. sport *
  158. sporthall *
  159. sportsmannamässig *
  160. sportterm n
  161. spotlight *
  162. spott n * *
  163. spotta n v *
  164. spottkörtel n *
  165. spottlåda n *
  166. spottstyver *
  167. spraya *
  168. spricka n v * *
  169. spricka ut v *
  170. sprida v * * * * * *
  171. spridare n
  172. spridas *
  173. spridd adj *
  174. spridning n *
  175. spring n
  176. springa n v * * *
  177. springare n * *
  178. springbrunn *
  179. springpojke *
  180. sprinta *
  181. sprisegel *
  182. sprit n * * * * *
  183. sprite *
  184. spritsar n
  185. sprudla *
  186. spruta n v * *
  187. sprutgurka *
  188. språk n *
  189. språka v
  190. språkdöd *
  191. språkkänsla *
  192. språklära *
  193. språkvetenskap n *
  194. språng n *
  195. språngbräda n *
  196. språnglängd *
  197. spräcka v
  198. spränga v * * *
  199. spränga in *
  200. sprängladdning n
  201. sprängmedel n
  202. sprängört *
  203. sprätt *
  204. sprätta upp v
  205. spröjs *
  206. spunnet socker * * *
  207. spurta * *
  208. spy v * * * *
  209. spya *
  210. spydig *
  211. spygatt *
  212. spyn v
  213. spå v
  214. spån *
  215. spång n
  216. spånskiva *
  217. spår n *
  218. spåra v
  219. spårkanon *
  220. spårvagn n * *
  221. späckhuggare n * *
  222. späd adj *
  223. späda v *
  224. späda ut *
  225. spädbarn n * *
  226. spänd adj * *
  227. spänd förväntan *
  228. spänna v * *
  229. spännande adj *
  230. spänning n * *
  231. spänningssökare *
  232. spänst *
  233. spänstig *
  234. spär v
  235. spärr n *
  236. spärra v *
  237. spärrskikt n
  238. spätta n
  239. spö n * *
  240. spöa v *
  241. spökbild *
  242. spökboll *
  243. spökdjur *
  244. spöke n * *
  245. spökhistoria *
  246. spökhus *
  247. spöklik *
  248. spökskrivare n *
  249. spökstad *
  250. spöktimmen *
  251. spöktåg *
  252. spöregna v *
  253. spörja v *
  254. spörjning *
  255. spörsmål *

sq

  1. SQL *
  2. squash *

sr

  1. SR init
  2. Sri Jayawardenapura *
  3. Sri Lanka *

st

  1. stab n
  2. stabil adj *
  3. stabilisator n
  4. stabilisera v
  5. stack n * *
  6. stackare *
  7. stackars *
  8. stad n * *
  9. stadfästa *
  10. stadga n v
  11. stadieväxling *
  12. stadig * *
  13. stadighet *
  14. stadion *
  15. stadsbibliotek n
  16. stadsdel n
  17. stadshus *
  18. stadskarta *
  19. stadskärna n
  20. stadsplanerare n
  21. stadsplanering n *
  22. stadsstadga n
  23. stadsstat n *
  24. stafett *
  25. stafettpinne *
  26. Staffan proper
  27. staffli n *
  28. stag *
  29. stagflation *
  30. stajlist n
  31. stake n * *
  32. staket n *
  33. stalinism *
  34. stalinist *
  35. stalinistisk *
  36. stall n * *
  37. stalla v
  38. stam n * * * * * *
  39. stamaktie *
  40. stambana n
  41. stamcell *
  42. stamgäst *
  43. stamina *
  44. stamma v * * *
  45. stammare *
  46. stamning *
  47. stamp *
  48. stampa v *
  49. stamtavla n * *
  50. standar *
  51. standard n
  52. standardavvikelse n
  53. standardbrev n
  54. standardisera v
  55. standardisering n
  56. standardtyska *
  57. stank n * * *
  58. stanna v * * * *
  59. stanna kvar *
  60. stans n
  61. stapel n
  62. stapelvara *
  63. stapla v *
  64. stare n *
  65. stark adj * * *
  66. stark som en björn *
  67. stark som en oxe *
  68. starkt adv *
  69. stark växelverkan n *
  70. starköl n
  71. start n
  72. starta v *
  73. starta om *
  74. startsida *
  75. staspapill n
  76. stat n *
  77. statare n
  78. staten New York *
  79. station n
  80. stationär punkt *
  81. statisk adj
  82. statistik n *
  83. statistisk n
  84. stativ n *
  85. statlig adj *
  86. statsbana n
  87. statsbidrag n
  88. statsbudget n
  89. statschef n *
  90. statskupp n *
  91. statsledning n
  92. statsminister n *
  93. statsråd n
  94. statsrådsberedning n
  95. statssekreterare n
  96. statsåklagare n
  97. statsöverhuvud *
  98. statuera exempel *
  99. status n *
  100. statuslist n
  101. staty n *
  102. stav n * * * * *
  103. stava v *
  104. stava fel *
  105. stava som en kråka idiom
  106. stavelse n *
  107. stavelseväxling n *
  108. stavfel n *
  109. stavgång *
  110. stavkyrka n
  111. stavning n
  112. stavningskontroll n
  113. Stefan proper *
  114. Stefanos proper *
  115. steg n * *
  116. stegdrag *
  117. stege n * *
  118. stegjärn *
  119. steglits n *
  120. stegra *
  121. stegvis adj adv
  122. stek n * *
  123. steka v *
  124. stekas *
  125. stekpanna * *
  126. stekplåt n * *
  127. stekspade *
  128. stel adj
  129. stelkramp * *
  130. Stellan proper
  131. stelna v * *
  132. Sten proper
  133. sten n * *
  134. sten- *
  135. stena v *
  136. stenad * *
  137. stenbit *
  138. stenblock *
  139. Stenbock *
  140. stenbockens vändkrets proper
  141. stenbrott *
  142. stenbär *
  143. stendöv adj *
  144. stenfrukt *
  145. stenhård * *
  146. stening n *
  147. stenkast n
  148. stenkyrka n
  149. stenmurkla *
  150. stenrik *
  151. sten, sax och påse *
  152. stensimpa *
  153. stenskvätta *
  154. stensopp *
  155. stentavla n *
  156. stentorsstämma n
  157. stenåldern *
  158. steradian *
  159. sterbhus *
  160. stereo *
  161. stereoanläggning *
  162. stereotyp adj n
  163. sterlett *
  164. stetoskop *
  165. Stevia *
  166. stia *
  167. stick n * * * * *
  168. sticka n v * * * * * * *
  169. stickad tröja *
  170. sticka i slidan *
  171. stickelbär *
  172. stickling * *
  173. stickmygga n
  174. stickning *
  175. stickprov n
  176. stift n *
  177. stifta v
  178. stiftelse n *
  179. Stig proper
  180. stig n *
  181. stiga v * * *
  182. stigande adj *
  183. stiga upp v
  184. stiga upp på fel sida v *
  185. stigberoende *
  186. stigbygel * *
  187. stigma n
  188. stigmatisera v
  189. stigning *
  190. stil n * *
  191. stila v
  192. stilig adj * *
  193. stilla adj v * * *
  194. Stilla havet proper *
  195. stillasittande *
  196. stilleben *
  197. stillhet * *
  198. stil och fart *
  199. stilsort *
  200. stiltje * *
  201. stim n * *
  202. stimulera v *
  203. stimulering *
  204. Stina proper
  205. stinga v *
  206. stinka v * *
  207. stinkande *
  208. stinksvamp *
  209. stipendium n *
  210. stirra v *
  211. stjäla v * *
  212. stjälk *
  213. stjälpa v *
  214. stjärna n * *
  215. stjärnanis *
  216. stjärnfall *
  217. stjärnhop *
  218. stjärnkarta *
  219. stjärnstatus *
  220. stjärntecken *
  221. stjärt n *
  222. stjärtfena n *
  223. stjärtpenna n
  224. stjärtskåra * * * *
  225. sto n *
  226. stock n *
  227. Stockholm proper
  228. stockholmare n *
  229. stockholmsk adj *
  230. stockholmska n
  231. stockholmsrim n
  232. Stockholmssyndrom n *
  233. stod n
  234. stode v
  235. stoff * *
  236. stofil *
  237. stoföl *
  238. stokastisk adj *
  239. stokastisk matris n *
  240. stol n *
  241. stoll *
  242. stollig adj *
  243. stolpe n * *
  244. stolpe ut *
  245. stolpiller n *
  246. stolpskott *
  247. stolt adj adv *
  248. stolthet n *
  249. stoltsera v * *
  250. stolt som en tupp *
  251. stomme *
  252. stop n
  253. stopp n *
  254. stoppa v * * * * * *
  255. stoppa pressarna *
  256. stoppboll *
  257. stoppning *
  258. stoppnål *
  259. stoppord *
  260. stopptid *
  261. stor adj * *
  262. stora arkana *
  263. Stora barriärrevet proper *
  264. Stora björn *
  265. stora bokstäver *
  266. storartad *
  267. storarum *
  268. Stora sjöarna *
  269. Stora smällen *
  270. stora språnget *
  271. storasyster *
  272. stor bokstav n *
  273. Storbritannien proper * *
  274. storbystad * *
  275. storbåt *
  276. storcirkel *
  277. stordator *
  278. stordriftsfördelar *
  279. storebror *
  280. storgata n
  281. storhertigdöme *
  282. storhet n *
  283. storhetsvansinne * *
  284. stor i orden adj
  285. stor i orden men liten på jorden *
  286. stork *
  287. storlek n *
  288. storleksordning n *
  289. storlom *
  290. stor lysmask * *
  291. storm n
  292. stormakt n *
  293. stormarknad *
  294. stormast *
  295. stormby *
  296. stormhatt * *
  297. storm i ett vattenglas *
  298. stormning *
  299. stormsvala n *
  300. stormästare n
  301. Storpolen *
  302. storsint *
  303. Storsjön proper
  304. storskalig adj
  305. storskarv n *
  306. storslagen * *
  307. storslalom *
  308. storsäljare *
  309. stort adv
  310. stor ters *
  311. stortorg *
  312. stortå n *
  313. straff n * * * *
  314. straffa v *
  315. straffad adj
  316. straffar *
  317. straffen n
  318. straffmål *
  319. straffområde * *
  320. straffpunkt *
  321. straffspark n * *
  322. straffsparksläggning *
  323. straffzon *
  324. straffånge *
  325. strand n * * * *
  326. stranda *
  327. strandsatt *
  328. strappado *
  329. strategi n *
  330. strategisk adj *
  331. strax adv
  332. streck n * * *
  333. strecka v
  334. streckad adj
  335. streck i räkningen *
  336. streckkod *
  337. strejk n *
  338. strejka *
  339. stressa v
  340. strid adj n * *
  341. strida v *
  342. stridbar *
  343. stridsfråga n
  344. stridsgissel *
  345. stridsklubba *
  346. stridslysten * *
  347. stridsmedel n
  348. stridsrop *
  349. stridsspets *
  350. stridsutmattning *
  351. stridsvagn n *
  352. stridsyxa n * * *
  353. strikt *
  354. strikt avtagande funktion n
  355. strikt monoton funktion n
  356. strikt växande funktion n
  357. strimla *
  358. strimma n
  359. Strindberg proper
  360. string n *
  361. stringtrosa *
  362. stripp *
  363. strippa *
  364. strips *
  365. striptease *
  366. strof *
  367. stroke *
  368. strontium n *
  369. struken adj
  370. struktur n
  371. strukturell arbetslöshet *
  372. strukturera v
  373. strumpa n *
  374. strumpbyxa n
  375. strumpbyxor *
  376. strunt n * *
  377. strunta *
  378. strunta i *
  379. struntprat *
  380. struntsak *
  381. strunt samma *
  382. strupe *
  383. struphuvud *
  384. struplock *
  385. strut n *
  386. strutglass *
  387. struts n *
  388. stryk n
  389. stryka v * * * * *
  390. stryka under * *
  391. strykjärn *
  392. stryknin *
  393. strykning n * * *
  394. strykt *
  395. stryktvätt *
  396. strypa v *
  397. strå n
  398. stråke *
  399. stråkkvartett *
  400. stråla v * * *
  401. strålande *
  402. strålblomma n
  403. stråle n * * *
  404. strålis n
  405. strålkastare n *
  406. strålning n *
  407. strålningsdos *
  408. strålskydd n
  409. stråtrövare *
  410. sträcka n v * *
  411. sträcka ut *
  412. sträckbänk *
  413. sträckt *
  414. sträng adj n * * * *
  415. stränga *
  416. stränginstrument n * *
  417. Strängnäs proper
  418. strängt växande funktion *
  419. sträv adj
  420. sträva n v
  421. strävan n
  422. strävbåge *
  423. strävpelare n *
  424. strö v * *
  425. ströare *
  426. ström n * * * * *
  427. strömand *
  428. strömavbrott *
  429. strömbrytare *
  430. strömförande adj *
  431. strömförstärkning n
  432. strömkälla n
  433. strömma v *
  434. strömming n * *
  435. strömning *
  436. strö salt i såren v *
  437. strössel * *
  438. strö ut *
  439. ströva *
  440. strövtåg n *
  441. stubbe n
  442. stubin n *
  443. stubintråd *
  444. student n
  445. studentförening n
  446. studentkår n
  447. studentska *
  448. studera v * *
  449. studerande n
  450. studerar *
  451. studie n
  452. studieförbund n
  453. studiemedel n
  454. studieplan n
  455. studiestöd n
  456. studium n
  457. studs *
  458. studsa v * * *
  459. studsmatta *
  460. stuga n *
  461. stulen * *
  462. stulit *
  463. stum adj * * * *
  464. stumfilm n *
  465. stump n * *
  466. stund n *
  467. stunda *
  468. stundom adv * *
  469. stunt *
  470. stuntman *
  471. stup n *
  472. stupa n v
  473. stupor *
  474. Sture proper
  475. stursk *
  476. stut *
  477. stuteri *
  478. stuva *
  479. stuvare *
  480. stuvning *
  481. stycka *
  482. styckare *
  483. stycke n *
  484. styckeformatmall n
  485. styckindela *
  486. stygg adj *
  487. styggelse n *
  488. stygn *
  489. stylist n
  490. stympa v *
  491. stympning n
  492. styra v * * * *
  493. styrande adj
  494. styranordning n
  495. styrbord n *
  496. styrd adj
  497. styre n *
  498. styrelse n * * * *
  499. styrelseledamot n
  500. styrelseordförande n *
  501. styreoxid n
  502. styrgupp *
  503. styrhytt *
  504. styrka n v * * * * * *
  505. styrman * *
  506. styrning n
  507. styrsel n *
  508. styrspak *
  509. styrsystem n
  510. styrutrustning n
  511. styv adj
  512. styv- prefix *
  513. styvbarn *
  514. styvbror n *
  515. styvdotter n *
  516. styvfader *
  517. styvfamilj n *
  518. styvfar n *
  519. styvförälder n *
  520. styv i korken adj
  521. styvmoder n
  522. styvmoderlig adj
  523. styvmoderligt adv
  524. styvmor n *
  525. styvson n *
  526. styvsyskon n
  527. styvsyster n *
  528. stå v * *
  529. stå bakom *
  530. stå emot *
  531. stående skämt *
  532. stående våg *
  533. ståfräs n
  534. ståhej *
  535. stå i v
  536. stål n *
  537. stålar * *
  538. Stålmannen *
  539. ståltråd n *
  540. stånd n * * * * *
  541. ståndare n *
  542. ståndarknapp *
  543. ståndpunkt n
  544. stång n * *
  545. stånga v *
  546. stångjärn *
  547. Stångån proper
  548. stå och väga *
  549. ståpäls *
  550. stå sitt kast *
  551. stå som spön i backen v *
  552. ståtlig *
  553. städ *
  554. städa v *
  555. -städes suffix
  556. städsegrön *
  557. ställ n * *
  558. ställa v * * *
  559. ställa in v *
  560. ställa in fokus *
  561. ställa in skärpan *
  562. ställa på marken v *
  563. ställa sig bakom *
  564. ställa sig in *
  565. ställa till, sätta i gång *
  566. ställa upp v
  567. ställa ut v *
  568. ställbar *
  569. ställd *
  570. ställe n * *
  571. ställföreträdare n *
  572. ställning n * *
  573. ställvis adv
  574. stämband *
  575. stämd *
  576. stämgaffel *
  577. stämläpp *
  578. stämläppe *
  579. stämma n v * * * *
  580. stämning *
  581. stämpel n *
  582. stämpelur n
  583. stämpla v * *
  584. ständig adj * *
  585. ständigt adv *
  586. stänga v * * * *
  587. stänga av v * *
  588. stänga igen *
  589. stängd adj *
  590. stängsel n
  591. stärka v
  592. stärkelse n *
  593. stäv * *
  594. stöd n *
  595. stödhjul *
  596. stödja v * * * * * *
  597. stödjande n *
  598. stödjare *
  599. stödlinje n
  600. stödstrumpa n
  601. stökig *
  602. stökiometri n *
  603. stökiometrisk *
  604. stöld n * *
  605. stön *
  606. stöna *
  607. stör n * * *
  608. störa v *
  609. störatom n
  610. störd adj
  611. störding *
  612. störmarginal n
  613. störning *
  614. störnivå n
  615. större hackspett n *
  616. största gemensamma delare n *
  617. stört adv
  618. störta v * * *
  619. störtbombare *
  620. störtkruka n
  621. störtlopp n *
  622. störämne n
  623. störämneskoncentration n
  624. stöt n * *
  625. stöta v * *
  626. stöta emot *
  627. stötande *
  628. stöta på * *
  629. stötfångare *
  630. stötta n v * * *
  631. stöttepelare * *
  632. stövel n *

su

  1. sub *
  2. subba * *
  3. subbe n
  4. subjekt n *
  5. subjektiv adj
  6. subjunktion *
  7. subkutan *
  8. sublimera *
  9. sublimering *
  10. subliminal perception *
  11. subrutin *
  12. subsidiär adj *
  13. substans n *
  14. substantifierat verb *
  15. substantiv n *
  16. substitut * *
  17. substitutionsreaktion *
  18. substrat n *
  19. substrateffekt n
  20. substratfaktor n
  21. subtil adj *
  22. subtilitet *
  23. subtrahera v *
  24. subtraktion n *
  25. subtröskelström n
  26. subvention *
  27. subventionera v *
  28. subversion n *
  29. subversiv adj
  30. subwoofer *
  31. succé *
  32. successionsordning n
  33. successiv adj
  34. successivt adv *
  35. suck n *
  36. sucka v
  37. suckatcitron *
  38. Sudan *
  39. sudanes *
  40. sudansk adj *
  41. sudd *
  42. sudda v
  43. suddgummi n * *
  44. suddig adj * * *
  45. suddighet *
  46. suddigt *
  47. Sudetenland *
  48. Suezkanalen *
  49. sufflé *
  50. sufflera *
  51. suffragett *
  52. suga v *
  53. suga av *
  54. suga i *
  55. sugare *
  56. suga till *
  57. suga upp *
  58. sugga n *
  59. sugmärke * *
  60. sugrör n *
  61. sugymp *
  62. SUH init
  63. sukros *
  64. sukta *
  65. sula n v * *
  66. sultanat *
  67. Sumer proper
  68. sumeriska *
  69. summa n * *
  70. summariskt *
  71. summera v * *
  72. sump *
  73. sumpmark *
  74. sund adj n *
  75. Sundsvall proper
  76. Sune proper
  77. sunt förnuft n *
  78. sup n
  79. supa v n * * *
  80. supercell *
  81. superessiv *
  82. Super G *
  83. superhjälte *
  84. superhärlifraggellistighäxlikhalledosen *
  85. superkraft n *
  86. superlativ n *
  87. supermakt n *
  88. supermodell *
  89. supernova *
  90. superoptimopsiskttoppipangfenomenalisk *
  91. superreellt tal n
  92. superstjärna n
  93. supinum n *
  94. suppleant n
  95. supposition *
  96. supremum n *
  97. suput * *
  98. sur adj * * * * * * *
  99. sura v n *
  100. surfbräda *
  101. surfplatta *
  102. surhetsreglerande medel *
  103. Surinam proper *
  104. surjektion n *
  105. surjektiv adj *
  106. surkörsbär *
  107. surr *
  108. surra v *
  109. surrealism *
  110. surströmming n
  111. surt regn *
  112. surt sa räven idiom
  113. Susanna proper * *
  114. Susanne proper
  115. sushi *
  116. susning n
  117. suspensoar n *
  118. sutare *
  119. sutenör n * *
  120. suverän adj n *

sv

  1. svag adj * * *
  2. svaghet n *
  3. svagt adv
  4. svag växelverkan n
  5. sval adj n *
  6. svala n *
  7. Svalbard *
  8. Svalbard och Jan Mayen *
  9. svalg *
  10. svalna v * *
  11. svalört *
  12. svamla *
  13. svammel *
  14. svamp n * *
  15. svan n *
  16. svanesång *
  17. svans n *
  18. svanskota n
  19. Svante proper
  20. Svantepolk proper
  21. svar n *
  22. svara v * *
  23. svara mot v
  24. svara på v
  25. svart adj * *
  26. svarta *
  27. svartabörshaj *
  28. Svarta havet proper *
  29. svarta vinbär *
  30. svart börs *
  31. Svarte Petter *
  32. svartfot *
  33. svart humor *
  34. svart hål n *
  35. svarting n *
  36. svartjobbare *
  37. svartjobberska *
  38. svartkonst * *
  39. svartkropp *
  40. svartmalm *
  41. svart marknad *
  42. svartmyra *
  43. svartna v *
  44. svartnäbbad islom n *
  45. svart på vitt *
  46. svart råtta *
  47. svartsjuk adj * *
  48. svartskjorta n
  49. Svartskägg *
  50. svart tavla n *
  51. svart trumpetsvamp *
  52. svartvit adj *
  53. svartvitt *
  54. Svartån proper
  55. svarv n *
  56. svarva v *
  57. svarvstol *
  58. svastika n *
  59. svavel n * *
  60. svaveldioxid n *
  61. svavelkis *
  62. svavelsticka n
  63. svavelsyra n * *
  64. svavelsyrlighet n *
  65. svaveltrioxid n *
  66. svavelväte n *
  67. svavla *
  68. Svea proper
  69. Svealand proper
  70. sved *
  71. svedjebruk *
  72. svek n *
  73. Sven proper
  74. sven n
  75. svendom *
  76. svengelska n
  77. svenne n
  78. svensexa n * *
  79. svensk adj n * *
  80. svenska n *
  81. svenskhet n
  82. svenskspråkig adj *
  83. svep *
  84. svepa v *
  85. svepning *
  86. svepskäl *
  87. Sverige proper *
  88. Sverker proper
  89. svetsa *
  90. svetsning *
  91. svett adj n * *
  92. svettas v *
  93. svettas som en gris *
  94. svettig adj
  95. svettkörtel *
  96. svika v * *
  97. svikare *
  98. svikt *
  99. svimma v * *
  100. svin n * *
  101. svinaherde *
  102. svindel n *
  103. svindla *
  104. svindlare *
  105. svindyr adj
  106. svinga * *
  107. svininfluensa n *
  108. svinstia *
  109. sviskon *
  110. svit n * * *
  111. svordom * * *
  112. SVT abbr
  113. svt abbr
  114. svullnad *
  115. svulst *
  116. svulstig *
  117. svulten adj * *
  118. svåger n * * * *
  119. svågerpolitik *
  120. svår adj * * * * *
  121. svårbegriplig adj
  122. svårfattlig *
  123. svårhanterlig *
  124. svårighet * *
  125. svårighetsgrad *
  126. svårkuvad *
  127. svårmod n *
  128. svårt adv
  129. svårutrotad adj
  130. svägerska n *
  131. svälj *
  132. svälja v *
  133. svälla v *
  134. svält n * *
  135. svälta v *
  136. svämma över v *
  137. svänga v
  138. svänga av * *
  139. svänga sina lurviga *
  140. svär- prefix *
  141. svära v * *
  142. svärd n *
  143. svärdfisk *
  144. svärdotter n *
  145. svärfar n *
  146. svärförälder *
  147. svärja *
  148. svärm *
  149. svärmor n *
  150. svärord *
  151. svärson n *
  152. svärta * * *
  153. svärta ned *
  154. svärta ner *
  155. sväva v *
  156. svävande *
  157. svävare *

sw

  1. Swaziland *
  2. sweetie *

sy

  1. sy v *
  2. syd adv n *
  3. Sydafrika proper *
  4. sydafrikanska n
  5. Sydamerika proper *
  6. sydamerikanska n
  7. Sydasien *
  8. sydcikoria *
  9. Sydeuropa *
  10. Sydjemen *
  11. Sydkarolina *
  12. Sydkinesiska sjön *
  13. Sydkorea proper *
  14. sydnäktergal n *
  15. Sydossetien *
  16. sydost n *
  17. Sydostasien *
  18. sydpol *
  19. sydsamiska n *
  20. Sydshetlandsöarna proper *
  21. sydsken *
  22. Sydsudan *
  23. sydsudanes *
  24. sydsudanesisk *
  25. syd-sydväst *
  26. sydsydväst *
  27. sydväst n
  28. sydvästra adj
  29. sydöst *
  30. sydöstra adj
  31. syfta på *
  32. syfte n *
  33. syl n *
  34. sylf *
  35. syll n *
  36. syllogism n *
  37. sylt n * *
  38. sylta n v *
  39. syltburk n
  40. sylvass adj
  41. Sylvia proper *
  42. symaskin *
  43. symbiotisk *
  44. symbol n *
  45. symbolisera v * *
  46. symbolisk adj
  47. symfoni *
  48. symmetriaxel n *
  49. symmetrisk adj *
  50. sympati n
  51. sympatisera v
  52. sympatisk adj * * *
  53. sympatiska nervsystemet *
  54. sympatisör n
  55. symptom *
  56. symtom *
  57. syn n * *
  58. syna v * *
  59. synagoga n *
  60. synagogföreståndare n
  61. synaps *
  62. synas v * * *
  63. synd n int * *
  64. synda v *
  65. syndabock n *
  66. syndare n
  67. syndfri *
  68. syndig adj * *
  69. syndikalism *
  70. syndlös *
  71. syndrom *
  72. synergi *
  73. synergieffekt *
  74. synförmåga *
  75. synkop *
  76. synkopera *
  77. synkron adj
  78. synkronisera v *
  79. synkronklappa *
  80. synlig adj *
  81. synnerhet n
  82. synnerligen adv
  83. Synnöve proper
  84. synonym * *
  85. synonymi n *
  86. synonymordbok n *
  87. synpunkt n *
  88. synsk *
  89. synskadad *
  90. synsätt n
  91. syntagm *
  92. syntax n *
  93. syntes n
  94. syntetisera v *
  95. synthesizer *
  96. synvilla *
  97. synvinkel n *
  98. syra n *
  99. syra- adj * *
  100. syraanhydrid *
  101. Syrah *
  102. syre n *
  103. syren *
  104. syrenbuske *
  105. syrgas n * *
  106. syrianska n
  107. Syrien proper *
  108. syrlig * *
  109. syrlighet * *
  110. syrsa n *
  111. syskon n *
  112. sysselsätta v
  113. sysselsättning n * *
  114. syssla n v *
  115. syssling n *
  116. sysslingbarn *
  117. system n *
  118. systematisera v
  119. systematisk adj
  120. systemkamera n
  121. syster n *
  122. systerdotter n *
  123. systerskap n * *
  124. systerson n * *

  1. adv conj pronoun n v * * * * * * * * *
  2. så att säga *
  3. sådan pronoun * *
  4. sådan far, sådan son *
  5. sådant är livet * *
  6. så det så *
  7. sådär adv *
  8. så fort som möjligt *
  9. såg n *
  10. såga v *
  11. sågspån *
  12. sågverk n
  13. såhär adv *
  14. såja, såja *
  15. såld adj
  16. således adv *
  17. såll n *
  18. sållning *
  19. sålunda adv *
  20. sång n * *
  21. sångare n *
  22. sångbok n *
  23. sångerska n
  24. sånglärka n *
  25. sångsvan n *
  26. sångtext *
  27. sån’t är livet * *
  28. såpa n v *
  29. såpbubbla n *
  30. såpbubblor *
  31. såpnejlika *
  32. såpopera n *
  33. sår n *
  34. såra v * *
  35. sårad * *
  36. sårbar adj *
  37. sårbarhet *
  38. sås n * *
  39. så sin havre *
  40. så småningom adv *
  41. så snart som *
  42. så snart som möjligt *
  43. såsom conj
  44. såvida ej *
  45. så vildhavre *
  46. så vitt jag vet * * *
  47. såväl conj
  48. så är det med det *

  1. säck n * *
  2. säckfull *
  3. säckkärra *
  4. säcklöpning n *
  5. säckpipa n *
  6. säcksnöre *
  7. säd n * *
  8. sädesblåsa n *
  9. sädescell *
  10. sädeskärve *
  11. sädesledare n *
  12. sädesslag *
  13. sädesuttömning n *
  14. sädesvätska *
  15. sädesärla n *
  16. säga v * * * *
  17. säga nej till *
  18. säga till *
  19. säga upp * *
  20. säga åt *
  21. säg det int
  22. sägen n
  23. säker adj * * *
  24. säkerhet n *
  25. säkerhetsarbete n
  26. säkerhetsbälte n *
  27. säkerhetspolis n *
  28. säkerhetspolitik n
  29. säkerhetsskydd n
  30. säkerhetsstyrka n
  31. säkerhetstjänst *
  32. säkerhetständsticka n
  33. säkerhetsvakt n
  34. säkerhetsåtgärd *
  35. säkerligen adv
  36. säkerställ *
  37. säkerställa v
  38. säkert adv *
  39. säkra v *
  40. säkring n *
  41. säl n *
  42. sälg n
  43. sälgpipa n
  44. sälja v * * *
  45. säljare *
  46. sälja som smör *
  47. sälja som smör i solsken *
  48. sälj inte skinnet innan björnen är skjuten *
  49. sällan adv int * *
  50. sälle *
  51. sällsam *
  52. sällsynt adj * *
  53. sällsynthet * *
  54. sända v *
  55. sändare n
  56. sända ut *
  57. sändning n *
  58. sändtagare *
  59. säng n *
  60. sängbord *
  61. sängbunden *
  62. sängdags *
  63. sängfösare *
  64. sängkamrat *
  65. sängliggande *
  66. sänka v n * * * * *
  67. sänkt *
  68. SÄPO abbr
  69. sär- prefix
  70. säregen *
  71. särkvark n *
  72. särsk. abbr
  73. särskild adj
  74. särskilja v *
  75. särskilt adv * *
  76. säsong n *
  77. säsongsvis adv
  78. säte n * *
  79. sätt n * * * *
  80. sätta v * * * * *
  81. sätta dit *
  82. sätta eld på *
  83. sätta fast v *
  84. sätta handbojor på *
  85. sätta i brand *
  86. sätta igång v
  87. sätta in * *
  88. sätta i parentes *
  89. sätta någon på plats *
  90. sätta pricken över i v
  91. sätta på v
  92. sättare *
  93. sätta sig *
  94. sätta till världen v
  95. sätta tänderna i *
  96. sätta ur stånd *
  97. sätta värde på *
  98. sättning *
  99. säv n
  100. sävlig *

  1. s.ö. abbr
  2. söder n adv *
  3. Söderköping proper
  4. Södermanland proper
  5. Södertälje proper
  6. södra adj *
  7. Södra ishavet proper *
  8. Södra oceanen proper *
  9. söka v * * * * *
  10. sökande n
  11. sökare *
  12. sökbar adj
  13. sökmotor n *
  14. sökning n *
  15. sökord n
  16. sökt adj
  17. sökväg n
  18. söl n
  19. söla v *
  20. sölig adj
  21. sölja n *
  22. söm n * *
  23. sömmerska *
  24. sömn n *
  25. sömnapné n *
  26. sömngångare *
  27. sömnig adj * *
  28. sömnigt adv
  29. sömnlös adj *
  30. sömnlöshet n *
  31. sömntuta *
  32. sömsmån n *
  33. söndag n *
  34. söndagsbilist *
  35. söndagsförare *
  36. söndagskläder *
  37. söndagskörd adj
  38. sönder adj * *
  39. söndra * *
  40. söndra och härska *
  41. Sören proper
  42. sörja n v * *
  43. söt adj * *
  44. söta v *
  45. sötad adj *
  46. sötcitron *
  47. sötma *
  48. sötningsmedel *
  49. sötnos n * *
  50. sötpotatis *
  51. sötsak n *
  52. sött adv *
  53. sötvatten n
  54. Söul proper *
  55. söva v