Reconstruction:Proto-Mon-Khmer/cɔʔ

Asterisk.svg
This Proto-Mon-Khmer entry contains reconstructed words and roots. As such, the term(s) in this entry are not directly attested, but are hypothesized to have existed based on comparative evidence.

Proto-Mon-KhmerEdit

EtymologyEdit

 • Proto-Mon-Khmer: *cɔʔ (Shorto, 2006, #41)

Compare also Proto-Austronesian *(w)asu (a similar looking root, although a connection is dubious).

Khmer (cɑɑ) is a loan borrowed from an old, unclear Vietic language.

NounEdit

*cɔʔ

 1. dog

DescendantsEdit

 • Aslian:
  • Jah Hut: cwǝʔ
  • Jahaic:
   • Jahai: ʔacĩʔ
  • Senoic:
   • Semai: chooq
   • Temiar: cuok
  • Semelaic:
   • Semaq Beri:
   • Semelai:
 • Bahnaric: *cɔː (Sidwell, 2011)
  • North Bahnaric: *cɔː (Sidwell, 2011)
  • West Bahnaric: *cɔː (Sidwell, 2011)
   • Brao: cɔː
   • Laven:
    • Jru': cɔː
  • Central Bahnaric: *cɔː (Sidwell, 2011)
   • Alak: cɔː
   • Bahnar: so
   • South Bahnaric: *sɔː (Sidwell, 2000)
 • Katuic: *ʔacɔɔ (Sidwell, 2005)
  • Pacoh: acho
  • Kui: ʔacɔː
  • Brau: ʔacɑː ~ ʔacɔː
 • Khasic: *ksəw (Sidwell, 2012)
 • Khmeric:
 • Khmuic: *cɔʔ (Sidwell, 2013)
  • Khsing-Mul: cɔː
  • O'du: cʌw
  • Khmu: sɔʔ
  • Phong: sɔː
 • Mangic:
  • Pakanic: *tsɔ (Hsiu, 2016)
   • Bolyu: tsu⁵³
  • Mang: θɔː¹
 • Monic:
 • Nicobaric:
 • Palaungic: *cɔʔ (Sidwell, 2010)
  • Plang:
   • La Gang: sóʔ
   • Man Noi: sóʔ
  • Riang: soʔ¹
  • Lamet: sɑʔ
  • Lawa: sɔʔ
 • Pearic: *c(ɔ)ʔ (Headley, 1985)
  • Chong: cʰoː
 • Vietic: *ʔa-cɔːʔ (Ferlus, 2007)

  Khmer (cɑɑ, Year of the Dog)

  • Arem: acɑːʔ
  • Chut:
   • Rục: acɔː³
   • Sách: acɔː³
  • Tho:
   • Cuối Chăm: cɒː³
   • Làng Lỡ: cɔː³
  • Malieng: cɔː³
  • Viet-Muong: