Overview edit

Rhymes:Czech pages in English Wiktionary serve as a Czech rhyming dictionary.

For a guide, see Rhymes:English and Wiktionary:Rhymes.

For a list of all Czech rhyme pages, see Category:Czech rhymes.

IPA for Czech: b: byl · c: těšit, teď, lať · d: délka · dʒ: bán · f: foukat, záchvěv · ɡ: gag, kdo · ɦ: hořet · j: jenom · ɟ: ďas · k: kolo, ping-pong · l: lak · m: mouka · n: nyní · ɲ: koně · ŋ: Hanka · p: pyl, nabob · r: robot · r̝: řeka · r̝̊: chřest, oř · s: stůl · ʃ: šelest · t: ten, led · ts: cena · tʃ: čas · v: vítr · x: chomout, práh · z: zima · ʒ: žár; a: matka · ɛ: let · ɪ: klid · o: pod · u: kup · aː: máma · ɛː: létat · iː: klít · oː: móda · uː: úroda, kůlna · ou: louka · ɛu: pneumonie · au: auto · l̩: Vltava, nikl · r̩: vrba, obr · ˈ: Stress falls on the first syllable of a word. See also W:Wikipedia:IPA for Czech and Slovak and W:Czech phonology; and Bičan's IPA pro češtinu and Šimáčková, Podlipský, Václav, Chládková, Czech spoken in Bohemia and Moravia (2012)

Vowel length, a working hypothesis: The distinction between a short vowel and a long vowel should be upheld, inspite of its often making no difference for the purpose of rhyme creation. Thus, "car" a "pár" should be filed to two pages (Rhymes:Czech/ar, Rhymes:Czech/aːr). An alternative would be to file "car" and "pár" to Rhymes:Czech/ar and get rid of Rhymes:Czech/aːr. A non-Czech model: Rhymes:Dutch/ɛm, Rhymes:Dutch/ɛːm.

Inflected forms: Inflected forms should be included, as they are actually used for rhyming. Thus, "mas", an inflected form of "maso", should be included in Rhymes:Czech/as.

For an example of mainspace (main namespace) markup of a link to a rhyme page, see kočka entry.

Index edit

Monosyllables edit

Rhymes for monosyllabic words
a ɛ ɛː ɪ o u ou
ts (c) -ats -aːts -ɛts -ɛːts -ɪts -iːts -ots -oːts -uts -uːts -outs -r̩ts -l̩ts
tʃ (č) -atʃ -aːtʃ -ɛtʃ -ɛːtʃ -ɪtʃ -iːtʃ -otʃ -oːtʃ -utʃ -uːtʃ -outʃ -r̩tʃ -l̩tʃ
f -af -aːf -ɛf -ɛːf -ɪf -iːf -of -oːf -uf -uːf -ouf -r̩f -l̩f
x (ch) -ax -aːx -ɛx -ɛːx -ɪx -iːx -ox -oːx -ux -uːx -oux -r̩x -l̩x
j -aj -aːj -ɛj -ɛːj -ɪj -iːj -oj -oːj -uj -uːj -ouj
k -ak -aːk -ɛk -ɛːk -ɪk -iːk -ok -oːk -uk -uːk -ouk -r̩k -l̩k
l -al -aːl -ɛl -ɛːl -ɪl -iːl -ol -oːl -ul -uːl -oul -r̩l
m -am -aːm -ɛm -ɛːm -ɪm -iːm -om -oːm -um -uːm -oum -r̩m -l̩m
n -an -aːn -ɛn -ɛːn -ɪn -iːn -on -oːn -un -uːn -oun -r̩n -l̩n
ɲ (ň) -aɲ -aːɲ -ɛɲ -ɛːɲ -ɪɲ -iːɲ -oɲ -oːɲ -uɲ -uːɲ -ouɲ -r̩ɲ -l̩ɲ
p -ap -aːp -ɛp -ɛːp -ɪp -iːp -op -oːp -up -uːp -oup -r̩p -l̩p
r -ar -aːr -ɛr -ɛːr -ɪr -iːr -or -oːr -ur -uːr -our
r̝̊ (ř) -ar̝̊ -aːr̝̊ -ɛr̝̊ -ɛːr̝̊ -ɪr̝̊ -iːr̝̊ -or̝̊ -oːr̝̊ -ur̝̊ -uːr̝̊ -our̝̊
s -as -aːs -ɛs -ɛːs -ɪs -iːs -os -oːs -us -uːs -ous -r̩s -l̩s
st -ast -aːst -ɛst -ɛːst -ɪst -iːst -ost -oːst -ust -uːst -oust -r̩st -l̩st
ʃ (š) -aʃ -aːʃ -ɛʃ -ɛːʃ -ɪʃ -iːʃ -oʃ -oːʃ -uʃ -uːʃ -ouʃ -r̩ʃ -l̩ʃ
t -at -aːt -ɛt -ɛːt -ɪt -iːt -ot -oːt -ut -uːt -out -r̩t -l̩t
c (ť) -ac -aːc -ɛc -ɛːc -ɪc -iːc -oc -oːc -uc -uːc -ouc -r̩c -l̩c

Disyllables edit

Rhymes for disyllabic words
b a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aba -abaː -abɛ -abɛː -abɪ -abiː -abo -aboː -abu -abuː -abou
-aːba -aːbaː -aːbɛ -aːbɛː -aːbɪ -aːbiː -aːbo -aːboː -aːbu -aːbuː -aːbou
ɛ -ɛba -ɛbaː -ɛbɛ -ɛbɛː -ɛbɪ -ɛbiː -ɛbo -ɛboː -ɛbu -ɛbuː -ɛbou
ɛː -ɛːba -ɛːbaː -ɛːbɛ -ɛːbɛː -ɛːbɪ -ɛːbiː -ɛːbo -ɛːboː -ɛːbu -ɛːbuː -ɛːbou
ɪ -ɪba -ɪbaː -ɪbɛ -ɪbɛː -ɪbɪ -ɪbiː -ɪbo -ɪboː -ɪbu -ɪbuː -ɪbou
-iːba -iːbaː -iːbɛ -iːbɛː -iːbɪ -iːbiː -iːbo -iːboː -iːbu -iːbuː -iːbou
o -oba -obaː -obɛ -obɛː -obɪ -obiː -obo -oboː -obu -obuː -obou
-oːba -oːbaː -oːbɛ -oːbɛː -oːbɪ -oːbiː -oːbo -oːboː -oːbu -oːbuː -oːbou
u -uba -ubaː -ubɛ -ubɛː -ubɪ -ubiː -ubo -uboː -ubu -ubuː -ubou
-uːba -uːbaː -uːbɛ -uːbɛː -uːbɪ -uːbiː -uːbo -uːboː -uːbu -uːbuː -uːbou
ts (c) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -atsa -atsaː -atsɛ -atsɛː -atsɪ -atsiː -atso -atsoː -atsu -atsuː -atsou
-aːtsa -aːtsaː -aːtsɛ -aːtsɛː -aːtsɪ -aːtsiː -aːtso -aːtsoː -aːtsu -aːtsuː -aːtsou
ɛ -ɛtsa -ɛtsaː -ɛtsɛ -ɛtsɛː -ɛtsɪ -ɛtsiː -ɛtso -ɛtsoː -ɛtsu -ɛtsuː -ɛtsou
ɛː -ɛːtsa -ɛːtsaː -ɛːtsɛ -ɛːtsɛː -ɛːtsɪ -ɛːtsiː -ɛːtso -ɛːtsoː -ɛːtsu -ɛːtsuː -ɛːtsou
ɪ -ɪtsa -ɪtsaː -ɪtsɛ -ɪtsɛː -ɪtsɪ -ɪtsiː -ɪtso -ɪtsoː -ɪtsu -ɪtsuː -ɪtsou
-iːtsa -iːtsaː -iːtsɛ -iːtsɛː -iːtsɪ -iːtsiː -iːtso -iːtsoː -iːtsu -iːtsuː -iːtsou
o -otsa -otsaː -otsɛ -otsɛː -otsɪ -otsiː -otso -otsoː -otsu -otsuː -otsou
-oːtsa -oːtsaː -oːtsɛ -oːtsɛː -oːtsɪ -oːtsiː -oːtso -oːtsoː -oːtsu -oːtsuː -oːtsou
u -utsa -utsaː -utsɛ -utsɛː -utsɪ -utsiː -utso -utsoː -utsu -utsuː -utsou
-uːtsa -uːtsaː -uːtsɛ -uːtsɛː -uːtsɪ -uːtsiː -uːtso -uːtsoː -uːtsu -uːtsuː -uːtsou
tʃ (č) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -atʃa -atʃaː -atʃɛ -atʃɛː -atʃɪ -atʃiː -atʃo -atʃoː -atʃu -atʃuː -atʃou
-aːtʃa -aːtʃaː -aːtʃɛ -aːtʃɛː -aːtʃɪ -aːtʃiː -aːtʃo -aːtʃoː -aːtʃu -aːtʃuː -aːtʃou
ɛ -ɛtʃa -ɛtʃaː -ɛtʃɛ -ɛtʃɛː -ɛtʃɪ -ɛtʃiː -ɛtʃo -ɛtʃoː -ɛtʃu -ɛtʃuː -ɛtʃou
ɛː -ɛːtʃa -ɛːtʃaː -ɛːtʃɛ -ɛːtʃɛː -ɛːtʃɪ -ɛːtʃiː -ɛːtʃo -ɛːtʃoː -ɛːtʃu -ɛːtʃuː -ɛːtʃou
ɪ -ɪtʃa -ɪtʃaː -ɪtʃɛ -ɪtʃɛː -ɪtʃɪ -ɪtʃiː -ɪtʃo -ɪtʃoː -ɪtʃu -ɪtʃuː -ɪtʃou
-iːtʃa -iːtʃaː -iːtʃɛ -iːtʃɛː -iːtʃɪ -iːtʃiː -iːtʃo -iːtʃoː -iːtʃu -iːtʃuː -iːtʃou
o -otʃa -otʃaː -otʃɛ -otʃɛː -otʃɪ -otʃiː -otʃo -otʃoː -otʃu -otʃuː -otʃou
-oːtʃa -oːtʃaː -oːtʃɛ -oːtʃɛː -oːtʃɪ -oːtʃiː -oːtʃo -oːtʃoː -oːtʃu -oːtʃuː -oːtʃou
u -utʃa -utʃaː -utʃɛ -utʃɛː -utʃɪ -utʃiː -utʃo -utʃoː -utʃu -utʃuː -utʃou
-uːtʃa -uːtʃaː -uːtʃɛ -uːtʃɛː -uːtʃɪ -uːtʃiː -uːtʃo -uːtʃoː -uːtʃu -uːtʃuː -uːtʃou
tʃk (čk) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -atʃka -atʃkaː -atʃkɛ -atʃkɛː -atʃkɪ -atʃkiː -atʃko -atʃkoː -atʃku -atʃkuː -atʃkou
-aːtʃka -aːtʃkaː -aːtʃkɛ -aːtʃkɛː -aːtʃkɪ -aːtʃkiː -aːtʃko -aːtʃkoː -aːtʃku -aːtʃkuː -aːtʃkou
ɛ -ɛtʃka -ɛtʃkaː -ɛtʃkɛ -ɛtʃkɛː -ɛtʃkɪ -ɛtʃkiː -ɛtʃko -ɛtʃkoː -ɛtʃku -ɛtʃkuː -ɛtʃkou
ɛː -ɛːtʃka -ɛːtʃkaː -ɛːtʃkɛ -ɛːtʃkɛː -ɛːtʃkɪ -ɛːtʃkiː -ɛːtʃko -ɛːtʃkoː -ɛːtʃku -ɛːtʃkuː -ɛːtʃkou
ɪ -ɪtʃka -ɪtʃkaː -ɪtʃkɛ -ɪtʃkɛː -ɪtʃkɪ -ɪtʃkiː -ɪtʃko -ɪtʃkoː -ɪtʃku -ɪtʃkuː -ɪtʃkou
-iːtʃka -iːtʃkaː -iːtʃkɛ -iːtʃkɛː -iːtʃkɪ -iːtʃkiː -iːtʃko -iːtʃkoː -iːtʃku -iːtʃkuː -iːtʃkou
o -otʃka -otʃkaː -otʃkɛ -otʃkɛː -otʃkɪ -otʃkiː -otʃko -otʃkoː -otʃku -otʃkuː -otʃkou
-oːtʃka -oːtʃkaː -oːtʃkɛ -oːtʃkɛː -oːtʃkɪ -oːtʃkiː -oːtʃko -oːtʃkoː -oːtʃku -oːtʃkuː -oːtʃkou
u -utʃka -utʃkaː -utʃkɛ -utʃkɛː -utʃkɪ -utʃkiː -utʃko -utʃkoː -utʃku -utʃkuː -utʃkou
-uːtʃka -uːtʃkaː -uːtʃkɛ -uːtʃkɛː -uːtʃkɪ -uːtʃkiː -uːtʃko -uːtʃkoː -uːtʃku -uːtʃkuː -uːtʃkou
d a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -ada -adaː -adɛ -adɛː -adɪ -adiː -ado -adoː -adu -aduː -adou
-aːda -aːdaː -aːdɛ -aːdɛː -aːdɪ -aːdiː -aːdo -aːdoː -aːdu -aːduː -aːdou
ɛ -ɛda -ɛdaː -ɛdɛ -ɛdɛː -ɛdɪ -ɛdiː -ɛdo -ɛdoː -ɛdu -ɛduː -ɛdou
ɛː -ɛːda -ɛːdaː -ɛːdɛ -ɛːdɛː -ɛːdɪ -ɛːdiː -ɛːdo -ɛːdoː -ɛːdu -ɛːduː -ɛːdou
ɪ -ɪda -ɪdaː -ɪdɛ -ɪdɛː -ɪdɪ -ɪdiː -ɪdo -ɪdoː -ɪdu -ɪduː -ɪdou
-iːda -iːdaː -iːdɛ -iːdɛː -iːdɪ -iːdiː -iːdo -iːdoː -iːdu -iːduː -iːdou
o -oda -odaː -odɛ -odɛː -odɪ -odiː -odo -odoː -odu -oduː -odou
-oːda -oːdaː -oːdɛ -oːdɛː -oːdɪ -oːdiː -oːdo -oːdoː -oːdu -oːduː -oːdou
u -uda -udaː -udɛ -udɛː -udɪ -udiː -udo -udoː -udu -uduː -udou
-uːda -uːdaː -uːdɛ -uːdɛː -uːdɪ -uːdiː -uːdo -uːdoː -uːdu -uːduː -uːdou
ɟ (ď) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aɟa -aɟaː -aɟɛ -aɟɛː -aɟɪ -aɟiː -aɟo -aɟoː -aɟu -aɟuː -aɟou
-aːɟa -aːɟaː -aːɟɛ -aːɟɛː -aːɟɪ -aːɟiː -aːɟo -aːɟoː -aːɟu -aːɟuː -aːɟou
ɛ -ɛɟa -ɛɟaː -ɛɟɛ -ɛɟɛː -ɛɟɪ -ɛɟiː -ɛɟo -ɛɟoː -ɛɟu -ɛɟuː -ɛɟou
ɛː -ɛːɟa -ɛːɟaː -ɛːɟɛ -ɛːɟɛː -ɛːɟɪ -ɛːɟiː -ɛːɟo -ɛːɟoː -ɛːɟu -ɛːɟuː -ɛːɟou
ɪ -ɪɟa -ɪɟaː -ɪɟɛ -ɪɟɛː -ɪɟɪ -ɪɟiː -ɪɟo -ɪɟoː -ɪɟu -ɪɟuː -ɪɟou
-iːɟa -iːɟaː -iːɟɛ -iːɟɛː -iːɟɪ -iːɟiː -iːɟo -iːɟoː -iːɟu -iːɟuː -iːɟou
o -oɟa -oɟaː -oɟɛ -oɟɛː -oɟɪ -oɟiː -oɟo -oɟoː -oɟu -oɟuː -oɟou
-oːɟa -oːɟaː -oːɟɛ -oːɟɛː -oːɟɪ -oːɟiː -oːɟo -oːɟoː -oːɟu -oːɟuː -oːɟou
u -uɟa -uɟaː -uɟɛ -uɟɛː -uɟɪ -uɟiː -uɟo -uɟoː -uɟu -uɟuː -uɟou
-uːɟa -uːɟaː -uːɟɛ -uːɟɛː -uːɟɪ -uːɟiː -uːɟo -uːɟoː -uːɟu -uːɟuː -uːɟou
f a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -afa -afaː -afɛ -afɛː -afɪ -afiː -afo -afoː -afu -afuː -afou
-aːfa -aːfaː -aːfɛ -aːfɛː -aːfɪ -aːfiː -aːfo -aːfoː -aːfu -aːfuː -aːfou
ɛ -ɛfa -ɛfaː -ɛfɛ -ɛfɛː -ɛfɪ -ɛfiː -ɛfo -ɛfoː -ɛfu -ɛfuː -ɛfou
ɛː -ɛːfa -ɛːfaː -ɛːfɛ -ɛːfɛː -ɛːfɪ -ɛːfiː -ɛːfo -ɛːfoː -ɛːfu -ɛːfuː -ɛːfou
ɪ -ɪfa -ɪfaː -ɪfɛ -ɪfɛː -ɪfɪ -ɪfiː -ɪfo -ɪfoː -ɪfu -ɪfuː -ɪfou
-iːfa -iːfaː -iːfɛ -iːfɛː -iːfɪ -iːfiː -iːfo -iːfoː -iːfu -iːfuː -iːfou
o -ofa -ofaː -ofɛ -ofɛː -ofɪ -ofiː -ofo -ofoː -ofu -ofuː -ofou
-oːfa -oːfaː -oːfɛ -oːfɛː -oːfɪ -oːfiː -oːfo -oːfoː -oːfu -oːfuː -oːfou
u -ufa -ufaː -ufɛ -ufɛː -ufɪ -ufiː -ufo -ufoː -ufu -ufuː -ufou
-uːfa -uːfaː -uːfɛ -uːfɛː -uːfɪ -uːfiː -uːfo -uːfoː -uːfu -uːfuː -uːfou
ɡ a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aɡa -aɡaː -aɡɛ -aɡɛː -aɡɪ -aɡiː -aɡo -aɡoː -aɡu -aɡuː -aɡou
-aːɡa -aːɡaː -aːɡɛ -aːɡɛː -aːɡɪ -aːɡiː -aːɡo -aːɡoː -aːɡu -aːɡuː -aːɡou
ɛ -ɛɡa -ɛɡaː -ɛɡɛ -ɛɡɛː -ɛɡɪ -ɛɡiː -ɛɡo -ɛɡoː -ɛɡu -ɛɡuː -ɛɡou
ɛː -ɛːɡa -ɛːɡaː -ɛːɡɛ -ɛːɡɛː -ɛːɡɪ -ɛːɡiː -ɛːɡo -ɛːɡoː -ɛːɡu -ɛːɡuː -ɛːɡou
ɪ -ɪɡa -ɪɡaː -ɪɡɛ -ɪɡɛː -ɪɡɪ -ɪɡiː -ɪɡo -ɪɡoː -ɪɡu -ɪɡuː -ɪɡou
-iːɡa -iːɡaː -iːɡɛ -iːɡɛː -iːɡɪ -iːɡiː -iːɡo -iːɡoː -iːɡu -iːɡuː -iːɡou
o -oɡa -oɡaː -oɡɛ -oɡɛː -oɡɪ -oɡiː -oɡo -oɡoː -oɡu -oɡuː -oɡou
-oːɡa -oːɡaː -oːɡɛ -oːɡɛː -oːɡɪ -oːɡiː -oːɡo -oːɡoː -oːɡu -oːɡuː -oːɡou
u -uɡa -uɡaː -uɡɛ -uɡɛː -uɡɪ -uɡiː -uɡo -uɡoː -uɡu -uɡuː -uɡou
-uːɡa -uːɡaː -uːɡɛ -uːɡɛː -uːɡɪ -uːɡiː -uːɡo -uːɡoː -uːɡu -uːɡuː -uːɡou
ɦ (h) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aɦa -aɦaː -aɦɛ -aɦɛː -aɦɪ -aɦiː -aɦo -aɦoː -aɦu -aɦuː -aɦou
-aːɦa -aːɦaː -aːɦɛ -aːɦɛː -aːɦɪ -aːɦiː -aːɦo -aːɦoː -aːɦu -aːɦuː -aːɦou
ɛ -ɛɦa -ɛɦaː -ɛɦɛ -ɛɦɛː -ɛɦɪ -ɛɦiː -ɛɦo -ɛɦoː -ɛɦu -ɛɦuː -ɛɦou
ɛː -ɛːɦa -ɛːɦaː -ɛːɦɛ -ɛːɦɛː -ɛːɦɪ -ɛːɦiː -ɛːɦo -ɛːɦoː -ɛːɦu -ɛːɦuː -ɛːɦou
ɪ -ɪɦa -ɪɦaː -ɪɦɛ -ɪɦɛː -ɪɦɪ -ɪɦiː -ɪɦo -ɪɦoː -ɪɦu -ɪɦuː -ɪɦou
-iːɦa -iːɦaː -iːɦɛ -iːɦɛː -iːɦɪ -iːɦiː -iːɦo -iːɦoː -iːɦu -iːɦuː -iːɦou
o -oɦa -oɦaː -oɦɛ -oɦɛː -oɦɪ -oɦiː -oɦo -oɦoː -oɦu -oɦuː -oɦou
-oːɦa -oːɦaː -oːɦɛ -oːɦɛː -oːɦɪ -oːɦiː -oːɦo -oːɦoː -oːɦu -oːɦuː -oːɦou
u -uɦa -uɦaː -uɦɛ -uɦɛː -uɦɪ -uɦiː -uɦo -uɦoː -uɦu -uɦuː -uɦou
-uːɦa -uːɦaː -uːɦɛ -uːɦɛː -uːɦɪ -uːɦiː -uːɦo -uːɦoː -uːɦu -uːɦuː -uːɦou
x (ch) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -axa -axaː -axɛ -axɛː -axɪ -axiː -axo -axoː -axu -axuː -axou
-aːxa -aːxaː -aːxɛ -aːxɛː -aːxɪ -aːxiː -aːxo -aːxoː -aːxu -aːxuː -aːxou
ɛ -ɛxa -ɛxaː -ɛxɛ -ɛxɛː -ɛxɪ -ɛxiː -ɛxo -ɛxoː -ɛxu -ɛxuː -ɛxou
ɛː -ɛːxa -ɛːxaː -ɛːxɛ -ɛːxɛː -ɛːxɪ -ɛːxiː -ɛːxo -ɛːxoː -ɛːxu -ɛːxuː -ɛːxou
ɪ -ɪxa -ɪxaː -ɪxɛ -ɪxɛː -ɪxɪ -ɪxiː -ɪxo -ɪxoː -ɪxu -ɪxuː -ɪxou
-iːxa -iːxaː -iːxɛ -iːxɛː -iːxɪ -iːxiː -iːxo -iːxoː -iːxu -iːxuː -iːxou
o -oxa -oxaː -oxɛ -oxɛː -oxɪ -oxiː -oxo -oxoː -oxu -oxuː -oxou
-oːxa -oːxaː -oːxɛ -oːxɛː -oːxɪ -oːxiː -oːxo -oːxoː -oːxu -oːxuː -oːxou
u -uxa -uxaː -uxɛ -uxɛː -uxɪ -uxiː -uxo -uxoː -uxu -uxuː -uxou
-uːxa -uːxaː -uːxɛ -uːxɛː -uːxɪ -uːxiː -uːxo -uːxoː -uːxu -uːxuː -uːxou
j a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aja -ajaː -ajɛ -ajɛː -ajɪ -ajiː -ajo -ajoː -aju -ajuː -ajou
-aːja -aːjaː -aːjɛ -aːjɛː -aːjɪ -aːjiː -aːjo -aːjoː -aːju -aːjuː -aːjou
ɛ -ɛja -ɛjaː -ɛjɛ -ɛjɛː -ɛjɪ -ɛjiː -ɛjo -ɛjoː -ɛju -ɛjuː -ɛjou
ɛː -ɛːja -ɛːjaː -ɛːjɛ -ɛːjɛː -ɛːjɪ -ɛːjiː -ɛːjo -ɛːjoː -ɛːju -ɛːjuː -ɛːjou
ɪ -ɪja -ɪjaː -ɪjɛ -ɪjɛː -ɪjɪ -ɪjiː -ɪjo -ɪjoː -ɪju -ɪjuː -ɪjou
-iːja -iːjaː -iːjɛ -iːjɛː -iːjɪ -iːjiː -iːjo -iːjoː -iːju -iːjuː -iːjou
o -oja -ojaː -ojɛ -ojɛː -ojɪ -ojiː -ojo -ojoː -oju -ojuː -ojou
-oːja -oːjaː -oːjɛ -oːjɛː -oːjɪ -oːjiː -oːjo -oːjoː -oːju -oːjuː -oːjou
u -uja -ujaː -ujɛ -ujɛː -ujɪ -ujiː -ujo -ujoː -uju -ujuː -ujou
-uːja -uːjaː -uːjɛ -uːjɛː -uːjɪ -uːjiː -uːjo -uːjoː -uːju -uːjuː -uːjou
k a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aka -akaː -akɛ -akɛː -akɪ -akiː -ako -akoː -aku -akuː -akou
-aːka -aːkaː -aːkɛ -aːkɛː -aːkɪ -aːkiː -aːko -aːkoː -aːku -aːkuː -aːkou
ɛ -ɛka -ɛkaː -ɛkɛ -ɛkɛː -ɛkɪ -ɛkiː -ɛko -ɛkoː -ɛku -ɛkuː -ɛkou
ɛː -ɛːka -ɛːkaː -ɛːkɛ -ɛːkɛː -ɛːkɪ -ɛːkiː -ɛːko -ɛːkoː -ɛːku -ɛːkuː -ɛːkou
ɪ -ɪka -ɪkaː -ɪkɛ -ɪkɛː -ɪkɪ -ɪkiː -ɪko -ɪkoː -ɪku -ɪkuː -ɪkou
-iːka -iːkaː -iːkɛ -iːkɛː -iːkɪ -iːkiː -iːko -iːkoː -iːku -iːkuː -iːkou
o -oka -okaː -okɛ -okɛː -okɪ -okiː -oko -okoː -oku -okuː -okou
-oːka -oːkaː -oːkɛ -oːkɛː -oːkɪ -oːkiː -oːko -oːkoː -oːku -oːkuː -oːkou
u -uka -ukaː -ukɛ -ukɛː -ukɪ -ukiː -uko -ukoː -uku -ukuː -ukou
-uːka -uːkaː -uːkɛ -uːkɛː -uːkɪ -uːkiː -uːko -uːkoː -uːku -uːkuː -uːkou
l a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -ala -alaː -alɛ -alɛː -alɪ -aliː -alo -aloː -alu -aluː -alou
-aːla -aːlaː -aːlɛ -aːlɛː -aːlɪ -aːliː -aːlo -aːloː -aːlu -aːluː -aːlou
ɛ -ɛla -ɛlaː -ɛlɛ -ɛlɛː -ɛlɪ -ɛliː -ɛlo -ɛloː -ɛlu -ɛluː -ɛlou
ɛː -ɛːla -ɛːlaː -ɛːlɛ -ɛːlɛː -ɛːlɪ -ɛːliː -ɛːlo -ɛːloː -ɛːlu -ɛːluː -ɛːlou
ɪ -ɪla -ɪlaː -ɪlɛ -ɪlɛː -ɪlɪ -ɪliː -ɪlo -ɪloː -ɪlu -ɪluː -ɪlou
-iːla -iːlaː -iːlɛ -iːlɛː -iːlɪ -iːliː -iːlo -iːloː -iːlu -iːluː -iːlou
o -ola -olaː -olɛ -olɛː -olɪ -oliː -olo -oloː -olu -oluː -olou
-oːla -oːlaː -oːlɛ -oːlɛː -oːlɪ -oːliː -oːlo -oːloː -oːlu -oːluː -oːlou
u -ula -ulaː -ulɛ -ulɛː -ulɪ -uliː -ulo -uloː -ulu -uluː -ulou
-uːla -uːlaː -uːlɛ -uːlɛː -uːlɪ -uːliː -uːlo -uːloː -uːlu -uːluː -uːlou
lk a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -alka -alkaː -alkɛ -alkɛː -alkɪ -alkiː -alko -alkoː -alku -alkuː -alkou
-aːlka -aːlkaː -aːlkɛ -aːlkɛː -aːlkɪ -aːlkiː -aːlko -aːlkoː -aːlku -aːlkuː -aːlkou
ɛ -ɛlka -ɛlkaː -ɛlkɛ -ɛlkɛː -ɛlkɪ -ɛlkiː -ɛlko -ɛlkoː -ɛlku -ɛlkuː -ɛlkou
ɛː -ɛːlka -ɛːlkaː -ɛːlkɛ -ɛːlkɛː -ɛːlkɪ -ɛːlkiː -ɛːlko -ɛːlkoː -ɛːlku -ɛːlkuː -ɛːlkou
ɪ -ɪlka -ɪlkaː -ɪlkɛ -ɪlkɛː -ɪlkɪ -ɪlkiː -ɪlko -ɪlkoː -ɪlku -ɪlkuː -ɪlkou
-iːlka -iːlkaː -iːlkɛ -iːlkɛː -iːlkɪ -iːlkiː -iːlko -iːlkoː -iːlku -iːlkuː -iːlkou
o -olka -olkaː -olkɛ -olkɛː -olkɪ -olkiː -olko -olkoː -olku -olkuː -olkou
-oːlka -oːlkaː -oːlkɛ -oːlkɛː -oːlkɪ -oːlkiː -oːlko -oːlkoː -oːlku -oːlkuː -oːlkou
u -ulka -ulkaː -ulkɛ -ulkɛː -ulkɪ -ulkiː -ulko -ulkoː -ulku -ulkuː -ulkou
-uːlka -uːlkaː -uːlkɛ -uːlkɛː -uːlkɪ -uːlkiː -uːlko -uːlkoː -uːlku -uːlkuː -uːlkou
m a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -ama -amaː -amɛ -amɛː -amɪ -amiː -amo -amoː -amu -amuː -amou
-aːma -aːmaː -aːmɛ -aːmɛː -aːmɪ -aːmiː -aːmo -aːmoː -aːmu -aːmuː -aːmou
ɛ -ɛma -ɛmaː -ɛmɛ -ɛmɛː -ɛmɪ -ɛmiː -ɛmo -ɛmoː -ɛmu -ɛmuː -ɛmou
ɛː -ɛːma -ɛːmaː -ɛːmɛ -ɛːmɛː -ɛːmɪ -ɛːmiː -ɛːmo -ɛːmoː -ɛːmu -ɛːmuː -ɛːmou
ɪ -ɪma -ɪmaː -ɪmɛ -ɪmɛː -ɪmɪ -ɪmiː -ɪmo -ɪmoː -ɪmu -ɪmuː -ɪmou
-iːma -iːmaː -iːmɛ -iːmɛː -iːmɪ -iːmiː -iːmo -iːmoː -iːmu -iːmuː -iːmou
o -oma -omaː -omɛ -omɛː -omɪ -omiː -omo -omoː -omu -omuː -omou
-oːma -oːmaː -oːmɛ -oːmɛː -oːmɪ -oːmiː -oːmo -oːmoː -oːmu -oːmuː -oːmou
u -uma -umaː -umɛ -umɛː -umɪ -umiː -umo -umoː -umu -umuː -umou
-uːma -uːmaː -uːmɛ -uːmɛː -uːmɪ -uːmiː -uːmo -uːmoː -uːmu -uːmuː -uːmou
n a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -ana -anaː -anɛ -anɛː -anɪ -aniː -ano -anoː -anu -anuː -anou
-aːna -aːnaː -aːnɛ -aːnɛː -aːnɪ -aːniː -aːno -aːnoː -aːnu -aːnuː -aːnou
ɛ -ɛna -ɛnaː -ɛnɛ -ɛnɛː -ɛnɪ -ɛniː -ɛno -ɛnoː -ɛnu -ɛnuː -ɛnou
ɛː -ɛːna -ɛːnaː -ɛːnɛ -ɛːnɛː -ɛːnɪ -ɛːniː -ɛːno -ɛːnoː -ɛːnu -ɛːnuː -ɛːnou
ɪ -ɪna -ɪnaː -ɪnɛ -ɪnɛː -ɪnɪ -ɪniː -ɪno -ɪnoː -ɪnu -ɪnuː -ɪnou
-iːna -iːnaː -iːnɛ -iːnɛː -iːnɪ -iːniː -iːno -iːnoː -iːnu -iːnuː -iːnou
o -ona -onaː -onɛ -onɛː -onɪ -oniː -ono -onoː -onu -onuː -onou
-oːna -oːnaː -oːnɛ -oːnɛː -oːnɪ -oːniː -oːno -oːnoː -oːnu -oːnuː -oːnou
u -una -unaː -unɛ -unɛː -unɪ -uniː -uno -unoː -unu -unuː -unou
-uːna -uːnaː -uːnɛ -uːnɛː -uːnɪ -uːniː -uːno -uːnoː -uːnu -uːnuː -uːnou
ɲ (ň) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aɲa -aɲaː -aɲɛ -aɲɛː -aɲɪ -aɲiː -aɲo -aɲoː -aɲu -aɲuː -aɲou
-aːɲa -aːɲaː -aːɲɛ -aːɲɛː -aːɲɪ -aːɲiː -aːɲo -aːɲoː -aːɲu -aːɲuː -aːɲou
ɛ -ɛɲa -ɛɲaː -ɛɲɛ -ɛɲɛː -ɛɲɪ -ɛɲiː -ɛɲo -ɛɲoː -ɛɲu -ɛɲuː -ɛɲou
ɛː -ɛːɲa -ɛːɲaː -ɛːɲɛ -ɛːɲɛː -ɛːɲɪ -ɛːɲiː -ɛːɲo -ɛːɲoː -ɛːɲu -ɛːɲuː -ɛːɲou
ɪ -ɪɲa -ɪɲaː -ɪɲɛ -ɪɲɛː -ɪɲɪ -ɪɲiː -ɪɲo -ɪɲoː -ɪɲu -ɪɲuː -ɪɲou
-iːɲa -iːɲaː -iːɲɛ -iːɲɛː -iːɲɪ -iːɲiː -iːɲo -iːɲoː -iːɲu -iːɲuː -iːɲou
o -oɲa -oɲaː -oɲɛ -oɲɛː -oɲɪ -oɲiː -oɲo -oɲoː -oɲu -oɲuː -oɲou
-oːɲa -oːɲaː -oːɲɛ -oːɲɛː -oːɲɪ -oːɲiː -oːɲo -oːɲoː -oːɲu -oːɲuː -oːɲou
u -uɲa -uɲaː -uɲɛ -uɲɛː -uɲɪ -uɲiː -uɲo -uɲoː -uɲu -uɲuː -uɲou
-uːɲa -uːɲaː -uːɲɛ -uːɲɛː -uːɲɪ -uːɲiː -uːɲo -uːɲoː -uːɲu -uːɲuː -uːɲou
p a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -apa -apaː -apɛ -apɛː -apɪ -apiː -apo -apoː -apu -apuː -apou
-aːpa -aːpaː -aːpɛ -aːpɛː -aːpɪ -aːpiː -aːpo -aːpoː -aːpu -aːpuː -aːpou
ɛ -ɛpa -ɛpaː -ɛpɛ -ɛpɛː -ɛpɪ -ɛpiː -ɛpo -ɛpoː -ɛpu -ɛpuː -ɛpou
ɛː -ɛːpa -ɛːpaː -ɛːpɛ -ɛːpɛː -ɛːpɪ -ɛːpiː -ɛːpo -ɛːpoː -ɛːpu -ɛːpuː -ɛːpou
ɪ -ɪpa -ɪpaː -ɪpɛ -ɪpɛː -ɪpɪ -ɪpiː -ɪpo -ɪpoː -ɪpu -ɪpuː -ɪpou
-iːpa -iːpaː -iːpɛ -iːpɛː -iːpɪ -iːpiː -iːpo -iːpoː -iːpu -iːpuː -iːpou
o -opa -opaː -opɛ -opɛː -opɪ -opiː -opo -opoː -opu -opuː -opou
-oːpa -oːpaː -oːpɛ -oːpɛː -oːpɪ -oːpiː -oːpo -oːpoː -oːpu -oːpuː -oːpou
u -upa -upaː -upɛ -upɛː -upɪ -upiː -upo -upoː -upu -upuː -upou
-uːpa -uːpaː -uːpɛ -uːpɛː -uːpɪ -uːpiː -uːpo -uːpoː -uːpu -uːpuː -uːpou
r a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -ara -araː -arɛ -arɛː -arɪ -ariː -aro -aroː -aru -aruː -arou
-aːra -aːraː -aːrɛ -aːrɛː -aːrɪ -aːriː -aːro -aːroː -aːru -aːruː -aːrou
ɛ -ɛra -ɛraː -ɛrɛ -ɛrɛː -ɛrɪ -ɛriː -ɛro -ɛroː -ɛru -ɛruː -ɛrou
ɛː -ɛːra -ɛːraː -ɛːrɛ -ɛːrɛː -ɛːrɪ -ɛːriː -ɛːro -ɛːroː -ɛːru -ɛːruː -ɛːrou
ɪ -ɪra -ɪraː -ɪrɛ -ɪrɛː -ɪrɪ -ɪriː -ɪro -ɪroː -ɪru -ɪruː -ɪrou
-iːra -iːraː -iːrɛ -iːrɛː -iːrɪ -iːriː -iːro -iːroː -iːru -iːruː -iːrou
o -ora -oraː -orɛ -orɛː -orɪ -oriː -oro -oroː -oru -oruː -orou
-oːra -oːraː -oːrɛ -oːrɛː -oːrɪ -oːriː -oːro -oːroː -oːru -oːruː -oːrou
u -ura -uraː -urɛ -urɛː -urɪ -uriː -uro -uroː -uru -uruː -urou
-uːra -uːraː -uːrɛ -uːrɛː -uːrɪ -uːriː -uːro -uːroː -uːru -uːruː -uːrou
r̝ (ř) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -ar̝a -ar̝aː -ar̝ɛ -ar̝ɛː -ar̝ɪ -ar̝iː -ar̝o -ar̝oː -ar̝u -ar̝uː -ar̝ou
-aːr̝a -aːr̝aː -aːr̝ɛ -aːr̝ɛː -aːr̝ɪ -aːr̝iː -aːr̝o -aːr̝oː -aːr̝u -aːr̝uː -aːr̝ou
ɛ -ɛr̝a -ɛr̝aː -ɛr̝ɛ -ɛr̝ɛː -ɛr̝ɪ -ɛr̝iː -ɛr̝o -ɛr̝oː -ɛr̝u -ɛr̝uː -ɛr̝ou
ɛː -ɛːr̝a -ɛːr̝aː -ɛːr̝ɛ -ɛːr̝ɛː -ɛːr̝ɪ -ɛːr̝iː -ɛːr̝o -ɛːr̝oː -ɛːr̝u -ɛːr̝uː -ɛːr̝ou
ɪ -ɪr̝a -ɪr̝aː -ɪr̝ɛ -ɪr̝ɛː -ɪr̝ɪ -ɪr̝iː -ɪr̝o -ɪr̝oː -ɪr̝u -ɪr̝uː -ɪr̝ou
-iːr̝a -iːr̝aː -iːr̝ɛ -iːr̝ɛː -iːr̝ɪ -iːr̝iː -iːr̝o -iːr̝oː -iːr̝u -iːr̝uː -iːr̝ou
o -or̝a -or̝aː -or̝ɛ -or̝ɛː -or̝ɪ -or̝iː -or̝o -or̝oː -or̝u -or̝uː -or̝ou
-oːr̝a -oːr̝aː -oːr̝ɛ -oːr̝ɛː -oːr̝ɪ -oːr̝iː -oːr̝o -oːr̝oː -oːr̝u -oːr̝uː -oːr̝ou
u -ur̝a -ur̝aː -ur̝ɛ -ur̝ɛː -ur̝ɪ -ur̝iː -ur̝o -ur̝oː -ur̝u -ur̝uː -ur̝ou
-uːr̝a -uːr̝aː -uːr̝ɛ -uːr̝ɛː -uːr̝ɪ -uːr̝iː -uːr̝o -uːr̝oː -uːr̝u -uːr̝uː -uːr̝ou
s a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -asa -asaː -asɛ -asɛː -asɪ -asiː -aso -asoː -asu -asuː -asou
-aːsa -aːsaː -aːsɛ -aːsɛː -aːsɪ -aːsiː -aːso -aːsoː -aːsu -aːsuː -aːsou
ɛ -ɛsa -ɛsaː -ɛsɛ -ɛsɛː -ɛsɪ -ɛsiː -ɛso -ɛsoː -ɛsu -ɛsuː -ɛsou
ɛː -ɛːsa -ɛːsaː -ɛːsɛ -ɛːsɛː -ɛːsɪ -ɛːsiː -ɛːso -ɛːsoː -ɛːsu -ɛːsuː -ɛːsou
ɪ -ɪsa -ɪsaː -ɪsɛ -ɪsɛː -ɪsɪ -ɪsiː -ɪso -ɪsoː -ɪsu -ɪsuː -ɪsou
-iːsa -iːsaː -iːsɛ -iːsɛː -iːsɪ -iːsiː -iːso -iːsoː -iːsu -iːsuː -iːsou
o -osa -osaː -osɛ -osɛː -osɪ -osiː -oso -osoː -osu -osuː -osou
-oːsa -oːsaː -oːsɛ -oːsɛː -oːsɪ -oːsiː -oːso -oːsoː -oːsu -oːsuː -oːsou
u -usa -usaː -usɛ -usɛː -usɪ -usiː -uso -usoː -usu -usuː -usou
-uːsa -uːsaː -uːsɛ -uːsɛː -uːsɪ -uːsiː -uːso -uːsoː -uːsu -uːsuː -uːsou
st a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -asta -astaː -astɛ -astɛː -astɪ -astiː -asto -astoː -astu -astuː -astou
-aːsta -aːstaː -aːstɛ -aːstɛː -aːstɪ -aːstiː -aːsto -aːstoː -aːstu -aːstuː -aːstou
ɛ -ɛsta -ɛstaː -ɛstɛ -ɛstɛː -ɛstɪ -ɛstiː -ɛsto -ɛstoː -ɛstu -ɛstuː -ɛstou
ɛː -ɛːsta -ɛːstaː -ɛːstɛ -ɛːstɛː -ɛːstɪ -ɛːstiː -ɛːsto -ɛːstoː -ɛːstu -ɛːstuː -ɛːstou
ɪ -ɪsta -ɪstaː -ɪstɛ -ɪstɛː -ɪstɪ -ɪstiː -ɪsto -ɪstoː -ɪstu -ɪstuː -ɪstou
-iːsta -iːstaː -iːstɛ -iːstɛː -iːstɪ -iːstiː -iːsto -iːstoː -iːstu -iːstuː -iːstou
o -osta -ostaː -ostɛ -ostɛː -ostɪ -ostiː -osto -ostoː -ostu -ostuː -ostou
-oːsta -oːstaː -oːstɛ -oːstɛː -oːstɪ -oːstiː -oːsto -oːstoː -oːstu -oːstuː -oːstou
u -usta -ustaː -ustɛ -ustɛː -ustɪ -ustiː -usto -ustoː -ustu -ustuː -ustou
-uːsta -uːstaː -uːstɛ -uːstɛː -uːstɪ -uːstiː -uːsto -uːstoː -uːstu -uːstuː -uːstou
ʃ (š) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aʃa -aʃaː -aʃɛ -aʃɛː -aʃɪ -aʃiː -aʃo -aʃoː -aʃu -aʃuː -aʃou
-aːʃa -aːʃaː -aːʃɛ -aːʃɛː -aːʃɪ -aːʃiː -aːʃo -aːʃoː -aːʃu -aːʃuː -aːʃou
ɛ -ɛʃa -ɛʃaː -ɛʃɛ -ɛʃɛː -ɛʃɪ -ɛʃiː -ɛʃo -ɛʃoː -ɛʃu -ɛʃuː -ɛʃou
ɛː -ɛːʃa -ɛːʃaː -ɛːʃɛ -ɛːʃɛː -ɛːʃɪ -ɛːʃiː -ɛːʃo -ɛːʃoː -ɛːʃu -ɛːʃuː -ɛːʃou
ɪ -ɪʃa -ɪʃaː -ɪʃɛ -ɪʃɛː -ɪʃɪ -ɪʃiː -ɪʃo -ɪʃoː -ɪʃu -ɪʃuː -ɪʃou
-iːʃa -iːʃaː -iːʃɛ -iːʃɛː -iːʃɪ -iːʃiː -iːʃo -iːʃoː -iːʃu -iːʃuː -iːʃou
o -oʃa -oʃaː -oʃɛ -oʃɛː -oʃɪ -oʃiː -oʃo -oʃoː -oʃu -oʃuː -oʃou
-oːʃa -oːʃaː -oːʃɛ -oːʃɛː -oːʃɪ -oːʃiː -oːʃo -oːʃoː -oːʃu -oːʃuː -oːʃou
u -uʃa -uʃaː -uʃɛ -uʃɛː -uʃɪ -uʃiː -uʃo -uʃoː -uʃu -uʃuː -uʃou
-uːʃa -uːʃaː -uːʃɛ -uːʃɛː -uːʃɪ -uːʃiː -uːʃo -uːʃoː -uːʃu -uːʃuː -uːʃou
t a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -ata -ataː -atɛ -atɛː -atɪ -atiː -ato -atoː -atu -atuː -atou
-aːta -aːtaː -aːtɛ -aːtɛː -aːtɪ -aːtiː -aːto -aːtoː -aːtu -aːtuː -aːtou
ɛ -ɛta -ɛtaː -ɛtɛ -ɛtɛː -ɛtɪ -ɛtiː -ɛto -ɛtoː -ɛtu -ɛtuː -ɛtou
ɛː -ɛːta -ɛːtaː -ɛːtɛ -ɛːtɛː -ɛːtɪ -ɛːtiː -ɛːto -ɛːtoː -ɛːtu -ɛːtuː -ɛːtou
ɪ -ɪta -ɪtaː -ɪtɛ -ɪtɛː -ɪtɪ -ɪtiː -ɪto -ɪtoː -ɪtu -ɪtuː -ɪtou
-iːta -iːtaː -iːtɛ -iːtɛː -iːtɪ -iːtiː -iːto -iːtoː -iːtu -iːtuː -iːtou
o -ota -otaː -otɛ -otɛː -otɪ -otiː -oto -otoː -otu -otuː -otou
-oːta -oːtaː -oːtɛ -oːtɛː -oːtɪ -oːtiː -oːto -oːtoː -oːtu -oːtuː -oːtou
u -uta -utaː -utɛ -utɛː -utɪ -utiː -uto -utoː -utu -utuː -utou
-uːta -uːtaː -uːtɛ -uːtɛː -uːtɪ -uːtiː -uːto -uːtoː -uːtu -uːtuː -uːtou
c (ť) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aca -acaː -acɛ -acɛː -acɪ -aciː -aco -acoː -acu -acuː -acou
-aːca -aːcaː -aːcɛ -aːcɛː -aːcɪ -aːciː -aːco -aːcoː -aːcu -aːcuː -aːcou
ɛ -ɛca -ɛcaː -ɛcɛ -ɛcɛː -ɛcɪ -ɛciː -ɛco -ɛcoː -ɛcu -ɛcuː -ɛcou
ɛː -ɛːca -ɛːcaː -ɛːcɛ -ɛːcɛː -ɛːcɪ -ɛːciː -ɛːco -ɛːcoː -ɛːcu -ɛːcuː -ɛːcou
ɪ -ɪca -ɪcaː -ɪcɛ -ɪcɛː -ɪcɪ -ɪciː -ɪco -ɪcoː -ɪcu -ɪcuː -ɪcou
-iːca -iːcaː -iːcɛ -iːcɛː -iːcɪ -iːciː -iːco -iːcoː -iːcu -iːcuː -iːcou
o -oca -ocaː -ocɛ -ocɛː -ocɪ -ociː -oco -ocoː -ocu -ocuː -ocou
-oːca -oːcaː -oːcɛ -oːcɛː -oːcɪ -oːciː -oːco -oːcoː -oːcu -oːcuː -oːcou
u -uca -ucaː -ucɛ -ucɛː -ucɪ -uciː -uco -ucoː -ucu -ucuː -ucou
-uːca -uːcaː -uːcɛ -uːcɛː -uːcɪ -uːciː -uːco -uːcoː -uːcu -uːcuː -uːcou
v a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -ava -avaː -avɛ -avɛː -avɪ -aviː -avo -avoː -avu -avuː -avou
-aːva -aːvaː -aːvɛ -aːvɛː -aːvɪ -aːviː -aːvo -aːvoː -aːvu -aːvuː -aːvou
ɛ -ɛva -ɛvaː -ɛvɛ -ɛvɛː -ɛvɪ -ɛviː -ɛvo -ɛvoː -ɛvu -ɛvuː -ɛvou
ɛː -ɛːva -ɛːvaː -ɛːvɛ -ɛːvɛː -ɛːvɪ -ɛːviː -ɛːvo -ɛːvoː -ɛːvu -ɛːvuː -ɛːvou
ɪ -ɪva -ɪvaː -ɪvɛ -ɪvɛː -ɪvɪ -ɪviː -ɪvo -ɪvoː -ɪvu -ɪvuː -ɪvou
-iːva -iːvaː -iːvɛ -iːvɛː -iːvɪ -iːviː -iːvo -iːvoː -iːvu -iːvuː -iːvou
o -ova -ovaː -ovɛ -ovɛː -ovɪ -oviː -ovo -ovoː -ovu -ovuː -ovou
-oːva -oːvaː -oːvɛ -oːvɛː -oːvɪ -oːviː -oːvo -oːvoː -oːvu -oːvuː -oːvou
u -uva -uvaː -uvɛ -uvɛː -uvɪ -uviː -uvo -uvoː -uvu -uvuː -uvou
-uːva -uːvaː -uːvɛ -uːvɛː -uːvɪ -uːviː -uːvo -uːvoː -uːvu -uːvuː -uːvou
ks (x) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aksa -aksaː -aksɛ -aksɛː -aksɪ -aksiː -akso -aksoː -aksu -aksuː -aksou
-aːksa -aːksaː -aːksɛ -aːksɛː -aːksɪ -aːksiː -aːkso -aːksoː -aːksu -aːksuː -aːksou
ɛ -ɛksa -ɛksaː -ɛksɛ -ɛksɛː -ɛksɪ -ɛksiː -ɛkso -ɛksoː -ɛksu -ɛksuː -ɛksou
ɛː -ɛːksa -ɛːksaː -ɛːksɛ -ɛːksɛː -ɛːksɪ -ɛːksiː -ɛːkso -ɛːksoː -ɛːksu -ɛːksuː -ɛːksou
ɪ -ɪksa -ɪksaː -ɪksɛ -ɪksɛː -ɪksɪ -ɪksiː -ɪkso -ɪksoː -ɪksu -ɪksuː -ɪksou
-iːksa -iːksaː -iːksɛ -iːksɛː -iːksɪ -iːksiː -iːkso -iːksoː -iːksu -iːksuː -iːksou
o -oksa -oksaː -oksɛ -oksɛː -oksɪ -oksiː -okso -oksoː -oksu -oksuː -oksou
-oːksa -oːksaː -oːksɛ -oːksɛː -oːksɪ -oːksiː -oːkso -oːksoː -oːksu -oːksuː -oːksou
u -uksa -uksaː -uksɛ -uksɛː -uksɪ -uksiː -ukso -uksoː -uksu -uksuː -uksou
-uːksa -uːksaː -uːksɛ -uːksɛː -uːksɪ -uːksiː -uːkso -uːksoː -uːksu -uːksuː -uːksou
z a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aza -azaː -azɛ -azɛː -azɪ -aziː -azo -azoː -azu -azuː -azou
-aːza -aːzaː -aːzɛ -aːzɛː -aːzɪ -aːziː -aːzo -aːzoː -aːzu -aːzuː -aːzou
ɛ -ɛza -ɛzaː -ɛzɛ -ɛzɛː -ɛzɪ -ɛziː -ɛzo -ɛzoː -ɛzu -ɛzuː -ɛzou
ɛː -ɛːza -ɛːzaː -ɛːzɛ -ɛːzɛː -ɛːzɪ -ɛːziː -ɛːzo -ɛːzoː -ɛːzu -ɛːzuː -ɛːzou
ɪ -ɪza -ɪzaː -ɪzɛ -ɪzɛː -ɪzɪ -ɪziː -ɪzo -ɪzoː -ɪzu -ɪzuː -ɪzou
-iːza -iːzaː -iːzɛ -iːzɛː -iːzɪ -iːziː -iːzo -iːzoː -iːzu -iːzuː -iːzou
o -oza -ozaː -ozɛ -ozɛː -ozɪ -oziː -ozo -ozoː -ozu -ozuː -ozou
-oːza -oːzaː -oːzɛ -oːzɛː -oːzɪ -oːziː -oːzo -oːzoː -oːzu -oːzuː -oːzou
u -uza -uzaː -uzɛ -uzɛː -uzɪ -uziː -uzo -uzoː -uzu -uzuː -uzou
-uːza -uːzaː -uːzɛ -uːzɛː -uːzɪ -uːziː -uːzo -uːzoː -uːzu -uːzuː -uːzou
ʒ (ž) a ɛ ɛː ɪ o u ou
a -aʒa -aʒaː -aʒɛ -aʒɛː -aʒɪ -aʒiː -aʒo -aʒoː -aʒu -aʒuː -aʒou
-aːʒa -aːʒaː -aːʒɛ -aːʒɛː -aːʒɪ -aːʒiː -aːʒo -aːʒoː -aːʒu -aːʒuː -aːʒou
ɛ -ɛʒa -ɛʒaː -ɛʒɛ -ɛʒɛː -ɛʒɪ -ɛʒiː -ɛʒo -ɛʒoː -ɛʒu -ɛʒuː -ɛʒou
ɛː -ɛːʒa -ɛːʒaː -ɛːʒɛ -ɛːʒɛː -ɛːʒɪ -ɛːʒiː -ɛːʒo -ɛːʒoː -ɛːʒu -ɛːʒuː -ɛːʒou
ɪ -ɪʒa -ɪʒaː -ɪʒɛ -ɪʒɛː -ɪʒɪ -ɪʒiː -ɪʒo -ɪʒoː -ɪʒu -ɪʒuː -ɪʒou
-iːʒa -iːʒaː -iːʒɛ -iːʒɛː -iːʒɪ -iːʒiː -iːʒo -iːʒoː -iːʒu -iːʒuː -iːʒou
o -oʒa -oʒaː -oʒɛ -oʒɛː -oʒɪ -oʒiː -oʒo -oʒoː -oʒu -oʒuː -oʒou
-oːʒa -oːʒaː -oːʒɛ -oːʒɛː -oːʒɪ -oːʒiː -oːʒo -oːʒoː -oːʒu -oːʒuː -oːʒou
u -uʒa -uʒaː -uʒɛ -uʒɛː -uʒɪ -uʒiː -uʒo -uʒoː -uʒu -uʒuː -uʒou
-uːʒa -uːʒaː -uːʒɛ -uːʒɛː -uːʒɪ -uːʒiː -uːʒo -uːʒoː -uːʒu -uːʒuː -uːʒou