Template:R:cu:Bychk:psal/documentation

Documentation for Template:R:cu:Bychk:psal. [edit]
This page contains usage information, categories, interwiki links and other content describing the template.

Parameters

edit
  • |1= Text part
  • |2= Line
  • |3= Leaf (if back side, add 0.5)
    • Righter number (if Sin. Slav. 6)
  • |4= Psalm/ode

Parts:

  • |ref=i73 Q.п.I.73 (default: Sin. Slav. 6)

Examples

edit
  • {{R:cu:Bychk:psal|ref=i73|и невѣдѣниѣ моѥго не помѧни|9|8|ps. 24:7}}
и невѣдѣниѣ моѥго не помѧни”, in Bychkov Psalter[1] (in Old Church Slavonic), 1051±50, page 8, line 9
  • {{R:cu:Bychk:psal|[Хв]алите ѥго слнце и лоуна|-1|130.5|ps. 148:3}}
[Хв]алите ѥго слнце и лоуна”, in Bychkov Psalter[2] (in Old Church Slavonic), 1051±50, page 130.5, line -1

Index

edit
Source Leaf Psalm Text
Sin.Slav.6/N 1 9:7 Врагоу оскоудѣша ороужиꙗ
Sin.Slav.6/N 9.5:-1 17:34 съвр[ъ]шаѧ нозѣ мои
Q.п.I.73 1 17:34 и на вꙑсокꙑихъ
Q.п.I.73 8.5:-1 24:19 [в]ъзненавидѣша мѧ
Sin.Slav.6 1 24:20 [С]ъхрани шю мою
Sin.Slav.6 10 33:17 лице же гне на творѧщаѧ
Sin.Slav.6 20 39:15 ...пѣ искоущеи дша моѥѧ
Sin.Slav.6 30 49:17 тꙑ же възненавидѣ
Sin.Slav.6 40 61:4 ѧко на стѣноу преклоненоу
Sin.Slav.6 50 68:35 да въсхвалѧть и нбса и землѧ
Sin.Slav.6 60 76:16 избавилъ ѥси мꙑшьчею
Sin.Slav.6 70 82:4 и на люди твоꙗ лоукавъноваша
Sin.Slav.6 80 89:11 твою ищисти
Sin.Slav.6 90 101:4 и кости моꙗ ꙗко соушило
Sin.Slav.6 100 105:32 и озлобленъ бꙑсть мѡ̈ӱси
Sin.Slav.6 110 118:70 азъ же законоу твоѥмоу
Sin.Slav.6 120 125:3 ...личилъ ѥстъ гь сътворити
Sin.Slav.6 130 146:6 приѥмлѧи кротъкꙑꙗ
Sin.Slav.6 133:6 151:7 отъ снвъ илвъ
Source Leaf Ode Text
Sin.Slav.6 133:9 1:1 (Exod. 15:1) поимъ гви славьнъ
Sin.Slav.6 135.5 7:2 (Dan. 3:27) и въси сѫди твои истиньни
Sin.Slav.6/N 10 1:11 (Exod. 15:11) творѧи чюдеса
Sin.Slav.6/N 17.5:2 5:1 (Isai. 26:9) Отъ нощи оутрьнюѥть дхъ
Sin.Slav.6/N 17.5:-1 5:6 (Isai. 26:13) бо тебе иного не