Colors in Yoruba · àwọn àwọ̀ (layout · text)
     funfun      àwọ̀ eérú      dúdú
             pupa; àwọ̀ pípọ́n dòdò              àwọ̀ òrom̀bó, àwọ̀ olómi ọsàn; àwọ̀ igi, àwọ̀ ilẹ̀              àwọ̀ ìyeyè
                          àwọ̀ ewé             
                          àwọ̀ aró rẹ́súrẹ́sú              àwọ̀ ọ̀run, àwọ̀ aró, búlúù
             àwọ̀ búlúù rẹ́súrẹ́sú; àwọ̀ aró              àwọ̀ elésè àlùkò, èsè              àwọ̀ pupa rẹ́súrẹ́sú, àwọ̀ osùn

The following documentation is automatically transcluded by the template {{table doc}}.

This template is a table cross-linking terms in Yoruba. Use this template in the "See also" section of all the members of this table, and the title entry as well:

===See also===
{{table:colors/yo}}

This table in all languages edit

New language edit

Complete this box with the appropriate language code at the end, ex.: "de" for German.
Preloaded text: Template:table:colors new.


All tables with "table:" prefix in Yoruba