Open main menu

クロウカードEdit

JapaneseEdit

 
Japanese Wikipedia has an article on:
Wikipedia ja

EtymologyEdit

  This user page lacks etymological information. If you are familiar with the origin of this term, please add it to the page per etymology instructions, or discuss it at the Etymology scriptorium.
Particularly: “Related to 苦労 (kurō, toil, worry)?”

PronunciationEdit

 • IPA(key): [kɯ̟ᵝɾo̞ː ka̠ːdo̞]

Proper nounEdit

クロウカード (katakana クロウカード, rōmaji Kurō Kādo)

 1. (manga slang) a Clow Card: one of 19/52+ fictional magical cards in the Cardcaptor Sakura franchise
  [Non-CCS usage example comes here!]

Coordinate termsEdit

Related termsEdit


Poetry collection examplesEdit

Shūi WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by Mibu no Tadamine):

 • 春立つといふ計にやみ吉野の山も霞みてけさはみゆらむ
  • haru tatsu to iu bakari ni ya mi-Yoshino no yama no kasumite kesa wa miyuran

Poem 1351 (poet unknown, possibly a monk):

 • いかるがやとみのを川の絶えばこぞ我大君のみなを忘れめ
  • ikaruga ya to tominoo kawa no taeba koso waga ōkimi no mina o wasureme


Goshūi WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by Kodai no Kimi):

 • いかにねて起くる朝にいふことぞ昨日を去年とけふを今年と
  • ika ni nete okuru ashita ni iu koto zo kinō o koso to kyō o kotoshi to

Poem 1218 (by Akazome Emon):

 • さもあらばあれ大和心し賢くばほそぢに付けて荒す計ぞ
  • sa mo araba are Yamato-gokoro shi kashikokuba hosoji ni tsukete arasu bakari zo


Kin'yō Wakashū (first edition)Edit

Examples

Poem 1 (by ???):

  • toshi no uchi ni haru tatsu koto o Kasugano no ??na sae ni no shirinikeru kana

Poem 470 (by ???):

  • yorozuyo no tameshi to miyuru matsu no ue ni yuki sae tsumoru toshi ni mo aru kana


Kin'yō Wakashū (second edition)Edit

Examples

Poem 1 (by Fujiwara no Akisue):

 • うちなびき春はきにけり山河の岩間の氷今日や解くらむ
  • uchinabiki haru wa kinikeri yamagawa no iwama no kōri kyō ya tokuran

Poem 717 (poet unknown):

 • 最攻て恋しき時は播磨なる飾磨に染むるかちよりぞくる
  • itosemete koishiki toki wa harimanaru shikama ni somuru kachi yori zo kuru


Kin'yō Wakashū (sanzenbon)Edit

Examples

Poem 1 (by Minamoto no Shigeyuki):

  • Yoshino-yama mine no shirayuki itsu kiete kesa wa kasumi no tachikawaruran

Poem 650 (by Izumi Shikibu):

  • chihayaburu kami o wa/ba ashi ni makumo no ka kore o zo shimo no yashiro to wa iu


Shika WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by treasury minister Masafusa):

 • 氷りゐし志賀の唐崎うちとけてさゞ浪よする春風ぞ吹く
  • kōri ishi Shiga no Karasaki uchi to kete sazanami yo suru harukaze zo fuku

Poem 415 (by monk Tōren):

 • 世の中の人のこころの浮き雲に空がくれするありあけの月
  • yononaka no hito no kokoro no ukigumo ni sora ga kuresuru ariake no tsuki


Senzai WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by Minamoto no Toshiyori Ason):

 • 春のくるあしたの原を見渡せば霞も今日ぞ立ち始めける
  • haru no kuru ashita no hara o miwataseba kasumi mo kyō zo tachihajimekeru

Poem 1288 (by Fujiwara no Mitsunori Ason):

 • ちとせ山神の代させる榊葉の栄えまさるは君がためとか
  • chitose yama kami no yo saseru sakakiba no sakaemaseru wa kimi ga tame to ko


Shokugosen WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by Fujiwara no Shunzei):

  • toshi no uchi ni haru tachinu to Yoshino-yama kasumi ga kareru mine no shirayuki

Poem 1371 (by Fujiwara no Narishige):

  • murasaki no Fujisaka-yama ni saku hana no chiyo no kazashi wa kimi ga tame ka mo


Shokukokin WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by Fujiwara no Teika):

  • na ni takaki Ama no Kaguyama kyō shi koso kumoi ni kasume haru ya kinuran

Poem 1915 (by Fujiwara no Ietaka):

  • hisakata no Ama no Kago[sic]yama sorawarete itsuru tsukihi mo waga kimi no tame


Shokushūi WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by former chief counselor Tameie):

 • あら玉の年は一夜をへだてにて今日より春と立つ霞かな
  • aratama no toshi wa hitoyo no hedate ni te kyō yori haru to tatsugasumi kana

Poem 1459 (by former Emperor Kazan):

 • いはた河渡る心のふかければ神もあはれと思はざらめや
  • iwatakaba wataeru kokoro no fukakereba kami mo aware to omowasarame ya


Shin Gosen WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by former chief counselor Tameuji):

 • 佐保姫の霞の衣ふゆかけて雪げのそらにはるは来にけり
  • saho-hime no kasumi no koromo fuyu kakete yukige no sora ni haru wa kinikeri

Poem 1607 (by former middle counselor Kanenaka):

 • 榊とる三神の山にゆふかけて祈るひつぎの猶やさかえむ
  • sakaki toru Mikami-no-yama ni yū kakete inoru hitsugi no nao ya sakaen


Gyokuyō WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by Ki no Tsurayuki):

  • kyō ni akete kinō ni ninuba mina hito no kokoro ni haru no tachinikerashi mo

Poem 2800 (by the high priest Jien):

  • tachikaeru yodo omowaba ya kamikaze ya Mimosuso-gawa no sue no shiranami


Shokusenzai WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by former middle counselor Teika):

 • 出づる日の同じ光に渡つ海の浪にも今日や春は立つらむ
  • izuru hi no onaji hikari ni wata tsu umi no nami ni mo kyō ya haru wa tatsuran

Poem 2143 (by former middle counselor Masafusa):

 • ときはなる千々の松原色深み木だかき影の頼もしきかな
  • tokiwa naru Chiji no Matsubara irou fukami kodakaki kage no tanomoshiki kana


Shokugoshūi WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by Nijō Tameyo):

  • kesa yori ya haru wa kinuran aratama no toshi tachigaeri kasumu sora kana

Poem 1353 (by Minamoto no Sanetomo):

  • yuki tsumoru waga no matsubara furinikeri ikuyo henuran tamazushi mamori


Fūga WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by former chief councilor Tamekane):

 • 足引の山の白雪けぬが上に春てふ今日はかすみたなびく
  • ashi hiki no yama no shirayuki kenu ga ue ni haru chō kyō wa kasumi tanabiku

Poem 2211 (by Fujiwara no Takanori? of the upper second rank):

 • 岩戸あけし八咫の鏡の山かづらかけて現しき明らけき世は
  • iwa to akeshi Yata no Kagami no yama kazura kakete utsuhiki akirakeki yo wa


Shin Senzai WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by Fujiwara no Shunzei):

  • haru ya tatsu yukige no kumo wa makimoku no hibara ni kasumi tanabikinikeri

Poem 2365 (poet unknown):

  • inishie ni yaya tachimasaru Mitakara no Niii-no-sato wa nikiwainikeri


Shin Shūi WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by middle counselor Tamefuji):

 • 明け渡る空に志られて久かたの岩戸の関を春や越ゆらむ
  • akewataru sora ni shirarete hisakata no iwato no seki o haru ya koyuran

Poem 1920 (by acting middle counselor Kin'o):

 • 大井川かへらぬ水の鵜飼舟つかふと思ひし御代ぞ恋しき
  • Ōikawa kaeranu mizu no ukaibune tsukau to omoishi miyo zo koishiki


Shin Goshūi WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by former chief counselor Tamesada:

 • 天つそら霞へだてて久かたの雲居はるかに春や立つらむ
  • ama tsu sora kasumi hedatete hisakata no kumoi haruka ni haru ya tatsuran

Poem 1154 (by Jun Daijin/Gidō Sanshi):

 • 君が代は契るも久し百とせを十かへりふべき千々の松原
  • kimi ga yo wa chigiru mo hisashi momotose o tokaeri fu beki Chiji no Matsubara


Shin Shokukokin WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by ???):

  • haru kinu to iu yori yuki no furutoshi ni yo mo ni hetatete tatsugasumi kana

Poem 2144 (by Nijō Yoshimoto):

  • tanomu kana waga Fujiwara no miyako yori ato tare someshi Tamatsushima hime


Shin'yō WakashūEdit

Examples

Poem 1 (by former Emperor Go-Murakami):

 • いづる日に春のひかりはあらはれて年たちかへるあまのかぐ山
  • izuru hi ni haru no hikari wa arawarete toshi tachikaeru Ama no Kaguyama

Poem 1426 (by former Emperor Go-Murakami):

 • 九重に今もますみの鏡こそなほ世をてらすひかりなりけれ
  • kokonoe ni ima mo masumi no kagami koso nao yo o terasu hikari narikere


Wakashū, etc.Edit

Examples

Poem 1 ():

  • '

Poem XXXX ():

  • '