Open main menu

Wiktionary β

Suzukaze-c

Joined 24 September 2011

This user is currently working on
Not selling their soul to this website.

enN
English
yueN
➡️➡️
yue2
廣東話*
ja3
日本語
zh2
中文
cmn1
现代标准汉语
lzh1
文言文
nan0
潮汕話(潮陽)
nan0
福建語
ko0
한국어
vi0
tiếng Việt
za0
Vah­cuengh
Latn (en)N
?
Hans (zho)N
简体字
Latn (cmn)N
Hànyǔ Pīnyīn
Hant (zho)4
正體字
Jpan (ja)4
新字体・現代仮名遣い
Latn (yue)4
jyut6 ping3
Jpan (ja)3
舊字體・歷史的假名遣
Bopo (cmn)3
ㄓㄨˋ ㄧㄣ
Latn (nan)3
Pe̍h-ōe-jī
Latn (nan)3
pêng1 im1
Hang (ko)3
한글
Cyrl (ru)3
кириллица
IPA (mul)3
?
Latn (yue)1
?
Latn (vi)1
quốc ngữ
{{t}}3
MediaWiki templates
Lua3
Lua
CSS3
CSS
HTM3
HTML
JS1
JavaScript
Py1
Python