Mang

edit

Etymology

edit

From Proto-Mon-Khmer *suun ~ *suən ~ *sən; cognate with Khasi san, Mon မသုန် (pəsɔn) and Proto-Palaungic *pəsan (whence Riang [Lang] kʰan¹ and Danau θʊn⁴).

Numeral

edit

han²

  1. five