Old Polish edit

Etymology edit

Inherited from Proto-Slavic *mysliti. By surface analysis, myśl +‎ -ić. First attested in the 14th century.

Pronunciation edit

 • IPA(key): (10th–15th CE) /mɨɕlʲit͡ɕ/
 • IPA(key): (15th CE) /mɨɕlʲit͡ɕ/

Verb edit

myślić impf

 1. to think (to ponder in one's head) [+ o (locative)], [+ w (locative)], [+ za (accusative)] [+instrumental = of/about what], [+dative = of whom]
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[1], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 2, 1:
   Przecz scrszitalo poganstwo a ludze mislili sø (meditati sunt, Puł: myszlyly) prosznoscz?
   [Przecz skrżytało pogaństwo a ludzie myślili są (meditati sunt, Puł: myślili) prozność?]
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[2], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 1, 2:
   W zacone boszem wola iego y w zacone iego bødze mislicz (meditabitur) we dne y w nocy
   [W zakonie bożem wola jego i w zakonie jego będzie myślić (meditabitur) we dnie i w nocy]
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[3], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 9, 22:
   Lapaiø ie w radach, gimisz mislø (cogitant)
   [Łapają je w radach, jimiż myślą (cogitant)]
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[4], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 37, 19:
   Bo lichotø mø ia zwaztuiø y mislicz bødø (cogitabo) za moy grzech
   [Bo lichotę mą ja zwiastuję i myślić będę (cogitabo) za moj grzech]
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[5], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 76, 6:
   Mislil iesm (meditatus sum) v noczi serczem mogim y scuszal iesm se
   [Myślił jeśm (meditatus sum) w nocy z siercem mojim, i skuszał jeśm sie]
  • 1874-1891 [Middle of the fifteenth century], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, volume XXII, page 236v:
   Chcze-li kto tho myecz blogoslawyenstwo, napyrwsche tegda misl o pokorze
   [Chceli kto to mieć błogosławieństwo, napirwsze tegda myśl o pokorze]
  • Middle of the 15th century, Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa[6], page 833:
   Iesus byl... tako laskavego vezrzyenya, yze yemv nye mogl *nyk zlye myslycz, na kogo vezrzal
   [Jesus był... tako łaskawego weźrzenia, iże jemu nie mogł nik źle myślić, na kogo weźrzał]
  • 1928 [End of the fifteenth century], Jan Janów, editor, Zespół ewangelijny Biblioteki Ordynacji Zamoyskich nr 1116, page 288:
   (Maria) zasmączyla szyą yest w movye yego y myszlyla (cogitabat Luc 1, 29), yakye by tho bylo posdrovyenye
   [(Maria) zasmęciła się jest w mowie jego i myśliła (cogitabat Luc 1, 29), jakie by to było pozdrowienie]
 2. to think about (to want to do, to intend) [+infinitive]
  • 1939 [end of the 14th century], Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, Ludwik Bernacki, editors, Psałterz florjański łacińsko-polsko-niemiecki [Latin-Polish-German Florian Psalter]‎[7], Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, z zasiłkiem Sejmu Śląskiego [The Ossoliński National Institute: with the benefit of the Silesian Parliament], pages 61, 4:
   Wszaco zaprawdø mito moie mislili sø (cogitaverunt) odpødzicz
   [Wszako zaprawdę myto moje myślili są (cogitaverunt) odpędzić]
 3. to take care of, to tend to
  • 1874-1891 [Fifteenth century], Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, volume XXIV, page 60:
   Mislisz curas
   [Myślić curas]

Derived terms edit

adjective
adverb
  nouns
  verbs

  Related terms edit

  adjectives
  adverbs
  nouns

  Descendants edit

  References edit

  Polish edit

  Etymology edit

  Inherited from Old Polish myślić. By surface analysis, myśl +‎ -ić.

  Pronunciation edit

  Verb edit

  myślić impf

  1. (intransitive, archaic) Alternative form of myśleć.

  Conjugation edit

  Conjugation of myślić impf
  person singular plural
  masculine feminine neuter virile nonvirile
  infinitive myślić
  present tense 1st myślę myślimy
  2nd myślisz myślicie
  3rd myśli myślą
  impersonal myśli się
  past tense 1st myśliłem,
  -(e)m myślił
  myśliłam,
  -(e)m myśliła
  myśliłom,
  -(e)m myśliło
  myśliliśmy,
  -(e)śmy myślili
  myśliłyśmy,
  -(e)śmy myśliły
  2nd myśliłeś,
  -(e)ś myślił
  myśliłaś,
  -(e)ś myśliła
  myśliłoś,
  -(e)ś myśliło
  myśliliście,
  -(e)ście myślili
  myśliłyście,
  -(e)ście myśliły
  3rd myślił myśliła myśliło myślili myśliły
  impersonal myślono
  future tense 1st będę myślił,
  będę myślić
  będę myśliła,
  będę myślić
  będę myśliło,
  będę myślić
  będziemy myślili,
  będziemy myślić
  będziemy myśliły,
  będziemy myślić
  2nd będziesz myślił,
  będziesz myślić
  będziesz myśliła,
  będziesz myślić
  będziesz myśliło,
  będziesz myślić
  będziecie myślili,
  będziecie myślić
  będziecie myśliły,
  będziecie myślić
  3rd będzie myślił,
  będzie myślić
  będzie myśliła,
  będzie myślić
  będzie myśliło,
  będzie myślić
  będą myślili,
  będą myślić
  będą myśliły,
  będą myślić
  impersonal będzie myślić się
  conditional 1st myśliłbym,
  bym myślił
  myśliłabym,
  bym myśliła
  myśliłobym,
  bym myśliło
  myślilibyśmy,
  byśmy myślili
  myśliłybyśmy,
  byśmy myśliły
  2nd myśliłbyś,
  byś myślił
  myśliłabyś,
  byś myśliła
  myśliłobyś,
  byś myśliło
  myślilibyście,
  byście myślili
  myśliłybyście,
  byście myśliły
  3rd myśliłby,
  by myślił
  myśliłaby,
  by myśliła
  myśliłoby,
  by myśliło
  myśliliby,
  by myślili
  myśliłyby,
  by myśliły
  impersonal myślono by
  imperative 1st niech myślę myślmy
  2nd myśl myślcie
  3rd niech myśli niech myślą
  active adjectival participle myślący myśląca myślące myślący myślące
  passive adjectival participle myślony myślona myślone myśleni myślone
  contemporary adverbial participle myśląc
  verbal noun myślenie

  Derived terms edit

  verbs

  Further reading edit