Open main menu

Contents

FinnishEdit

Etymology 1Edit

pää +‎ -tyä

VerbEdit

päätyä

  1. (intransitive) to end up (somewhere)
ConjugationEdit
Inflection of päätyä (Kotus type 52/sanoa, t-d gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päädyn en päädy 1st sing. olen päätynyt en ole päätynyt
2nd sing. päädyt et päädy 2nd sing. olet päätynyt et ole päätynyt
3rd sing. päätyy ei päädy 3rd sing. on päätynyt ei ole päätynyt
1st plur. päädymme emme päädy 1st plur. olemme päätyneet emme ole päätyneet
2nd plur. päädytte ette päädy 2nd plur. olette päätyneet ette ole päätyneet
3rd plur. päätyvät eivät päädy 3rd plur. ovat päätyneet eivät ole päätyneet
passive päädytään ei päädytä passive on päädytty ei ole päädytty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päädyin en päätynyt 1st sing. olin päätynyt en ollut päätynyt
2nd sing. päädyit et päätynyt 2nd sing. olit päätynyt et ollut päätynyt
3rd sing. päätyi ei päätynyt 3rd sing. oli päätynyt ei ollut päätynyt
1st plur. päädyimme emme päätyneet 1st plur. olimme päätyneet emme olleet päätyneet
2nd plur. päädyitte ette päätyneet 2nd plur. olitte päätyneet ette olleet päätyneet
3rd plur. päätyivät eivät päätyneet 3rd plur. olivat päätyneet eivät olleet päätyneet
passive päädyttiin ei päädytty passive oli päädytty ei ollut päädytty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päätyisin en päätyisi 1st sing. olisin päätynyt en olisi päätynyt
2nd sing. päätyisit et päätyisi 2nd sing. olisit päätynyt et olisi päätynyt
3rd sing. päätyisi ei päätyisi 3rd sing. olisi päätynyt ei olisi päätynyt
1st plur. päätyisimme emme päätyisi 1st plur. olisimme päätyneet emme olisi päätyneet
2nd plur. päätyisitte ette päätyisi 2nd plur. olisitte päätyneet ette olisi päätyneet
3rd plur. päätyisivät eivät päätyisi 3rd plur. olisivat päätyneet eivät olisi päätyneet
passive päädyttäisiin ei päädyttäisi passive olisi päädytty ei olisi päädytty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. päädy älä päädy 2nd sing. ole päätynyt älä ole päätynyt
3rd sing. päätyköön älköön päätykö 3rd sing. olkoon päätynyt älköön olko päätynyt
1st plur. päätykäämme älkäämme päätykö 1st plur. olkaamme päätyneet älkäämme olko päätyneet
2nd plur. päätykää älkää päätykö 2nd plur. olkaa päätyneet älkää olko päätyneet
3rd plur. päätykööt älkööt päätykö 3rd plur. olkoot päätyneet älkööt olko päätyneet
passive päädyttäköön älköön päädyttäkö passive olkoon päädytty älköön olko päädytty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. päätynen en päätyne 1st sing. lienen päätynyt en liene päätynyt
2nd sing. päätynet et päätyne 2nd sing. lienet päätynyt et liene päätynyt
3rd sing. päätynee ei päätyne 3rd sing. lienee päätynyt ei liene päätynyt
1st plur. päätynemme emme päätyne 1st plur. lienemme päätyneet emme liene päätyneet
2nd plur. päätynette ette päätyne 2nd plur. lienette päätyneet ette liene päätyneet
3rd plur. päätynevät eivät päätyne 3rd plur. lienevät päätyneet eivät liene päätyneet
passive päädyttäneen ei päädyttäne passive lienee päädytty ei liene päädytty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st päätyä present päätyvä päädyttävä
long 1st2 päätyäkseen past päätynyt päädytty
2nd inessive1 päätyessä päädyttäessä agent1, 3 päätymä
instructive päätyen negative päätymätön
3rd inessive päätymässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative päätymästä
illative päätymään
adessive päätymällä
abessive päätymättä
instructive päätymän päädyttämän
4th nominative päätyminen
partitive päätymistä
5th2 päätymäisillään

Etymology 2Edit

NounEdit

päätyä

  1. partitive singular of pääty