See also: thôi, thối, and thổi

Vietnamese edit

Etymology edit

Sino-Vietnamese word from . Doublet of thì and giờ.

Originally a Northern innovation. As a topic marker, thời has mostly been supplanted by thì spreading from the South.

Pronunciation edit

Noun edit

thời

 1. time, moment, season
  thời ngày nào tôi cũng ra ruộng bắt dế, thả diều với lũ bạn.
  There was a time when I went to the fields every day to catch crickets and fly the kites with my friends.
 2. chance, opportunity

Derived terms edit

Derived terms

Particle edit

thời

 1. (Northern Vietnam, dated) Alternative form of thì (topic marker)
  O tròn như quả trứng gà. Ô thời/thì đội mũ, ơ thời/thì mang râu.
  O is rounded like a chicken egg. Ô wears a hat, ơ has a beard.
  • 1920, Nguyễn Can Mộng, “Bài 6”, in Nam học Hán văn khoá bản:
   然則然则 (ránzé) Nhiên tắc=vậy thời, donc.
   然則 Nhiên tắc=if so/thus, donc.

See also edit

Derived terms