Last modified on 18 April 2014, at 22:15

ни хуя

RussianEdit

AdverbEdit

ни хуя́ (ni xujá)

 1. (vulgar) jack shit, fuck all, nothing
  Они там ни хуя́ не де́лают.
  Oní tam ni xujá ne délajut.
  They are doing jack shit there.
 2. (vulgar) no, not at all
  Пойдём туда́? — Ни хуя́!
  Pojdjóm tudá? - Ni xujá!
  Shall we go there? - No fucking way!/Fuck no!
 3. (vulgar) wow, what the fuck! (expresses surprise or anger)
  Ну ни хуя́ себе́!
  Nu ni xujá sebé!
  What the fuck!

SynonymsEdit