ក្ដាម

KhmerEdit

NounEdit

ក្ដាម (kdaam)

 1. (zoology) crab
  ក្ដាមសេះ
  kdaam seh
  horseshoe crab
  តង្កៀបក្តាម
  tɑngkiəp kdaam
  crab claw
 2. (pathology) cramp
  ក្ដាមកាច់
  kdaam kach
  leg cramp
Last modified on 13 October 2013, at 19:46