ស្រឡៃ

KhmerEdit

NounEdit

ស្រឡៃ (srɑlay)

  1. (music) The sralai, a six-holed quadruple-reed shawm, a traditional Cambodian wind instrument

See alsoEdit

  • អណ្ដាត (reed)
Last modified on 13 October 2013, at 19:29