Vietnamese

edit

Etymology

edit

Sino-Vietnamese word from 鬥爭.

Pronunciation

edit

Verb

edit

đấu tranh

  1. to struggle; to fight
    đấu tranh cho đất nước được độc lập và tự do
    to struggle for the independence and freedom of one's country