δεδομένου ότι

Greek edit

Conjunction edit

δεδομένου ότι (dedoménou óti)

  1. since, given that

Synonyms edit