־קײַט

See also: קייט and ־קייט

YiddishEdit

SuffixEdit

־קײַט (-kayt)

  1. Non-standard form of of ־קייט (-keyt)