דברי

HebrewEdit

NounEdit

דִּבְרֵי (div'réi)

  1. Plural construct state form of דָּבָר(davár).

NounEdit

דְּבָרִי (d'varí)

  1. Singular form of דָּבָר(davár) with first-person singular personal pronoun as possessor.

NounEdit

דְּבָרַי (d'varáy)

  1. Plural form of דָּבָר(davár) with first-person singular personal pronoun as possessor.