פֿאַרקאַקטע

YiddishEdit

AdjectiveEdit

פֿאַרקאַקטע (farkakte)

  1. feminine nominative and accusative form of פֿאַרקאַקט(farkakt)
  2. neuter nominative and accusative form of פֿאַרקאַקט(farkakt)
  3. plural of פֿאַרקאַקט(farkakt)