எஸ்பெராண்டோ

TamilEdit

Proper nounEdit

எஸ்பெராண்டோ (esperANTO)

  1. Esperanto