ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரம்

Tamil

edit

Alternative forms

edit

Pronunciation

edit
  • IPA(key): /ɔɾʊŋɡɪɳɐɪ̯kːɐpːɐʈːɐ pɐnːaːʈːʊ n̪eːɾɐm/, [ɔɾʊŋɡɪɳɐɪ̯kːɐpːɐʈːɐ pɐnːaːʈːɯ n̪eːɾɐm]

Proper noun

edit

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரம் (oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nēram)

  1. Coordinated Universal Time (UTC)
    Synonyms: ஒருங்கிணைந்த அனைத்துலக நேரம் (oruṅkiṇainta aṉaittulaka nēram), ஒருங்கிணைந்த சர்வதேச நேரம் (oruṅkiṇainta carvatēca nēram)

Declension

edit
m-stem declension of ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரம் (oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nēram) (singular only)
Singular Plural
Nominative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரம்
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nēram
-
Vocative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரமே
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nēramē
-
Accusative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்தை
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattai
-
Dative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்துக்கு
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattukku
-
Genitive ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்துடைய
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattuṭaiya
-
Singular Plural
Nominative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரம்
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nēram
-
Vocative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரமே
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nēramē
-
Accusative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்தை
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattai
-
Dative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்துக்கு
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattukku
-
Benefactive ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்துக்காக
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattukkāka
-
Genitive 1 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்துடைய
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattuṭaiya
-
Genitive 2 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்தின்
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattiṉ
-
Locative 1 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்தில்
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattil
-
Locative 2 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்திடம்
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattiṭam
-
Sociative 1 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்தோடு
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattōṭu
-
Sociative 2 ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்துடன்
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattuṭaṉ
-
Instrumental ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்தால்
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattāl
-
Ablative ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பன்னாட்டு நேரத்திலிருந்து
oruṅkiṇaikkappaṭṭa paṉṉāṭṭu nērattiliruntu
-