கடிகாரம்

Tamil

edit

Etymology

edit

From Sanskrit घटिकायन्त्र (ghaṭikāyantra).[1]

Pronunciation

edit
  • IPA(key): /kɐɖɪɡaːɾɐm/
  • Audio:(file)
  • IPA(key): /ɡɐɖɪɡaːɾɐm/

Noun

edit

கடிகாரம் (kaṭikāram)

  1. clock, timepiece
    Synonyms: பொழுதுப்பொறி (poḻutuppoṟi), மணிக்கூடு (maṇikkūṭu), காலங்காட்டி (kālaṅkāṭṭi)

Declension

edit
m-stem declension of கடிகாரம் (kaṭikāram)
Singular Plural
Nominative கடிகாரம்
kaṭikāram
கடிகாரங்கள்
kaṭikāraṅkaḷ
Vocative கடிகாரமே
kaṭikāramē
கடிகாரங்களே
kaṭikāraṅkaḷē
Accusative கடிகாரத்தை
kaṭikārattai
கடிகாரங்களை
kaṭikāraṅkaḷai
Dative கடிகாரத்துக்கு
kaṭikārattukku
கடிகாரங்களுக்கு
kaṭikāraṅkaḷukku
Genitive கடிகாரத்துடைய
kaṭikārattuṭaiya
கடிகாரங்களுடைய
kaṭikāraṅkaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative கடிகாரம்
kaṭikāram
கடிகாரங்கள்
kaṭikāraṅkaḷ
Vocative கடிகாரமே
kaṭikāramē
கடிகாரங்களே
kaṭikāraṅkaḷē
Accusative கடிகாரத்தை
kaṭikārattai
கடிகாரங்களை
kaṭikāraṅkaḷai
Dative கடிகாரத்துக்கு
kaṭikārattukku
கடிகாரங்களுக்கு
kaṭikāraṅkaḷukku
Benefactive கடிகாரத்துக்காக
kaṭikārattukkāka
கடிகாரங்களுக்காக
kaṭikāraṅkaḷukkāka
Genitive 1 கடிகாரத்துடைய
kaṭikārattuṭaiya
கடிகாரங்களுடைய
kaṭikāraṅkaḷuṭaiya
Genitive 2 கடிகாரத்தின்
kaṭikārattiṉ
கடிகாரங்களின்
kaṭikāraṅkaḷiṉ
Locative 1 கடிகாரத்தில்
kaṭikārattil
கடிகாரங்களில்
kaṭikāraṅkaḷil
Locative 2 கடிகாரத்திடம்
kaṭikārattiṭam
கடிகாரங்களிடம்
kaṭikāraṅkaḷiṭam
Sociative 1 கடிகாரத்தோடு
kaṭikārattōṭu
கடிகாரங்களோடு
kaṭikāraṅkaḷōṭu
Sociative 2 கடிகாரத்துடன்
kaṭikārattuṭaṉ
கடிகாரங்களுடன்
kaṭikāraṅkaḷuṭaṉ
Instrumental கடிகாரத்தால்
kaṭikārattāl
கடிகாரங்களால்
kaṭikāraṅkaḷāl
Ablative கடிகாரத்திலிருந்து
kaṭikārattiliruntu
கடிகாரங்களிலிருந்து
kaṭikāraṅkaḷiliruntu

References

edit
  1. ^ University of Madras (1924–1936) “கடிகாரம்”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press